Published:  November 24 | Blog

Toch geen EU-verbod op de plastic tas

De Europese Commissie wilde het mogelijk maken dat lidstaten plastic tasjes zouden verbieden. Die mogelijkheid komt er nu niet. In plaats daarvan legt de Commissie zich neer bij het voorstel van de EU-lidstaten en het Europees Parlement. Het Parlement koos voor een systeem waarbij lidstaten afgerekend worden op hun handelen, dat wil zeggen: daadwerkelijke reductie van plastic tasjes.

Plastic tasjes Rotterdam

Er bestaat nu overeenstemming over flinke reductie van alleen de lichtgewicht plastic tasjes (dunner dan 50 micrometer). Het gebruik van plastic tasjes wordt in fasen teruggedrongen. Lidstaten hebben straks de keuze om of het aantal lichtgewicht tasjes per inwoner per jaar te reduceren (90 tasjes in 2019 en 40 tasjes in 2025) of om er via belastingheffing voor te zorgen dat op het laatst in 2018 geen plastic tassen meer gratis worden weggegeven.

Aangezien het voorstel alleen de lichtgewicht tasjes betreft, hebben winkeliers een escape. Zij kunnen er gewoon toe overgaan een iets dikkere tasjes gratis uit te delen. Dit is althans een gevolg dat de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) verwacht. Krijgt de RND gelijk, dan heeft het Europese Parlement een pyrrusoverwinning behaald en wordt de Plastic Soup nog altijd niet effectief bestreden.

Published:  November 21 | Nieuws

Statiegeld voorkomt Plastic Soup: Australisch rapport levert het bewijs

In Australië woedt al jarenlang een hevig debat over statiegeld. De staat South Australia hanteert al decennia verplicht statiegeld en dat levert in de strijd tegen zwerfvuil goede resultaten op. Andere Australische staten, die statiegeld willen invoeren, worden op alle fronten tegengewerkt door bedrijven die hogere kosten vrezen. Die strijd wordt ten dele zelfs voor de rechtbank uitgevochten. Tegenstanders van verplicht statiegeld, waaronder Coca Cola, argumenteren dat eerst het wetenschappelijk bewijs maar geleverd moet worden dat statiegeld werkt.

Dat bewijs is er nu, geleverd door de Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO), in hun rapport Understanding the effects of marine debris on wildlife. In 2011 is de CSIRO het grootste onderzoek tot nu toe naar afval in zee begonnen. De resultaten werden in september openbaar gemaakt.

Aangezien de staat South Australia wel en andere staten geen statiegeld hebben en al deze staten ook eigen kust hebben, heeft het CSIRO door analyse van zwerfvuil gevonden op de stranden conclusies kunnen trekken over statiegeld. Op de stranden van South Australia is een van de 10 gevonden items een drankverpakking. Op de stranden van staten zonder statiegeld zijn dat er drie keer zo veel, en dat is een significant verschil. Statiegeld is in de woorden van SCIRO “very successful” in de strijd tegen zwerfvuil en Plastic Soup.

Wat geldt voor de andere kant van de wereld, geldt ook voor Europa en Nederland. Wie serieus de Plastic Soup wil bestrijden, begint met de verplichte invoering van instrumenten die het meest effectief zijn.

 

Published:  November 20 | Nieuws

Scoren met kunstgrasverbod

Feyenoord pleit voor een verbod op kunstgrasvelden in de Eredivisie. De KNVB stelt dat er alleen een verbod kan komen na aanpassing van de wedstrijdreglementen, waarvoor een meerderheid nodig is van alle clubs in het betaalde voetbal. De KNVB houdt echter geen rekening met komende regelgeving.

 

Kunstgras

Onlangs heeft het RIVM in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in kaart gebracht via welke bronnen microplastics in zee terecht komen. Een van die bronnen zijn kunstgrasvelden. Het RIVM constateert dat microplastics door slijtage van het kunstgras in het milieu terecht komen.

De Tweede Kamer heeft direct op dat rapport gereageerd en de regering in een motie (gesteund door PvdD, D66, GroenLinks en SP) opgeroepen “de door de RIVM aangewezen bronnen op te nemen in de uitwerking van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie”.

Met andere woorden: vanuit het oogpunt van de plastic soep moet kunstgras worden verboden. Met steun uit het veld kan de politiek nu eens een keer scoren voor open doel.

Foto: Roel Driever

Published:  November 18 | Blog

Apeldoorn als pleitbezorger van statiegeld

Tientallen milieuwethouders hebben het Statiegeldmanifest van de campagne “Een echte held kiest statiegeld” ondertekend. De petitie pleit voor statiegeld op grote én kleine flessen.

Een van de ondertekenaars is Olaf Prinsen (D66), milieuwethouder van Apeldoorn. Gemeenten merken dagelijks hoeveel drankverpakkingen zonder statiegeld op straat en in het milieu komen. Het opruimen kost ze handen vol geld. Er is dan ook een groot draagvlak onder gemeenten voor handhaving en uitbreiding van het statiegeldsysteem.

Apeldoorn ging een stapje verder en voegde zelf waarde toe aan de lege drankverpakkingen. Eén dag, zaterdag 15 november, werd 10 cent betaald voor elk ingeleverd flesje en blikje. Het resultaat van deze actie was overweldigend; Prinsen stelde de eindstand vast op: 275.053 blikjes en flesjes.

Apeldoorn en omgeving zijn weer schoon, voor zolang het duurt. De actie maakte duidelijk dat er bij het publiek een grote bereidheid bestaat drankverpakkingen met statiegeld in te leveren. Men stond er zelfs voor in de rij.

Prinsen is actief in de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Hij is lid van de VNG-commissie Milieu en Mobiliteit en vertegenwoordigt in die hoedanigheid alle Nederlandse gemeenten. Samen met collega-milieuwethouder Diks van Leeuwarden, ook mede-ondertekenaar van de genoemde petitie, heeft hij een podium om te pleiten voor behoud en uitbreiding van statiegeld.

Prinsen heeft nu aan den lijve ervaren wat de positieve effecten van statiegeld zijn. Aan hem om dat inzicht uit te dragen. Dat is hoog nodig, want het VNG heeft nog nooit een duidelijk standpunt durven innemen ten aanzien van behoud en uitbreiding van statiegeld.

Statiegeld Heel Apeldoorn Rein

 

 

 

Published:  November 12 | Nieuws

RIVM: 1 μm is effectieve ondergrens bij controle op uitfaseren microplastics

Het RIVM heeft tandpasta’s getest op de aanwezigheid van microplastics. Aangetroffen microplastics (2-5 μm) zijn 100 keer zo klein dan in scrubs (200-400 μm). Het onderzoeksinstituut concludeert dat de ondergrens voor het uitbannen van microplastics op 1 μm (een duizendste deel van een millimeter) gesteld zou moeten worden. Die ondergrens “would effectively restrict microplastics in toothpaste, facial ànd bath glitters”.

tandpasta Dmitry Chertousov flickr

Het vaststellen van een ondergrens is van groot belang om te kunnen controleren of producenten van cosmetica zich houden aan gedane beloftes om de microplastics uit te faseren. Ook wanneer er een (Europees) verbod op het gebruik van microplastics in verzorgingsproducten komt, is het van belang precies te definiëren wat microbeads zijn.

De onderzoeksresultaten werden gepresenteerd op een congres in Canada in een zogeheten poster.

Foto: Dmitry Chertousov

Meer info: Beat the Microbead

Published:  November 9 | Blog

Hoe draagt ons gedrag bij aan de plastic soep?

Ockels ballonnenGisteren werd in Amsterdam een duurzame boom geplant ter nagedachtenis aan Wubbo Ockels. Ockels was onze eerste astronaut en een duurzame pionier. In 2010 daagde hij Nederland uit om een origineel plan te bedenken in de strijd tegen Plastic Soep. Zijn oproep luidde: “Hoe zorgen we ervoor dat er niet nóg meer plastic in onze oceanen en zo in de voedselketen terecht komt?” Hij kreeg veel ideeën over opruimen. Ockels was echter meer op zoek naar aanpak van de bron:  

‘Ik ben blij dat het mensen aan het denken zet en ik zie leuke reacties, maar vaak gaat het toch om het opruimen van de plastic soep, terwijl de challenge juist is hoe te voorkomen dat er nog meer bijkomt.’ 

Vanzelfsprekend waren bij de onthulling van de boom veel duurzame professionals aanwezig. Maar de organisatie (De Groene Grachten en de gemeente Amsterdam) deelde helium-gevulde ballonnen aan kinderen uit alsof er niets aan de hand is. Uiteraard gingen direct enkele ballonnen het luchtruim in. Aan de negatieve aspecten had de organisatie geen enkele boodschap. Wat zal Wubbo Ockels ervan hebben gedacht?

Staan we er met z’n allen stil bij hoe onbezonnen gedrag bijdraagt aan de plastic soep? Een paar ballonnetjes bij de onthulling van de Ockels-boom, vandaag achtduizend ballonnen die de lucht ingaan om de val van de Muur te herdenken. Het lijkt onschuldig, maar is dat niet. Strandafval bestaat voor een groot deel uit ballonnen met sierlinten.

10644708_790843970977309_3314756142099875188_o

De Partij voor de Dieren vroeg deze week middels een motie aandacht voor al het afval dat uiteindelijk in zee komt. Ook ballonnen, vuurwerk en verf vallen onder schadelijke bronnen die zouden moeten worden bestreden. Een ruime Kamermeerderheid steunde de ingediende motie. Dat getuigt pas van handelen in Ockels’ geest.

Meer informatie:
Die Ballon Gaat Niet Op

Published:  November 6 | Nieuws

“Microplastics in cosmetica moeten binnen drie jaar in Europe tot nul worden gereduceerd”

BeatthemicrobeadDe Tweede Kamer wil dat regering in beeld brengt “hoe microplastics bij de bron kunnen worden aangepakt door middel van Europese regelgeving”. Daarover wil de Kamer nog voor het einde van 2014 geïnformeerd worden. Tegelijk verzoekt de Tweede Kamer om “met een stappenplan te komen om ervoor te zorgen dat microplastics in cosmetica in de komende drie jaar in de Europese Unie tot nul worden gereduceerd.” De gezamenlijk motie van de PvdA (Yasemin Cegerek) en het CDA (Agnes Mulder) kreeg in de Kamer steun van ChristenUnie, SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, PvdD en SP.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Wij pleiten al langer voor een Europees verbod op microplastics in verzorgingsproducten. Deze motie brengt zo’n verbod een stap dichterbij.”

Published:  November 6 | Nieuws

Afval uit de baai van Rio de Janeiro gebruikt voor voedselproducerend systeem

door: Rob Roggema

Tijdens de Rio Design Week, heeft lector Rob Roggema van Hogeschool VHL een workshop geleid waarin verzameld (plastic) afval uit de baai in Rio de Janeiro is gebruikt om een zogenaamd aquaponic systeem te bouwen. Hij was daartoe uitgenodigd oor de Design na Praça organisatie. De Rio Design Week, ondersteund door het Nederlandse Consulaat beoogde dit jaar om het thema afval te verbinden met design.

DSC_1470

Rob Roggema heeft eerder een FoodRoof aangelegd in Cantagalo, een van de favela’s in Rio de Janeiro. Dit systeem bestaat uit het produceren van vis, die de nutriënten leveren voor groenten, kruiden en fruit. Op het dak van een huis in Cantagalo werd begin oktober de eerste FoodRoof gerealiseerd. Dit aquaponic systeem is een gesloten systeem; er hoeft geen water, energie, voedsel toegevoegd te worden. Het belangrijkste wat aan het systeem moet worden toegevoegd is het bouwmateriaal.

Daarom ontstond het idee om te kijken of afval uit de baai gebruikt kan worden om een dergelijk systeem te bouwen met materiaal uit de baai van Rio de Janeiro. Deze baai is enorm vervuild en dat was de aanleiding voor Dorian van Rijsselberghe, Olympisch kampioen windsurfen en ambassadeur van de Plastic Soup Foundation, om twee jaar geleden alarm te slaan. In plastic soup is het lastig surfen en ieder initiatief om de baai schoon te krijgen moet gesteund worden.

De workshop, in het haventje van Urca, juist onder de Sugarlaof Mountain (Pão de Açúcar), in het hart van Rio, begint daarom ook met een gesprek via skype met Dorian van Rijsselberghe. Hij, vanuit Vancouver, wenst de deelnemers aan de workshop in Urca, waar hij zelf altijd zijn trainingen begint, succes met het gebruiken van zoveel mogelijk afval uit de baai.

Aan de workshop wordt deelgenomen door studenten uit Brazilie, Duitsland, Nederland en Spanje. Gezamenlijk wordt het afval geselecteerd voor gebruik in het aquaponic systeem. Er worden drie onderdelen gebouwd van oude plastic kratten, slangen, plastic flessen, plastic tonnen, plastic banners en ander bruikbaar afval. Het waterreservoir, dat zich eerst moet vullen voor de vistank aangevuld kan worden, bestaat uit ingepakte kratten, de vistank is een oude visserston, waarin nu de tilapia kan rondzwemmen en een string van plastic flessen waarin plantcupjes (omgekeerde flessentuitjes) in gaten in de buik van de fles worden geplant. De drie onderdelen van het aquaponic systeem worden tijdens Design na Praça festival aan elkaar gekoppeld en op de steile trappen van het haventje geïnstalleerd. Het werkt.

Tijdens het afsluitende symposium, dat tot diep in de nacht doorgaat, presenteert Rob Roggema de ontwikkeling van het systeem en het ontwerp en de toepassing in Urca’s haven. Het publiek is erg enthousiast, raakt nauwelijks uitgevraagd en ziet meerdere goede mogelijkheden om meer afval uit de baai te gebruiken om meer FoodRoof systemen te bouwen. Wellicht kunnen we een werkplaats openen in een favela, waar kinderen afval omzetten in FoodRoofs. Dat zou de kringloop helemaal sluiten.

Published:  October 31 | Nieuws

Duits onderzoek naar microplastics in afvalwater

Afvalwaterverwerkingsbedrijven laten microplastics (plastic deeltjes kleiner dan 5mm) door. Dat is een van de bevindingen uit een door het Alfred-Wegener-Instituut in Bremerhaven verricht onderzoek bij twaalf afvalwaterverwerkingsbedrijven in Noord Duitsland.

In de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie zijn microplastics opgenomen als een van de indicatoren om de kwaliteit van het maritieme ecosysteem te bepalen.

Via infrarood analyses kunnen plastics goed onderscheiden worden van natuurlijke deeltjes. Er kon echter geen onderscheid gemaakt worden tussen plastics die afkomstig zijn van slijtage van fleece-kleding en die afkomstig zijn van verzorgingsproducten.

Er is ook onderzocht of er in drinkwater microplastics voorkomen. Dat is nagenoeg niet het geval.

Voor een foto-overzicht klik hier.

Published:  October 29 | Nieuws

Beat the Microbead: Nederland spreekt zich uit

BeatthemicrobeadNederland is het eerste land ter wereld dat aankondigt eind 2016 vrijwel vrij te zijn van microplastics in cosmeticaproducten. De regering verklaart dat de cosmetica-industrie de microplastics tegen die tijd grotendeels zal hebben uitgefaseerd. De regering bepleit bovendien een verbod op de toepassing van microbeads in Europees verband.

Deze resultaten zijn een direct gevolg van de campagne Beat the Microbead, die in augustus 2012 werd gestart door de Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee. Een door deze organisaties gemaakte app maakt het voor consumenten mogelijk om te controleren of er plastic in verzorgingsproducten zit. Inmiddels wordt de campagne wereldwijd gesteund door 58 NGOs in 29 landen en is de app in verschillende talen beschikbaar.

Maria Westerbos en Jeroen Dagevos, campagneleiders: “Wij zijn verheugd over de ontwikkelingen in Nederland. We blijven, nationaal en internationaal nauwlettend controleren of de industrie zich aan haar toezeggingen houdt. Het gaat om uitfasering van alle plastic ingrediënten en de industrie maakt gebruik van een groot spectrum aan soorten en maten microplastics. Het gaat daarbij om veel meer ingrediënten dan de minuscule bolletjes van polyethyleen. We zullen er ook voor pleiten dat in de beoogde Europese wetgeving het begrip plastic microbead eenduidig beschreven wordt, zodat producenten geen escapes hebben om links- of rechtsom toch plastic te blijven gebruiken.”

Jeroen Dagevos Plastic Soup Foundation

De mededelingen van staatssecretaris Mansveld, waarin ze het bedrijfsleven complimenteert, staan in haar brief aan de Tweede Kamer. Lees die brief hier.

Published:  October 29 | Blog

RIVM brengt vervuiling microplastics in kaart en reikt beleidsopties aan

Via welke bronnen op het land komen microplastics in zee terecht? Op deze vraag geeft het rapport Inventarisatie en prioritering van bronnen en emissies van microplastics antwoord. Het rapport werd door het RIVM opgesteld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De afgelopen paar jaar hebben microplastics in verzorgingsproducten veel aandacht gekregen. Na gebruik spoelen via afvoerwater ontelbare hoeveelheden microplastics het riool in. Waterzuiveringsinstallaties laten een deel daarvan door. Via het oppervlaktewater kunnen die in zee terecht komen. Wie echter denkt dat deze verzorgingsproducten de enige landbron zijn, heeft het mis.

Het RIVM-rapport is de eerste gedegen poging om alle bronnen in kaart te brengen. Daarnaast geeft het rapport een prioritering aan voor welke daarvan effectieve emissiereducerende maatregelen genomen kunnen worden. Daarbij kan volgens het RIVM gedacht worden aan het maken van afspraken met industrieën, het implementeren van productregels, of publieksvoorlichting.

Het RIVM stelt vast dat het terugdringen van plastic afval een speerpunt is van het Nederlandse en Europese milieubeleid. Lidstaten moeten onderzoek doen naar de bronnen van plastic vervuiling en maatregelen nemen om de hoeveelheid microplastics te verminderen. Die verplichting volgt uit de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Daarin zijn microplastics opgenomen als een van de indicatoren om de kwaliteit van het maritieme ecosysteem te bepalen.

De voornaamste bron is zwerfplastic. Dit bestaat voor een groot deel uit verpakkingsmateriaal en wegwerpartikelen. Plastic dat langere tijd in het milieu ligt, valt uiteen in kleinere stukjes. Andere bronnen zijn bijvoorbeeld kunststof kleding, verf, autobanden en landbouwplastic.

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer en in haar begeleidende brief gesteld dat op basis van het rapport “nu als eerste voor verf, lak en kleurstoffen en de schurende reinigingsmiddelen verdiepingsstudies uitgevoerd worden”. Bij het uitvoeren van deze studies worden de betreffende branches betrokken.

Als er iets uit dit belangrijke rapport blijkt, dan is het dat er op ongelofelijk veel manieren plastic ongecontroleerd in het milieu terecht komt. Wat opvalt aan het antwoord van de staatsecretaris is dat zij geen invulling geeft aan de beleidsoptie “implementeren van productregels”. Wanneer er eerst verdiepingsstudies komen, meetprogramma’s en gesprekken met brancheorganisaties gaat de ongewenste emissie van plastic in het milieu nog jaren ongehinderd door. Waar het aan ontbreekt is wetgeving waarin vastgelegd wordt dat er geen emissie van plastic naar het milieu mag plaatsvinden.

Mansveld wordt verweten dat Nederland te weinig zichtbaar is in Europa. Haar toezegging om een wettelijk verbod op microplastics in cosmetica in Brussel op de kaart te zetten is een uitgelezen kans daar verandering in aan te brengen.

Published:  October 20 | Nieuws

PvdA wil verbod op gratis plastic tas

De Tweede Kamerfractie van de PvdA vindt dat de regering te weinig voortgang maakt met maatregelen tegen de plastic wegwerptas. Tweede Kamerlid Yasemin Cegerek vindt dat al in 2015 een verbod moet worden ingevoerd op alle gratis plastic tassen in winkels en op de markt. Haar partijgenoot staatssecretaris Mansveld streeft ook naar een einde van de plastic tasjes maar wil dat op Europees niveau geregeld zien. Dat vindt Cegerek een veel te afwachtende houding.

Plastic tas (2)

De Europese Unie heeft de bevoegdheden van lidstaten verruimd om zelf maatregelen te nemen. Deze maand heeft Frankrijk als eerste land de plastic tas verboden. Niets staat Nederland in de weg om dat voorbeeld te volgen.

Een blog over plastic tasjes eindigt als volgt: “Het gratis tasje is niet meer van deze tijd. Het past niet bij het gedachtegoed van een circulaire economie waar het hergebruik van materialen en grondstoffen centraal staat. Wegwerptassen zijn verspillend en belasten ons milieu. Neem voortaan gewoon je eigen tas mee en bedank de winkelier voor de goede service. De wegwerptas mag van mij in de uitverkoop.” Daar is vrijwel iedereen het mee eens. Het gaat nu om het tempo waarin de overheid een einde maakt aan de gratis plastic tas.

Published:  October 17 | Nieuws

Oproep aan kinderen: lever oud plastic speelgoed in op Plastic Soup Sunday op de Dutch Design Week

19 oktober is het Plastic Soup Sunday op de Dutch Design Week. Dan kunnen kinderen oud en kapot speelgoed van plastic inleveren in ruil voor een munt uit 3d printer.

De Plastic Soup Foundation roept kinderen op om hun oude speelgoed in te leveren, zodat het daarna gerecycled kan worden. Om de oproep kracht bij te zetten, is er op Plastic Soup Sunday ook een 3D printer van het Perpetual Plastic Project waarmee kinderen van bekertjes zelf munten kunnen maken die ze mogen houden. De munten kunnen later dit jaar ingewisseld worden bij het circulaire warenhuis TomToy en leveren korting op.

marine debris toys photo John vanderlinden

Volgens de UNEP, de milieuorganisatie van de Verenigde Naties, is de CO2 en plastic footprint van de speelgoedindustrie zo groot dat als er – ter compensatie – een milieuheffing zou komen, deze industrie een flink verlies zou leiden.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Als kinderen genoeg hebben van speelgoed, dan wordt het niet hergebruikt, maar weggegooid en dat is erg zonde. Plastic kun je namelijk heel vaak recyclen. Eigenlijk zo vaak als je maar wilt. Daarom dagen wij speelgoedwinkels en -ketens uit om met hun tijd mee te gaan en plastic niet alleen te verkopen, maar ook weer terug te nemen als het oud of stuk is.”

Eco Professor Daniel Poolen van Z@pp Your Planet is er ook op Plastic Soup Sunday. Hij vertelt meer over zijn plastic soep trip naar Hawaï en kinderen kunnen met hem op de foto.

Daniel Poolen

 

Published:  October 17 | Nieuws

Breaking news: Frankrijk verbiedt alle plastic tasjes

Elke Fransman gebruikt gemiddeld 80 plastic tassen per jaar. Dat zijn er voor heel Frankrijk 17 miljard. Daarvan zijn er 12 miljard voor groente en fruit. Dat is veel ten opzichte van landen als Denemarken of Finland, maar weinig ten opzichte van landen als Polen, Portugal en Slowakije.

De Europese Commissie heeft de lidstaten de vrijheid gegeven om maatregelen te nemen tegen plastic tasjes. Een van de mogelijke maatregelen is een verbod. Frankrijk is het eerste land in Europa dat een verbod invoert. Dat verbod gaat in per 1 januari 2016. Ook gaat Frankrijk het gebruik van plastic wegwerpbestek per 2020 verbieden. Eerder al hebben Parijs en andere steden aangekondigd per 1 januari 2016 vrij te zullen zijn van plastic tasjes.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Dit is een historisch moment voor Europa. Voor het eerst zal er werkelijk sprake zijn van afname van het gebruik van plastic. Dat is heel goed nieuws voor het milieu. Nederland en andere landen moeten hier een voorbeeld aan nemen”.

Published:  October 16 | Nieuws

RET introduceert afvalautomaten die belonen

Wie in Rotterdam met de RET reist, kan geld verdienen door afval in speciaal daarvoor ontworpen automaten te deponeren. Voor elk blikje of flesje krijg je een tegoedbon die op de stations besteed kan worden bij bepaalde winkels. Lees meer in dit artikel.

De gemeente Etten-Leur heeft een proef met een dergelijk systeem onlangs afgerond. Het is voor het eerst dat het nu bij openbaar vervoer in Nederland wordt geïntroduceerd. Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Dit is een prachtig initiatief dat wij van harte toejuichen. We zijn zeer benieuwd naar de resultaten, maar verwachten dat iedereen direct zal merken hoeveel schoner de perrons ervan worden”.

Published:  October 15 | Nieuws

Watervlooien misvormd na blootstelling nanoplastics

De plastic soep is overal, niet alleen in de oceanen, maar ook in de binnenwateren. Voor het eerst zijn schadelijke effecten van nanoplastics in zoetwaterorganismen aangetoond. Onderzoekers van Imares (Wageningen UR) stelden watervlooien bloot aan diverse concentraties nanoplastic. Watervlooien bleken kleiner te zijn en nakomelingen vertoonden misvormingen. De groei van algen nam bij hogere concentraties aan plastic ook af. De onderzoekers benadrukken dat onduidelijk is hoe groot het probleem werkelijk is.

Meer onderzoek naar concentraties nano-polystyreen bij zoetwaterorganismen is nodig. Het onderzoek (Nanoplastic Affects Growth of S. obliquus and Reproduction of D. magna) is gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Science and Technology.

IMARES onderzoek

 

Published:  October 14 | Nieuws

Etten-Leur: evaluatie proef met statiegeld

Het experiment “Afval verdient beter” van Etten-Leur heeft veel enthousiaste reacties en een schone gemeente opgeleverd. Zwerfvuil kon worden ingeleverd tegen een tegoedbon van 30 cent per kilo. Die bon kon worden besteed in enkele supermarkten.

Zwerfafval

Sommige inwoners waren zo enthousiast dat ze spontaan zwerfafval in openbare ruimte zijn gaan oprapen. De proef wordt momenteel geëvalueerd.

De resultaten kunnen voor andere gemeenten aanleiding zijn vergelijkbare initiatieven te ontplooien. De essentie is dat waarde wordt toegekend aan afval. Niemand laat immers geld op straat liggen.

Foto: Remco Strikwerda

Published:  October 11 | Nieuws

Scrub it out!

In Groot Brittannië is een grote campagne gestart om het gebruik van microplastics in verzorgingsproducten te stoppen. Op de site van de campagne wordt onder andere opgeroepen om te beloven geen producten te gebruiken die microplastics bevatten.

De campagne wordt gevoerd door de Marine Conservation Society, Good Scrub Guide, Fauna&Flora International, Beat the Microbead en Marine Litter Action Network.

Published:  October 8 | Uncategorized

Oproep aan CEO’s: zorg voor hoogwaardige inzameling plastic flessen


Oproep aan alle grote bazen van Europa. Plastic flessen hebben waarde. Start nu met hoogwaardige verzameling aan de bron en recycle al jullie verpakkingen, flesjes en blikjes! Doe het voor onze kinderen: de volgende generatie.

AT: John Brands, (CocaCola), Sander van der Laan (AH), Frits van Eerd (JUMBO), Marlijn Somhorst (LIDL), René van Klooster (Dirk vd Broek), Sjaak Kranendonk (Spar), Flor Du Puy (Aldi), Kef van Helbergen (Makro), Herma van Keulen (ISPC), Jean-Pierre Deffis (French Bottled Waters Association), Hybert Patricot (Unesda Softdrinks), Carl Hugo Erbslöh (Eurocommerce), Pierre Olivier Bergeron (Brewers of Europe), Michel Edouard Leclerc (Leclerc), Georges Plassat (Carrefour), Juan Roig (Mercadona), Dimas Gimeno Alvarez (Cortes Ingles), Vianney Mulliez (Groupe Auchan SA), Philippe Manzoni (Groupe Mousquetaires Intermarche), Frans Muller (Delhaize Groep), Jef Colruyt (Colruyt Group).

Published:  October 6 | Nieuws

Nog meer gele donatieknoppen voor PSF

Negen supermarkten hebben sinds enige tijd statiegeldapparaten met een donatieknop voor de Plastic Soup Foundation. Daar komen nu onderstaande zes supermarkten bij. De klant die flessen inlevert kan er via de knop voor kiezen het statiegeld te doneren aan de Plastic Soup Foundation en zo bijdragen aan de strijd tegen plastic vervuiling in zee.

De Plastic Soup Foundation dankt deze supermarkten van harte voor hun medewerking.
 
De nieuwe supermarkten zijn:
 
Albert Heijn, Stationsplein, Hulst
Plus, Oosterengweg, Hilversum

Spar Martens, Sluiskil
Plus Schriever, Maastricht
C1000 Sprengenpark, Apeldoorn
Plus Verbiest, Koewacht
 
Published:  October 3 | Blog

Statiegelddebat: bedrijfsbelangen bepalen aanpak zwerfvuil

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu (PvdA) heeft afgelopen zomer op verzoek van de Tweede Kamer ingestemd met een onafhankelijke analyse van milieueffecten over statiegeld. De SP vindt het onbegrijpelijk dat zij opdracht gaf aan het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) om dat onderzoek te begeleiden en heeft daarover Kamervragen gesteld.

Dit instituut wordt namelijk gefinancierd uit het Afvalfonds. Het Afvalfonds geeft uitvoering aan de in de Raamovereenkomst Verpakkingen gemaakte afspraken onder andere over zwerfvuil. Dat zwerfvuil effectief bestreden wordt met statiegeld op flessen is echter een boodschap die alles behalve gehoor vindt bij het Afvalfonds. Hoe onafhankelijk kan een dergelijke milieuanalyse dan zijn? Wie een onderzoek begeleidt, kan de vraagstelling bepalen en zo de uitkomsten sturen. Zo heeft het KIDV al de uitgangssituatie van de analyse vastgelegd: “de milieubaten van het totaalpakket van de Raamovereenkomst worden afgezet tegen het effect van het vrijgeven van statiegeld op grote PET-flessen”. Wordt op deze manier niet de maatschappelijk gewenste variant van het gescheiden plastic inzamelen én het handhaven (en uitbreiden) van statiegeld op PET-flessen al bij voorbaat buiten beschouwing gelaten?

Afvalfonds schema

De SP merkt op dat de directeur van het KIDV in een eerdere betrekking afdelingshoofd Afval en Duurzaamheid bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu was en stelt de Kamervraag of de onafhankelijkheid van de milieueffecten-analyse voldoende gewaarborgd is aangezien “de directeur van het KIDV (die het onderzoek naar statiegeld gaat begeleiden) twee jaar geleden als topambtenaar en rechterhand van de toenmalige staatsecretaris niet alleen afschaffing van statiegeld heeft bedacht, maar tevens de tekst van de Raamovereenkomst heeft opgesteld.”

De SP had ook de vraag kunnen stellen naar de onafhankelijkheid van het Afvalfonds aangezien de directeur van het Afvalfonds in een vorig leven directeur externe betrekkingen bij Coca-Cola was, de frisdrankenmultinational die zich fel tegen handhaving en uitbreiding van statiegeld verzet.

De Nederlandse aanpak van zwerfvuil is met een fikse stoelendans afhankelijk gemaakt van bedrijfsbelangen. Milieubelangen delven daarbij het onderspit, want aan bestrijding van de Plastic Soep wordt zo nauwelijks iets gedaan.

Verder lezen:
‘Onafhankelijk’ Kennisinstituut Duurzaam Verpakken

Published:  October 2 | Nieuws

Directeur Afvalfonds chanteert Tomra om statiegeld

Coke FriendsStatiegeldautomatenfabrikant Tomra beschuldigt de directeur van het Afvalfonds van chantage. Om hun automaten in aanmerking te laten komen voor een bijdrage uit het fonds zouden ze hun steun aan de lobby voor behoud van het statiegeld moeten staken. Lees het onthullende artikel over de rol van het Afvalfonds en NederlandSchoon in de strijd om het statiegeld: http://bit.ly/1pIvS5u 

De Partij van de Arbeid (PvdA) stelt Kamervragen.

Published:  October 1 | Nieuws

Californië verbiedt single use plastic tas

Californië heeft een verbod uitgevaardigd op het gebruik van single-use plastic tassen in winkels. Het is de eerste staat in de Verenigde Staten die een dergelijk verbod uitvaardigt. Verbodsbepalingen zijn al wel van kracht in een groot aantal gemeenten. De nieuwe wet bepaalt ook dat er 10 dollarcent moet worden betaald voor elke andere tas (papieren tassen of stevige plastic tassen die hergebruikt kunnen worden) om ook langs die weg het gebruik van tassen te ontmoedigen en afval te verminderen.

De ervaringen van 121 steden in de VS, waar al een verbod geldt, leren dat dat werkelijk bijdraagt aan vermindering van plastic afval en ook het gedrag van consumenten positief beïnvloed. Bezwaren van de industrie als zou een verbod leiden tot het verlies van arbeidsplaatsen bleken ongegrond.

Published:  September 29 | Blog

Hoe het statiegeld wordt afgeschaft met ons belastinggeld!

Circa 75% van de Nederlandse bevolking is voor behoud van statiegeld. Flessen waarop statiegeld zit worden bijna allemaal ingeleverd (95%). Deze flessen vindt je nauwelijks terug in het zwerfvuil. Flessen waarop geen statiegeld zit wel. Zwerfvuil is niet alleen een grote maatschappelijke ergernis, het is ook een van de meest bedreigende milieuproblemen. Het plastic dat in de oceanen drijft komt bijna allemaal van land.

Niet voor niets heeft staatssecretaris Mansveld (PvdA) van Infrastructuur en Milieu het besluit om statiegeld op grote PET-flessen vrij te geven opgeschort. Het verpakkende bedrijfsleven, de frisdrankproducenten en de supermarkten willen echter van het statiegeld af en streven ernaar dat alle consumenten vrijwillig al hun plastic gescheiden inleveren, in zakken of in containers van de Plastic Heroes. Om dat te bereiken zijn van de zomer twee Duitse prijsvechters onder druk gezet. Aldi en Lidl hebben elk hun eigen statiegeldsysteem dat goedkoper is én dat betere resultaten oplevert. Ze zijn er terecht trots op, maar gezwicht voor de druk van de lobby. In ruil voor een financiële vergoeding zijn ze bereid om op termijn van hun systeem af te zien.

Deze gang van zaken heeft geleid tot Kamervragen. Een van die vragen was of met die financiële vergoeding belastinggeld gemoeid was. Het zou inderdaad een politieke doodzonde zijn wanneer indirect met publieke middelen een systeem doorgedrukt wordt waar de bevolking niet achter staat en dat bovendien realisatie van de nagestreefde circulaire economie op grote achterstand zet.

Staatssecretaris Mansveld (PvdA) antwoordt dat de financiële vergoeding wordt betaald door Stichting Afvalfonds Verpakkingen uit “de contributie die opgebracht wordt door het verpakkende bedrijfsleven”. Nog niet zo lang geleden was die contributie (de afvalbeheersbijdrage) echter gewoon een belasting (de verpakkingsbelasting). Het tijdschrift P+ concludeert daarom in een commentaar op haar antwoord dat belastingbetalers voor een deel meebetalen om een voorbeeldig systeem van statiegeld te stoppen.

Afvalfonds schema

Terwijl Aldi en Lidl zelf geïnvesteerd hebben in hun geavanceerde inzamelsysteem (de verwerking van PET-flessen tot recyclaat en de vervaardiging van nieuwe flessen met dat recyclaat) is het door de antistatiegeld-lobby bepleitte systeem, Plastic Heroes, indertijd met belastinggeld opgezet. De registratie van de inzameling van gescheiden plastic is door het Afvalfonds uitbesteed aan Nedvang. Inmiddels is echter Plastic Heroes van Nedvang overgegaan in private handen. Ruud Sontag, voormalig CEO van afvalverwerker Van Gansewinkel heeft Nedvang daarvoor (aldus een betrouwbare bron) het symbolische bedrag van 1 euro betaald. Hoeveel belastinggeld is hier verdampt?

Het via de oranje containers ingeleverde plastic werd tot nu toe ingekocht door Kunststof Hergebruik BV, de uitvoeringsorganisatie van Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Deze BV is echter overgedragen aan Circulair Value BV, een onderneming van Ruud Sontag. De keten voor hergebruik van afvalplastic is daarmee grotendeels in zijn handen gekomen.

Plastic Heroes heeft er alle belang bij dat statiegeld wordt afgeschaft, zodat meer PET bij hen terecht komt. PET is goed beschouwd de enige fractie van het plastic waarmee geld te verdienen valt, ook al kan het via de inzamelmethode van Plastic Heroes, niet of nauwelijks meer gebruikt worden voor de productie van nieuwe flessen.

Consumenten- en milieubelangen worden verkwanseld waar je bij staat. Het is nu wachten op het eerste Kamerlid dat om een Parlementair Onderzoek vraagt.

Published:  September 28 | Uncategorized

Afvalfonds betaalt afkoopsom statiegeld aan Lidl en Aldi

AfvalfondsP+ Magazine maakte in september bekend dat Aldi en Lidl, voorstanders van statiegeld, zijn afgekocht om hun statiegeld-standpunt op te geven. Onbeantwoord bleef de vraag, wie die afkoopsom gaat betalen. Dankzij vragen van Tweede Kamerleden weten we dat nu. Het Afvalfonds, met als doel het inzamelen en recyclen van verpakkingsmateriaal, heeft kleur bekend. Zij pakken de rekening op.

Is dit wat er wordt bedoeld met producentenverantwoordelijkheid?
Elkaar afkopen met een fonds, dat tot voor kort volledig werd gevuld met belastinggeld?
Lees dit onthullende artikel in P+.

Tony FratesFoto: Tony Frates 

 

 

Published:  September 26 | Nieuws

Microplastics in honing

bijen honing plasticPlastic deeltjes in je bier, in je tandpasta, in je mineraalwater, in je scrub en… in je honing. De Keuringsdienst van Waarde heeft vijf honingmerken laten testen op de aanwezigheid van microscopische kunststofdeeltjes.

Alle onderzochte honingmerken bevatten kleine deeltjes kunststof. Gemiddeld zijn er 210 deeltjes per kilo honing teruggevonden. “Het is een teken dat ons milieu gigantisch vervuild is met plastic”, aldus Gerd Liebezeit, honingonderzoeker.

Bekijk de uit zending.
Bekijk de onderzoeksgegevens. 

Foto: Autan

Published:  September 22 | Nieuws

Marry de Gaay Fortman in CvA

Marry de Gaay Fortman treedt toe tot het Comite van Aanbeveling van de Plastic Soup Foundation.

Zij is advocaat en partner bij het advocatenkantoor Houthoff Buruma en verder onder andere voorzitter VNO NNCW Metropoolregio Amsterdam en commissaris bij Royal HaskoningDHV. Als advocaat heeft De Gaay Fortman zich onder ondere gespecialiseerd in duurzaamheidsvraagstukken.

De Plastic Soup Foundation is bijzonder verheugd over deze versterking van haar CvA.

Published:  September 17 | Nieuws

Krachtige beleidsmaatregelen nodig tegen giftige sigarettenfilters

Van de 6 biljoen sigaretten die jaarlijks verkocht worden, komen er naar schatting 4,5 biljoen niet in een asbak terecht, maar in het milieu. Peuken van filtersigaretten worden wereldwijd – in aantallen – het meest gevonden tijdens het schoonmaken van stranden. Tabaksafval staat bekend onder de Engelse noemer Tobacco Product Waste (TPW). Tabak bevat giftige chemicaliën en de filters zijn gemaakt van een niet afbreekbare kunststof.

Sigarettenpeuken

Hoewel TPW tot dusver niet als giftig product in regelgeving is opgenomen, zijn veel van de afzonderlijke in TPW aangetroffen stoffen dat wel. Tabak bevat niet alleen nicotine, maar ook polyaromatische koolwaterstoffen, verschillende kankerverwekkende nitrosaminen, ammonia, acetaldehyde, formaldehyde, fenol, pyridinen, aceton en zware metalen, waaronder giftige. De gifstoffen zijn schadelijk voor het milieu.

In een recent overzichtsartikel van studies naar de effecten van de giftige stoffen in TPW wordt door onderzoekers van de San Diego State University niet alleen de noodklok geluid, maar ook de volgende 8 beleidsmaatregelen voorgesteld.

1. Geef voorlichting over de giftigheid van TPW.
2. Pas het principe van de uitgebreide producenten verantwoordelijkheid toe op TPW.
3. Pas het voorzorgprincipe toe op TPW.
4. Stel voorlichting over de giftigheid via pakjes verplicht.
5. Introduceer inlever-systemen, vergelijkbaar als die van glas, papier en metaal.
6. Financier via de verkoop van sigaretten een fonds om TPW in te zamelen (zoals met witgoed gebeurd)
7. Maak de tabaksindustrie verantwoordelijk voor de kosten van opruimingen, zoals op stranden.
8. Verbied de verkoop van sigaretten die als giftig voor het milieu beschouwd kunnen worden (in California is nu een wetsvoorstel om filter-sigaretten uit milieu-oogpunt te verbieden).

Foto: Surfrider Foundation

Environmental Impact of Cigarette Butts from TobaccoFreeCA on Vimeo.

Published:  September 17 | Nieuws

“In 2050 heeft 95% van de zeevogels plastic in de maag”

De hele Australische kust is de afgelopen drie jaar onderzocht op aangespoeld afval. Het gaat om het omvangrijkste onderzoek in zijn soort tot nu toe. Honderden plaatselijke vrijwilligers hebben er aan meegewerkt.

2383603531_df085ec801_o

De resultaten laten onder andere zien dat het meeste afval afkomstig is van land en dat de grootste concentraties in de buurt van steden worden aangetroffen. De onderzoekers zien daarvoor twee belangrijke oorzaken; onverschilligheid van het publiek en illegale dumpingen. Ze roepen op tot maatregelen zoals wettelijke invoering van statiegeldsystemen.

Driekwart van het aangetroffen afval is plastic en daarvan bestaat 95% uit stukjes van 2 centimeter of kleiner.

Ook naar gevolgen van zeedieren werd onderzoek gedaan. Onderzoekster Britta Denise Hardesty, auteur van het rapport: “In 43% van alle zeevogels vonden we plastic in de maag. Wereldwijd slikt bijna de helft van alle zeevogels afval in. Dat loopt uiteen van ballonresten tot schuimplastic. Wanneer de productie van plastic blijft toenemen en maatregelen uitblijven om te voorkomen dat plastic in de oceanen belandt, zal in 2050 bijna elke zeevogel (95%) plastic hebben ingeslikt.”

Foto: jpmatth

Published:  September 12 | Nieuws

Green Deal moet leiden tot minder plastic in zee

Een deel van al het plastic in zee komt van schepen. Daar is van alles tegen te doen, onder andere afvalpreventie bij de bevoorrading van schepen, het beter scheiden van plastic aan boord, inzameling van plastic in de havens en de recycling daarvan. Over deze zaken zijn afspraken gemaakt in de Green Deal Scheepsafvalketen.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) noemde het bij de ondertekening een stap richting het verminderen van plastic afval op zee. De volgende stap is dat ook havens buiten Nederland plastic gescheiden gaat innemen en dat er minder verschillen in afvalafgifte zijn tussen de Europese havens dan nu het geval is. Daarvoor gaat minister Schultz zich sterk maken in Europa.

De Green Deal werd getekend door vijf Nederlandse havens, afvalinzamelaars, Stichting De Noordzee, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Lees hier meer.

Published:  September 11 | Nieuws

Twintigduizend kilo afval van Noordzeestrand

Stichting De Noordzee heeft in de maand augustus weer het hele Noordzeestrand opgeruimd.Niet alleen, maar met bijna 1500 vrijwilligers. Er werd, mede dankzij al die vrijwilligers, drie keer zoveel afval opgeruimd als voorgaande jaren (20.078 kilo). Van de campagne, die vorig jaar My Beach heette en dit jaar vanwege sponsoring de Boskalis Beach Cleanup, is een mooi videoverslag gemaakt.

Published:  September 8 | Nieuws

Australische provincie wil verbod op microbeads

De regering van de Australische provincie New South Wales (NWS) heeft onlangs opgeroepen tot een nationaal verbod van microplastics in cosmeticaproducten. Een industriële werkgroep wordt ingesteld om er voor te zorgen dat de industrie de microbeads op vrijwillige basis in 2016 heeft uitgefaseerd. Lees meer in dit artikel.

 

 

Published:  September 6 | Nieuws

Winnaar Plastic Soup Terrine 2014

Colinda Hoegee, algemeen directeur van De Tuinen, heeft dit jaar de Plastic Soup Terrine gewonnen. De Plastic Soup Foundation reikt elk jaar in september de Terrine uit aan iemand uit het bedrijfsleven die zich op bijzondere wijze inzet voor de strijd tegen de plastic soep.
foto

De winkelketen met natuurlijke producten gericht op gezondheid en wellness heeft diverse initiatieven genomen. Alle plastic zakjes zijn uit de winkels verbannen en aan de Raad Nederlandse Detailhandel (RDN) is voorgesteld dat alle daarbij aangesloten ondernemingen per 1 januari 2015 dit voorbeeld volgen. De Tuinen heeft verder het plan om klanten die plastic verpakkingsmateriaal terugbezorgen daarvoor te belonen, om dat materiaal vervolgens te laten recyclen. Directeur Hoegee heeft eerder al verantwoordelijkheid getoond door microplastics in alle filialen van De Tuinen te verbieden, niet alleen in Nederland maar ook bij Engelse zusterbedrijven.

De Plastic Soup Foundation feliciteert Colinda Hoegee en De Tuinen van harte. Directeur Maria Westerbos zal binnenkort de Terrine overhandigen. Net als vorig jaar is de Plastic Soup Terrine vervaardigd door Corrie van Huisstede van Haak-In.

Published:  September 5 | Nieuws

Politieke Pluim 2014: winnaar bekend

Pluim-2014De Politieke Pluim is dit jaar gewonnen door Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie.

De Plastic Soup Foundation reikt elk jaar een pluim uit aan een politicus die zich heeft ingezet voor de strijd tegen de plastic soep. Dik-Faber was genomineerd vanwege haar optreden met betrekking tot statiegeld. Mede door haar Kamervragen over dit onderwerp is het besluit om statiegeld op grote PET-flessen af te schaffen uitgesteld. Zij bepleit onder andere uitbreiding van het statiegeldsysteem op kleine flesjes. Dit jaar kon het publiek stemmen en dat werd in grote getale gedaan!

Kamerlid Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) kwam op de tweede plaats en krijgt met een groot deel van de stemmen een eervolle vermelding.

 

Published:  September 4 | Blog

Powerplay van Coca-Cola in eindstrijd statiegeld

Directeur John Brands van Coca-Cola heeft samen met een oud-directeur van het Centraal Bureau voor Levensmiddelen (CBL) deze zomer de Duitse winkelketens Aldi en Lidl onder druk gezet om op termijn af te zien van inname van PET-flessen. Beide prijsvechters hanteren een eigen gesloten statiegeldsysteem dat veel efficiënter werkt dan het systeem waar de Nederlandse supermarkten mee werken.

Staatssecretaris Mansveld (PvdA) van Infrastructuur en Milieu had in juni besloten om verplicht statiegeld op grote PET-flessen nog niet vrij te geven per 1 januari 2015 en daarover pas in juni 2015 een besluit te nemen. Coca-Cola wil af van statiegeld, niet alleen in Nederland maar wereldwijd. In Australië wordt het gevecht over invoering van statiegeld in enkele provincies zelfs voor de rechter uitgevochten. Maar in Nederland worden onorthodoxe methoden evenmin geschuwd.

Coca-Cola plastic soep

Wat is er aan de hand? Wanneer er statiegeld op frisdrankflessen zit, komen veel minder plastic flessen in het milieu terecht. Dat is echter niet de zorg van het verpakkende bedrijfsleven, de frisdrankproducenten en de meeste supermarkten in Nederland. Ze vinden statiegeld te omslachtig en te duur en vrezen uitbreiding van statiegeld naar kleinere flessen. U en ik moeten al die flessen maar inleveren bij Plastic Heroes zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Dat de gemeenten vervolgens veel meer zwerfplastic moeten opruimen vinden ze niet onder hun verantwoordelijkheid vallen, net zo min als de bijdrage van al die troep aan de plastic soep.

En dus is het niet verwonderlijk dat ‘s werelds machtigste frisdrankproducent Aldi en Lidl onder druk zet, zodat het bedrijfsleven één gesloten front vormt tegen statiegeld. Volgens P+ People, Planet Profit hebben beide Duitse winkelketens de aangeboden financiële vergoeding geaccepteerd. Aldi en Lidl zijn afgekocht voor een onbekend bedrag uit een onbekende pot en hebben inmiddels berichtgeving over hun eigen succesvolle statiegeldsysteem van hun site gehaald.

Terwijl dit allemaal speelt, klopt Coca-Cola zich op de borst met haar Duurzaamheidsverslag 2013, waarin het woord statiegeld vanzelfsprekend niet voorkomt. Coca-Cola wil dat de consumenten PET-flessen gescheiden inleveren zonder statiegeld en pleit voor het systeem van Plastic Heroes. Er staat dat elke PET-fles van Coca Cola voor gemiddeld 32% bestaat uit gerecycled materiaal. Bij Aldi en de Lidl ligt dat percentage dankzij het eigen statiegeldsysteem al twee keer zo hoog…

Het wordt tijd dat het afgelopen is met dergelijke schimmige lobbypraktijken die ook de onderlinge vrije concurrentie van supermarkten belemmeren.

Geeft deze gang van zaken en kartelvorming de overheid niet meer dan genoeg reden om het statiegeld definitief te behouden en uit te breiden? We laten ons toch niet op deze manier een juweeltje van de nagestreefde circulaire economie ontnemen?

Published:  September 4 | Nieuws

Statiegelddebat: Aldi en Lidl afgekocht

Waterval plastic flessen4 september 2014

Vandaag onthult het tijdschrift P+ People Planet Profit dat Coca-Cola en het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) de Duitse supermarktketens Aldi en Lidl onder druk hebben gezet.

Beide prijsvechters hebben een financiële tegemoetkoming (afkoopsom) geaccepteerd om op termijn hun eigen gesloten statiegeldsysteem op te geven. Dankzij een slimme aanpak worden hun PET-flessen nu ingezameld als zuivere grondstof voor het maken van nieuwe flessen. De PET-flessen van Lidl hebben daardoor een twee keer zo hoog gehalte aan gerecycled materiaal als die van Coca-Cola.

Afgelopen juni heeft staatssecretaris Mansveld het besluit om statiegeld af te schaffen op grote PET-flessen opgeschort. Volgens het in opdracht van de staatssecretaris eerder dit jaar door TNO uitgebrachte onderzoek “Verschillenanalyse rapporten WUR en CE Delft over kosten statiegeldsysteem” vallen de kosten van de gesloten statiegeldsystemen van Aldi en Lidl veel lager uit dan die van de andere supermarkten. Ook de milieuwinst is evident groter bij statiegeld. Daarom wordt binnen en buiten de Tweede Kamer de roep naar uitbreiding van het statiegeld naar alle drankverpakkingen steeds luider.

De ordinaire handelwijze van de lobby die statiegeld op grote PET-flessen wil afschaffen (en uitbreiding van statiegeld op andere flessen en blikjes wil voorkomen), is een directe reactie op het besluit van Mansveld. Het bedrijfsleven beoogt als één front te opereren, en dan maakt het niet uit hoe succesvol het statiegeldsysteem van Aldi en Lidl is.

Nu naar buiten is gekomen hoe de lobby opereert, zal blijken of de ommezwaai van Aldi en Lidl een Pyrrhusoverwinning is. Naar aanleiding van de gang van zaken hebben PvdA, ChristenUnie en SP Kamervragen ingediend.


Foto: Joop Reuvecamp

Meer lezen over dit onderwerp:
Lidl breekt lans voor huidige inzameling petfles
Lidl en Aldi willen het statiegeld helemaal niet afschaffen (2012)

Published:  August 31 | Blog

Schoon strand of schone schijn?

Voor de elfde keer is de top tien van de schoonste stranden gekozen door stichting Nederland Schoon in samenwerking met de ANWB. Noord-Beveland is dit jaar uitgeroepen tot het schoonste strand van Nederland. Dit jaar werd het oordeel van het publiek even zwaar meegewogen als dat van de inspecteurs van de ANWB.
Uit het onderzoek zou blijken dat de Nederlandse stranden de afgelopen jaren ruim twee keer zo schoon zijn geworden. In 2003 scoorden de stranden een 7,4 (4-5 stukken zwerfafval per 100 m2) en in 2013 een 9,5.

De uitkomsten staan in schril contrast met die van Stichting De Noordzee. In augustus 2014 heeft De Noordzee net als vorig jaar de hele Nederlandse kust opgeruimd, van Cadzand tot Schiermonnikoog, met de hulp van honderden vrijwilligers. Niet alleen worden tellingen verricht (wat tref je aan op 100 meter strand), ook wordt al het gevonden afval gewogen. Met behulp van 1479 vrijwilligers werd in totaal 20.078 kilo afval opgehaald, drie keer zo veel als vorig jaar (6590 kilo). Dit jaar waren er echter ook meer dan twee keer zoveel vrijwilligers en meer mensen ruimen meer afval op. De conclusie dat het strand twee tot drie keer zo vies is als vorig jaar kan dus niet getrokken worden, maar de conclusie dat de stranden ruim twee keer zo schoon zijn geworden evenmin.

Er zijn verschillen tussen de methoden. Het publiek dat stemt voor het schoonste strand bevindt zich natuurlijk op toeristenstranden die door kustgemeenten dagelijks worden schoongemaakt. De vrijwilligers van De Noordzee komen ook op stukken strand die niet worden schoongemaakt en waar nauwelijks badgasten zijn. De inspecteurs van de ANWB kijken alleen naar grof vuil, stukken groter dan 10 cm. Het is dan niet verwonderlijk dat van de 50 badplaatsen de ANWB-inspecteurs 9 badplaatsen een 10 toekenden en dat geen enkel strand lager dan een 8 scoorde, laat staan een onvoldoende.

Kunnen we stellen dat Nederland Schoon en ANWB de plastic soep bagatelliseren?
Daar heeft het alle schijn van: schone schijn.

Meer lezen over dit onderwerp:
NederlandSchoon: statiegeld in perspectief
Gekwek over patatbakjes
Zonder blikken of blozen
Ivo de Wijs: NederlandSchoon
Is glas erger dan plastic als zwerfafval? 

Published:  August 29 | Nieuws

KRNWTR steunt de Plastic Soup Foundation in strijd tegen  plastic afval

krnwtrmaria

Vanaf 1 september zal KRNWTR 5% van de verkoopomzet afdragen aan de Plastic Soup Foundation. Beide organisaties zullen nauwer samenwerken om het drinken van kraanwater te stimuleren en de plastic afvalberg in Nederland en Vlaanderen te reduceren.

KRNWTR promoot het drinken van kraanwater als alternatief voor water uit plastic flesjes en wil zo de milieu impact ervan terugdringen. Tetsuro Miyazaki van KRNWTR: “We willen intensief met de Plastic Soup Foundation samenwerken omdat we een belangrijk gemeenschappelijk doel hebben: minder plastic afval. Wij richten ons op een zeer specifiek gebied, maar de strijd tegen plastic afval moet veel ruimer aangegaan worden. Met een campagne als Beat the Microbead, heeft de Plastic Soup Foundation al aangetoond een daadkrachtige organisatie te zijn, die wereldwijd een verschil kan maken.”

De Plastic Soup Foundation is een jonge NGO die de problematiek rondom de plastic soep op verschillende niveaus wil aanpakken: van het verminderen van plastic afval door individuen tot het afdwingen van wereldwijde verandering bij de industrie. Maria Westerbos van PSF: “KRNWTR heeft een unieke en positieve aanpak tegen zinloze verpakkingen die ons zeer aanspreekt. Naast de financiële bijdrage, is het voor ons ook belangrijk dat onze boodschappen elkaar versterken. KRNWTR vertelt ons verhaal, en wij hebben extra middelen om onze achterban bewust voor kraanwater te laten kiezen. Kraanwater drinken is waarschijnlijk een van de makkelijkste en meest voor de hand liggende manieren om iets tegen het huidige afvalprobleem te doen.”

KRNWTR en PSF werken momenteel samen aan concepten die festivals in 2015 moeten helpen minder plastic waterflesjes te gebruiken.

KRNWTR-en-plastic-soup-foundatino

Published:  August 26 | Nieuws

Kamervragen over plastic speelgoed

Ondeugdelijk speelgoed dat kan leiden tot verstikkingsgevaar wordt onmiddellijk teruggeroepen door de fabrikant. En terecht: de gezondheid van onze kinderen staat voorop. Maar wat als er speelgoed op de markt is dat voor 50 procent giftige weekmakers bevat? En wat gebeurt er met plastic speelgoed als het is afgedankt? Kan het gerecycled worden?

Naar aanleiding van berichten in de media hebben Çegerek (PvdA) en Smaling (SP) Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

De Kamervragen van Çegerek (PvdA) en Smaling (SP)  gaan over gifstoffen in loombandjes en over recycling van speelgoed. Besteden speelgoedwinkels aandacht aan het recyclen van plastic speelgoed in het algemeen en moet dat niet meer onder de aandacht worden gebracht? En wat denkt de staatssecretaris aan maatregelen te nemen om te voorkomen dat de loombandjes als zwerfvuil eindigen?

Vogel loomband

Published:  August 14 | Nieuws

Plastic Soup Terrine: nominaties 2014

Jaarlijks wordt vroeg in september de Plastic Soup Terrine uitgereikt. Deze bokaal gaat naar een persoon uit het bedrijfsleven die zich op bijzondere wijze inzet voor de strijd tegen de plastic soep. In 2013 werd de Plastic Soep Terrine uitgereikt aan Andreas Drenthen, CEO van de Nature Group.

Dit jaar heeft de Plastic Soup Foundation de volgende personen genomineerd:

 • Philip Malmberg, directeur van Ecover. Dit bedrijf voor groene schoonmaakmiddelen haalt plastic uit zee en heeft daarmee een plastic fles ontwikkeld, de Ocean Bottle. Deze fles moet een boodschap van duurzaamheid uitdragen en vooral aandacht vragen voor het probleem van de Plastic Soep.
 • Colinda Hoegee, algemeen directeur van De Tuinen. Deze winkelketen met natuurlijke producten gericht op gezondheid en wellness, heeft niet alleen al alle plastic zakjes verbannen, maar ook aan de Raad Nederlandse Detailhandel (RDN) voorgesteld dat alle daarbij aangesloten ondernemingen hetzelfde per 1 januari 2015 doen. Verder heeft De Tuinen het plan om klanten die plastic verpakkingsmateriaal terugbezorgen daarvoor te belonen. Eerder al zorgde Colinda Hoegee ervoor dat microplastics verboden werden in alle filialen van De Tuinen, zowel in Nederland als in de Engelse zusterbedrijven.
 • Albert de Glee, hoofd logistiek van Lidl. De Glee heeft zich aan de vooravond van het debat over statiegeld in de Tweede Kamer (juni 2014) in dagblad Trouw uitgesproken voor behoud statiegeld bij supermarkten. Statiegeld zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige recycling van petflessen, Plastic Heroes niet. “We hebben het systeem juist nodig om voldoende grondstoffen te krijgen voor nieuwe flessen die uit maar liefst 60 procent hergebruikt materiaal bestaat.”
Published:  August 11 | Nieuws

Weekmakers in Franse wijn

Dat drank slecht voor de gezondheid kan zijn, is bekend, maar nu blijkt dat ook de verpakking gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Onderzoek naar Franse wijnen toont aan dat 59% een significante hoeveelheid van een bepaalde ftalaat (een weekmaker die bekend staat dibutylftalaat) bevat. Verondersteld wordt dat ftalaatweekmakers de hormoonhuishouding van mens en dier verstoren en kankerverwekkende eigenschappen hebben.

In 17% van de onderzochte wijnen werden geen ftalaten aangetroffen, 11% van de onderzochte wijnen voldoen volgens het onderzoek niet aan Europese regelgeving over ftalaten. De belangrijkste oorzaak zijn wijnvaten die een specifieke (epoxy resin) coating hebben waarin ftalaten zijn verwerkt. De onderzoekers adviseren dan ook te stoppen met het gebruik van deze vaten.

Published:  August 11 | Nieuws

Verfresten; nieuwe bedreiging voor de oceanen

VerfWat zit er in bovenste 2 millimeter van de oceaan, de zogeheten sea surface microlayer (SSM)? Wetenschappers die de plastic vervuiling op zee onderzoeken, hebben zich tot nu toe niet specifiek op deze dunne toplaag gericht, maar op de bovenste 70 cm. Daarbij werden bovendien netten met maaswijdtes gebruikt die niet de allerkleinste en lichtste deeltjes tegenhielden.

Een Zuid-Koreaanse onderzoeksgroep heeft nu onderzoek gedaan naar de SSM en troffen met behulp van een fijnmaziger net per liter water gemiddeld 195 deeltjes aan. Dat is 10 tot 100 keer zoveel als wat andere onderzoekers van de plastic soep rapporteerden. Ook de samenstelling van de deeltjes blijkt anders voor de bovenste 2 millimeter.

Het overgrote deel van de SSM bestaat uit polymeren afkomstig van verfbindmiddel en van door glasvezel versterkt plastic. Beide worden op schepen gebruikt. Onder de microscoop werden de kleuren herkend waarmee lokale vissersboten zijn geschilderd. Hoe schadelijk deze verfdeeltjes voor het zeemilieu zijn, is moeilijk te zeggen. De deeltjes zijn kleiner en talrijker dan de tot nu toe bekende microplastics. Ze kunnen gegeten worden door zooplankton, aldus een artikel over de nieuwe bevindingen.

Foto: garycycles

 

Published:  August 8 | Nieuws

Succes Beat the Microbead in Brazilië

De Braziliaanse NGO ABLM (Associação Brasileira do Lixo Marinho) is op Avaaz een petitie gestart om cosmeticabedrijven te verzoeken te stoppen met het gebruik van microplastics. Naar aanleiding hiervan heeft het Braziliaanse cosmeticabedrijf Grupo Boticário de onderstaande verklaring op zijn site geplaatst. De aankondiging dat het bedrijf gaat stoppen met het gebruik van microplastics is een van de eerste successen van de Beat the Microbead-campagne in Zuid-Amerika.

“Brazil care products Grupo Boticário has been developing studies to replace the polyethylene microspheres in its exfoliating products. The intention is to ensure effectiveness and safety for our consumers and the environment beyond the due regulatory approvals. These studies will be finalized in the coming months.”

Published:  August 5 | Nieuws

Krabben “ademen” plastic

Een tot dusver onbekend aspect van de plastic soep is onlangs beschreven in een wetenschappelijk artikel. Van veel soorten is bekend dat ze plastic binnenkrijgen via de mond, bijvoorbeeld wanneer plastic voor voedsel wordt aangezien. Britse onderzoekers hebben plastic deeltjes zichtbaar gemaakt door fluorescentie om hun veronderstelling te toetsen dat de strandkrap (Carnicus maenas) ook via zijn kieuwen plastic binnen krijgt. Dat gebeurde en de die deeltjes bleven zelfs langer in het lichaam dan de plastics die de krab via eten binnen kreeg (21 tegenover 14 dagen). Zeedieren eten dus niet alleen plastic, ze ademen het ook.

Published:  August 5 | Nieuws

Eerste aanklacht tegen oplaten van ballonnen

Het is honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak en de stad Reims liet, om dat te herdenken, op 3 augustus 2000 ballonnen de lucht in gaan. Aan de ballonnen hingen kaartjes ter ere van gesneuvelde Franse soldaten. De Franse milieuorganisatie ‘Robin des bois’ klaagt de stad nu aan voor het opzettelijk verspreiden van zwerfvuil. Het is de eerste keer dat een dergelijke aanklacht in Frankrijk is ingediend. De directeur van ‘Robin des bois’ Jacky Bonnemains stelt dat ballonoplatingen, die steeds populairder worden, een gevaar vormen voor het milieu en de biodiversiteit.

De stad heeft niet willen reageren op de aanklacht, aldus een bericht in Libération.

Ballonnen

 

Foto: Jean-François Gornet (CC BY-SA 2.0)

Published:  August 2 | Nieuws

Draconische voorstellen om oceanen te redden

De oceanen zijn van iedereen en dus van niemand. Er is geen controle over wat er op de oceanen gebeurt, geen land of bedrijf voelt zich verantwoordelijk voor het geheel. Het gevolg is bekend: de conditie van de oceanen loopt hard achteruit. Het was wachten op een gezaghebbend rapport met een agenda om het tij te keren. Dat rapport en die agenda is er nu.

De onafhankelijke denktank Global Ocean Commission, opgericht in 2011 (onder wie de voormalige minister van buitenlandse zaken van Groot-Brittannië Milliband als mede-voorzitter), heeft haar rapport From Decline to Recovery. A Rescue Package for the Global Ocean onlangs gepubliceerd.

De commissie stelt vast dat de op alle fronten oceanen hard achteruitgaat en spreekt van het risico van een ineenstortend ecologisch systeem. Draconische maatregelen zijn nodig om het tij van overbevissing, verzuring, opwarming en vervuiling te keren. Er moet een SDG (Sustainable Development Goal) komen voor de oceanen onder de vlag van de Verenigde Naties. Alles moet gericht zijn op herstel van de oceanen, aldus het voorstel.

Wat schrijft de Global Ocean Commission over plastic?

Er is een reductie nodig van 50% van het plastic dat in de oceanen terecht komt. De wereld plasticproductie, schat de commissie, is in 2050 100 keer zo groot als in 2010. Wereldwijd moeten er maatregelen worden genomen gericht op preventie. De commissie stelt onder andere voor:

• dat kwantitatieve reductiedoelen moeten worden gehanteerd;
• dat recycling moet worden verbeterd en producenten-verantwoordelijkheid moet worden uitgebreid;
• restrictie of verbod van onduurzaam gebruik van plastic (zoals wegwerptasjes en piepschuim);
• alternatieve en duurzame materialen moeten worden gestimuleerd.
• Wereldwijd moet al het visgerei geregistreerd worden en nieuwe netten en lijnen moeten van afbreekbaar materiaal gemaakt worden. In havens moeten faciliteiten komen om zonder kosten oud visgerei in te leveren.

Een eerste succes heeft de Global Ocean Commission al geboekt. De International Maritime Organization (IMO), onderdeel van de Verenigde Naties, heeft zich al achter het rapport geschaard. IMO wil zich samen met VN zusterorganisaties inzetten “to meet the challenges”.

Published:  July 31 | Blog

Microplastics speciaal ontworpen om te worden weggespoeld

Wanneer heeft de cosmeticaindustrie bedacht dat ze plastic deeltjes als scrub-ingrediënt konden toepassen? De uitvinder was Willis J. Beach en het patent blijkt al in 1967 te zijn aangevraagd voor skin cleaners. In 1972 werd het patent gepubliceerd. De Engelse journalist Steve Connor heeft de Amerikaanse NGO 5Gyres hierop opmerkzaam gemaakt.

Het patent documenteert de doelstellingen van de uitvinder:

1. It has therefore been an object of this invention to provide a cleaner for skin which has plastic synthetic resin particles provided therein which impart a scrubbing or mechanical detersive action thereto, but which does not irritate the skin or damage the surface upon which it is used.
2. A further object of this invention is to provide a cleaner for skin which does not cause excessive wear to plastic or metal dispenser containers from which it is dispensed.
3. Yet another object of this invention is to provide a method of preparing finely comminuted plastic synthetic resin particles and incorporating them into a skin cleaner compos1t1on.
4. A still further object of this invention is to provide a skin cleaner which utilizes plastic synthetic resin scrubber particles therein but which does not clog drains into which it is poured.

Plastic deeltjes zijn veel zachter voor de huid dan natuurlijke alternatieven. Je kunt je dus veel vaker (dagelijks) scrubben zonder huidschade en daardoor kon er veel meer verkocht worden. Verder staat er zwart op wit dat microplastics speciaal ontworpen zijn om te worden weggespoeld en zodanig dat de afvoer niet verstopt raakt.

Hoelang het vervolgens geduurd heeft voordat tientallen producenten van verzorgingsproducten er toe overgingen om microplastics te verwerken, is niet duidelijk. Het lijkt erop dat pas in de loop van de jaren negentig van de vorige eeuw microplastics op grote schaal zijn toegevoegd.

Published:  July 31 | Nieuws

Prestigieuze nominatie app BTMB

De app Beat the Microbeat is door Nederland genomineerd voor de World Summit Award als beste app in de categorie milieu en gezondheid. 175 landen dingen mee. Het doel is om ‘s werelds beste mobile-content en innovatieve ICT applictaties te promoten. De winnaars worden in februari bekend gemaakt op het WSA-mobile Global Congress, Abu Dhabi.

Published:  July 28 | Nieuws

Zeeschildpadden slachtoffer plastic en visgerei

Tussen 2004 en 2008 spoelden drie zeeschildpadden aan op Terceira, een eiland van de Azoren. Ze waren slachtoffer van plastic en visgerei. Hun lotgevallen zijn nu gepubliceerd in Marine Pollution Bulletin. Het gaat om drie exemplaren van de onechte karetschildpad (Caretta caretta). Eén schildpad had lang nylon draad om de rechtervoorpoot. De voorpoot was daardoor aan het afsterven en moest worden geamputeerd. De tweede had draad met vishaken ingeslikt die gebruikt wordt in de langelijnvisserij. Deze schildpad had geen kans op overleven en moest worden afgemaakt. De derde schildpad zat vast aan een kluwen van drijvende plastic draden. Zijn voorpoot was daardoor al geamputeerd. De eerste en laatste konden later weer worden losgelaten in zee.

De onderzoekers denken dat het veel vaker voorkomt dan gedacht dat schildpadden het slachtoffer worden van vervuiling door plastic.

Published:  July 24 | Nieuws

Moore’s laatste expeditie: “méér plastic dan verwacht”

Na 15 jaar keerde Charles Moore terug naar de Great Garbage Patch. In 1997 had kapitein Moore de plastic soep ontdekt toen hij door dit gebied in de Stille Oceaan zeilde. Door zeestromingen is hier sprake van een concentratie van plastic afval. Ditmaal gebruikte Moore niet alleen sleepnetten voor onderzoek, maar ook drones.

Net teruggekeerd van zijn expeditie worden twee interessante bevindingen gemeld.

Moore trof niet alleen los drijvend plastic aan, maar ook een ‘afvaleiland’. Het gaat om een drijvend eiland van 15 meter lengte dat bestaat uit boeien, netten en allerlei afval (zie foto). Daarop waren mosselen gaan groeien. Moore denkt dat het gaat om boeien en netten die zijn losgeslagen door de tsunami die Japan in 2011 trof. Het eiland heeft een naam gekregen, Hi-Zex Island en Moore legt in een video uit waar dit eiland uit bestaat en hoe dat het groeit met afval dat aanspoelt.

Intrigerend is het resultaat dat de drones opleverden. Onlangs werd in een wetenschappelijk artikel betoogt dat plastic op mysterieuze wijze lijkt te verdwijnen. Dat onderzoek was gebaseerd op onderzoek met sleepnetten (trawling with nets) waarmee plastic uit het water gevist wordt.

Moore komt dankzij het gebruik met drones tot een tegenovergestelde bevinding: “We found 100 times more plastic by weight with the drone, than we estimated from the trawl”.

sharkisland

Foto: Algalita Marine Research Institute

 

Published:  July 24 | Nieuws

Plastic tas verder teruggedrongen in Australië

In 2009 werd de lichtgewicht plastic tas in Zuid-Australië verboden. Tasmanië en ook het Australisch Hoofdstedelijk Territorium hebben vergelijkbare initiatieven genomen. Nu is er een doorbraak in de provincie West-Australië. De Australische havenstad Fremantle zal in deze provincie de eerste stad zijn die de flinterdunne tassen – bestemd voor eenmalig gebruik en niet biologisch afbreekbaar – gaat verbieden. Winkeliers die de verordening overtreden, riskeren een boete van 150 dollar. De boete kan zelfs oplopen tot 2500 dollar. Een parlementslid van de Western Australian Greens hoopt dat de lichtgewicht plastic tas in de hele provincie verboden zal worden. Lees het Australische bericht hier.

Published:  July 24 | Uncategorized

Daniël Poolen gaat op expeditie naar de Plastic Soep

Op 14 Augustus gaat Daniël Poolen, manager van het Plastic Soup Lab, op reis naar San Francisco, de eilanden van Hawaii en Los Angelos om figuurlijk te duiken in de wereld van de Plastic Soep. Tijdens zijn reis ontmoet hij politici, onderzoekers, ondernemers, kunstenaars en vrijwilligers die bezig zijn om de Plastic Soep te onderzoeken en te bestrijden.


Daniëls avonturen zijn te volgen op www.plasticsouptrip.com en facebookcom/plasticsouptrip.
Maar er is meer: jij kunt ook deel uitmaken van de Plastic Soup Trip via Kickstarter. Iedereen die Daniël steunt op https://www.kickstarter.com/projects/454850039/plastic-soup-trip, krijgt daar een leuke beloning voor en wordt deel van de oplossing!

Published:  July 22 | Nieuws

Open brief Duckrace Arnhem

In Arnhem worden op 7 september naar schatting duizenden gele badeendjes in de Rijn gegooid. Het gaat om fondsenwerving ten behoeve van de Eusebiuskerk. De sponser van het eendje dat stroomafwaarts het eerste over de finish is, heeft gewonnen.

Stichting De Noordzee en Plastic Soup Foundation hebben een open brief gestuurd aan het College van B&W van Arnhem. Ze vragen daarin de garantie dat alle eendjes werkelijk weer uit het water worden gehaald. De vrees dat dat niet lukt wordt ingegeven door een Duckrace afgelopen mei in Hasselt, België. Ook daar heeft de organisatie van te voren gesteld dat de badeendjes allemaal weer uit het water zouden worden gehaald. Niets bleek minder waar en honderden eendjes zijn als drijvend zwerfvuil geëindigd.

Beide organisaties vrezen dat het houden van Duckraces steeds populairder wordt. “Het gaat er niet om welk eendje toevallig wint, maar wat het milieu erbij verliest.”

Lang niet alle badeendjes van de Limburgse Duckrace in Hasselt werden uit het water gehaald. Foto: Toon Eerdekens

Lang niet alle badeendjes van de Limburgse Duckrace in Hasselt werden uit het water gehaald. Foto: Toon Eerdekens

Published:  July 19 | Nieuws

Wetenschappers bezorgd over microplastics

Twee wetenschappers, Kara Lavender Law en Richard Tompson, hebben hun bezorgdheid geuit over de gevolgen van microplastics in de oceanen in een recent artikel in Science.

Microplastics in the seas

Van alle plastic items in de oceanen zijn microplastics het grootste in aantal. Dat aantal zal alleen maar toenemen omdat elk plastic voorwerp (zoals een flesje) in miljoenen stukjes plastic uiteen kunnen vallen. De microplastics trekken gifstoffen aan, worden gegeten en komen terecht in de voedselketen.

Published:  July 19 | Nieuws

Plastic Soup op Wereldhavendagen. Oproep aan bedrijven

Tijdens de Wereldhavendagen (5, 6 en 7 september in Rotterdam) tonen de partners van het Ketenakkoord Kunststof Kringloop nieuwe, kleinschalige technologieën om plastic soep op te ruimen en plastic afval om te zetten in nuttige grondstoffen.

Het seminar ‘de Plastic Soup Business Case’ biedt een workshop over financieringsmogelijkheden vanuit de Rijksoverheid en een debat met vertegenwoordigers van de ministeries van Milieu, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken over de transitie naar een circulaire economie. Een van de onderwerpen is het plan om de sterk vervuilde baai van Rio de Janeiro schoon te krijgen, onder andere met het oog op de Olympische Spelen van 2016.

Onderdeel van het seminar is een tentoonstelling. Bedrijven die hun ideeën over de aanpak van de plastic soep willen laten zien kunnen zich melden bij de werkgroep Plastic Soup Inzameling via info [at] kunststofkringloop.nl t.a.v. dhr. G. Dröge.

Plastic Soup Inzameling is een van de werkgroepen van het Ketenakkoord Kunststof Kringloop. Het akkoord is ondertekend door meer dan zestig Nederlandse bedrijven en instellingen.

Published:  July 16 | Blog

Baltimore’s Water Wheel

In Baltimore bij de oostkust van de Verenigde Staten is het wiel uitgevonden om plastic soep effectief te bestrijden, letterlijk en figuurlijk. De onlangs in gebruik genomen installatie vangt in de haven drijvend zwerfvuil op, 50.000 pond per dag, waaronder heel veel plastic, maar ook zwaardere voorwerpen als autobanden en hout.

Twee drijvende armen vangen de troep op en leiden dat naar een lopende band. Dertig zonnepanelen zorgen voor de nodige energie. Aan het einde van de lopende band valt het afval in een container op een drijvende ponton. Een volle container wordt losgekoppeld en met behulp van een sleepbootje weggebracht naar een installatie waar ze het afval verbranden en de hitte gebruiken om elektriciteit te produceren.

Het aantrekkelijke van het ontwerp is de eenvoud. Wie dit filmpje bekijkt ontkomt niet aan de indruk dat het gemakkelijk na te bouwen is en overal ter wereld in havens en riviermondingen kan worden geplaatst. Meer informatie en foto’s zijn hier te vinden.

water wheel

Foto: Andrew Thaler.

Published:  July 15 | Nieuws

Serieuze kritiek op ontwerp Boyan Slat

Heeft Boyan Slat met zijn team van de Ocean Cleanup werkelijk een ontwerp gemaakt dat tegen relatief lage kosten de oceanen kan ontdoen van plastic? Of zijn er toch onoverkomelijke technische bottlenecks? De twee eerste kritieken op het ontwerp zijn verschenen in twee delen in Deep Sea News.

Deel 1 behandelt alternatieve systemen om plastic in de oceanen te reduceren, maar is verder geen commentaar op het ontwerp van Ocean Cleanup. Gewezen wordt op de Baltimore inner harbor water wheel, sinds afgelopen mei in de haven van Baltimore in gebruik om afval af te vangen vóór dat dat in zee terecht komt.

Deel 2 gaat uitgebreid in op de technische aspecten van het ruim 500 pagina’s tellende haalbaarheidsonderzoek van Ocean Cleanup. Het ontwerp mag in de ogen van de reviewers niet gepresenteerd worden als haalbaar. Veel moet volgens hen nog nader worden onderzocht en over een aantal aspecten, waaronder de effecten van biofoulding (aangroei van organismen op de installatie, denk aan mosselen) zijn de reviewers uiterst sceptisch.

Tijdens de interactieve discussie op 18 juli tussen Boyan Slat en Marcus Erikssen (5Gyres) en Nick Mallos (Ocean Conservancy) over de haalbaarheid van plastic opruimen op de oceanen heeft Boyan Slat de kritiek gepareerd.

water wheel

Inner Harbor Water Wheel. Foto: Andrew Thaler.

Published:  July 15 | Nieuws

Microplastics in Yangtze Delta

China behoort tot de landen die het meeste plastic afval produceren. De Yangtze is de langste rivier in China en in het stroomgebied wonen meer dan 400 miljoen mensen. Totaal onbekend is echter de mate van vervuiling door microplastics. Chinese onderzoekers hebben dit voor het eerst voor de Yangtze Delta in kaart gebracht. In het water zwevende deeltjes werden geteld en geanalyseerd. Plaatsen met hogere concentraties wijzen erop dat rivieren de belangrijkste bron zijn van microplastics in zee. Microplastics tussen de halve en de 5 mm vormen 90% van de aangetroffen plastics. Daaronder werden plastic vezels het vaakst aangetroffen. De concentratie (density) bleek echter aanzienlijk lager dan in andere gebieden van de wereld.

Het artikel is gepubliceerd in Marine Pollution Bulletin en online te lezen.

Published:  July 14 | Nieuws

Tandenpoetsen zonder microplastics: Colgate Palmolive houdt woord

Goed nieuws over Colgate Palmolive. De Plastic Soup Foundation bevestigt dat producten van Colgate Palmolive die in Nederland verkocht worden, zoals Elmex, geen microplastics meer bevatten. Dit is in overeenstemming met de verklaring van Colgate Palmolive dat ze de microplastics vervangen door alternatieve ingrediënten en dat dit proces voltooid zal zijn in 2014. Producten die nog microplastics bevatten betreffen bestaande voorraden.

De App Beat the Microbead geeft nu code groen voor deze producten.

Published:  July 13 | Blog

De bananenschil van OVAM en de Eerste Grote Plastiektelling

Een Belgische initiatief verdient navolging. Tracht op simpele wijze door officiële instanties en bedrijven gehanteerde cijfers te controleren. Elke burger kan dat doen en België wijst de weg.

Wat is daar aan de hand? De Vlaamse overheidsinstantie en afvalspecialist OVAM gaat ervan uit dat elk jaar 750.000 plastic flesjes op de grond komen en 1,2 miljoen bananenschillen. De cijfers staan onder andere in een infographic onder de kop “De werkelijke impact van zwerfvuil”.

Wanneer er in Vlaanderen elk jaar 750.000 plastic flesjes bij het zwerfvuil komen, dan betekent dat 2054 flesjes per dag. Je kunt het ook per kilometer weg uitdrukken. Vlaanderen heeft 60.000 km rijweg, dat is dan tussen de 12 en 13 flesjes per kilometer voor een heel jaar. Met andere woorden je komt per maand gemiddeld nooit meer dan slechts één plastic flesje tegen langs één kilometer weg.

Burger en afvalkunstenaar Toon Eerdekens weet beter, onder andere omdat hij dagelijks flesjes opruimt, en protesteert tegen deze voorstelling van zaken. Zijn bezwaar: plastic wordt sterk onderbelicht en gebagatelliseerd in deze met overheidsgeld gefinancierde publiekscampagne. De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) kwam er aan te pas. Uit hun uitspraak blijkt dat de OVAM-tellingen gebaseerd zijn op zwerfvuilanalyse van “32 proefstroken op 24 locaties doorheen heel Vlaanderen die de OVAM liet uitvoeren en [die] werden aangevuld met de resultaten van een enquête die iVox in opdracht van de OVAM en Fost Plus bij 600 Vlamingen uitvoerde.”

Eerdekens kreeg geen gelijk van de JEP en besloot zelf te tellen om een indruk van de werkelijke cijfers te verkrijgen. Hij riep vrijwilligers om op een half jaar lang een stuk openbare weg van precies 1 km het aantal plastic flessen te tellen.

De resultaten zijn binnen. Omgerekend was de telling met de laagste uitkomst 117 plastic flesjes per km per jaar (een veldbaantje in Lubbeek) en werden de meeste flesjes bij een oprit in Genk aangetroffen (omgerekend 3120 per kilometer per jaar). De uitkomst lag tussen 9 en 240 maal het cijfer van de OVAM. Het gemiddelde lag op 614 flesjes per jaar per kilometer en dat is ongeveer 50 maal zoveel als de 12 of 13 flesjes waar OVAM mee rekent. Of de vrijwilligers ook bananenschillen geteld hebben, meldt het verhaal niet.

Eerdekens vraagt zich retorisch af: Zit Ovam er helemaal naast (al dan niet bewust) of is zijn Eerste Grote Plastiektelling niet te vertrouwen?

Het antwoord is simpel. Wie wil weten of OVAM over deze bananenschil is uitgegleden kiest gewoon een willekeurig stukje weg uit van 1 km lengte en gaat zelf tellen. Want meten is weten.

Indevuilbak-infographic

 

 

 

Published:  July 9 | Nieuws

Jaarlijks tot 11.000 microplastics door eten van Japanse oesters

Belgische onderzoekers hebben de microplastics in consumptieschelpen (waaronder de Japanse oester) geanalyseerd. Ze komen tot de bevinding dat mensen die schelpen op het menu hebben staan tot 11.000 microplastics per jaar binnen kunnen krijgen. Het is echter buitengewoon moeilijk om de toxiteit hiervan en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s vast te stellen, waardoor de onderzoekers in hun in Environmental Pollution gepubliceerde artikel van een mogelijk gevaar van de voedselveiligheid spreken.

Published:  July 9 | Nieuws

Los Angeles verbiedt plastic draagtasjes

Sinds 1 januari 2014 was het in Los Angeles voor supermarkten al verboden gratis plastic draagtassen uit te delen. Sinds 1 juli is het ook verboden voor de kleinere winkels. De kleinere winkels hadden 6 maanden de tijd gekregen om zich aan te passen. Klanten kunnen desgewenst papieren zakken kopen. Winkeliers die toch plastic draagtassen uitdelen, riskeren een hoge boete. Los Angeles is er al zichtbaar schoner van geworden. Lees meer hier.

Published:  July 9 | Blog

Plastic Soep in de supermarkt

Wie in een doorsnee supermarkt boodschappen doet, bevindt zich in een wereld van plastic verpakkingen en dubbelverpakkingen. Er is haast geen product meer waarin geen plastic is verwerkt of dat niet in plastic is verpakt.

Deze zomer is in Cornwall een maand lang de ‘TruCost Super M-Art’ geopend, zeg maar een Plastic Soep Supermarkt.

Brighton 6269767-largeWie deze supermarkt binnenstapt, wordt op indringende wijze geconfronteerd met de gevolgen van al dat plastic. Lou McCurdy en Chloe Hanks, twee kunstenaars uit Brighton, kwamen op het idee om aangespoelde voorwerpen opnieuw in de schappen van een supermarkt te zetten.

En daar zie je ze dan keurig op een rij gezet en gesorteerd: de wat gehavende flessen, schoonmaakproducten, zakken, speelgoed, bestek, aanstekers, enzovoorts, enzovoorts. Alle schappen zijn gevuld met wat in de weken voorafgaand aan de tentoonstelling tijdens schoonmaakacties op het strand werd aangetroffen.

Op een simpele manier slagen McCurdy en Hanks erin de relatie te leggen tussen wat wij met zijn allen dagelijks kopen en de oorzaak van de plastic soep. Zo laten ze de bezoekers zien dat iedereen verantwoordelijk is. Want wie deze expositie bezoekt, bekruipt het onaangename gevoel; was ik het misschien die niet lang geleden die fles heb gekocht in de supermarkt even verderop?

Published:  July 8 | Nieuws

Ruimt de oceaan de plastic soep zelf op? Vrees voor misleidende suggestie

Recent onderzoek stelt dat 99% van het plastic onvindbaar is dat zich in de oceaan zou moeten bevinden. De onderzoekers kunnen er nog geen sluitende verklaring voor geven en spreken van een mysterious sink. Nieuwsberichten over deze onderzoeksresultaten waren aanleiding voor Waste Free Oceans om een persbericht op te stellen. Voorman en mede-oprichter Bernard Merkx vreest misleiding: “The perception that the oceans will clean up our mess by themselves should be avoided by all means”.

Zijn vrees lijkt gerechtvaardigd door berichten in sommige media over het onderzoek. Trouw maakte er bijvoorbeeld van dat de plastic soep krimpt. Er is volgens Waste Free Oceans juist extra inspanning nodig de plastic soep te lijf te gaan. Het is duidelijk, staat in het persbericht, dat inspanningen wereldwijd erop gericht moet zijn om te voorkomen dat plastic eindigt in de zeeën en oceanen. Dat kan door de ambities voor recycling flink omhoog te schroeven.

Published:  July 3 | Nieuws

Waar blijft al het plastic in de oceanen?

Er bestaat toenemende bezorgdheid over de plastic soep en accumulatie van plastic in de oceanen. Maar veel is nog onbekend. Australische onderzoekers zijn uitgegaan van een conservatieve schatting uit 1970 dat 0,1% van wat aan plastic geproduceerd wordt uiteindelijk in de oceaan belandt. Aangezien plastic niet vergaat, is op basis van die aanname uit te rekenen hoeveel plastic zich in de oceanen moet bevinden. Op alle 5 gyres (gebieden in de oceaan met hoge concentraties aan plastic) troffen ze echter, gebruik makend van netten met 200-μm maasgrootte, 100 keer zo weinig plastic aan als verwacht. Waar is al dat plastic gebleven? Er is een grote, maar onbekende sink van microplastics.

De onderzoekers weten het niet maar bespreken vier mogelijke verklaringen? 1) Plastic degradeert snel tot nanoplastics, zo klein dat ze het niet hebben kunnen meten. 2) Plastics spoelen weer aan op land; 3) Er hechten zich organismen aan het plastic waardoor plastic zwaarder wordt en naar de bodem zinkt; 4) inname door vis, met name de door mesopelagis vis (vis die zwemt in het midden van de waterkolom), en weer uitgescheiden worden en met die uitwerpselen naar de bodem zinken.

Published:  July 2 | Nieuws

2 July: PSF participates at Aarhus Convention

Maria Westerbos, director of the Plastic Soup Foundation, speaks today in Maastricht at the meeting of the Parties to the Convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters (Aarhus Convention). She will highlight the successful Beat the Microbead campaign and will make the following challenging statement: consider plastic as an emission and put it under the rule of the Pollutant Release and Transfer Register.

Published:  July 1 | Blog

Visserspluis: hoe lang nog?

Om sleepnetten te beschermen die de bodemvisserij in de Noordzee gebruikt, wordt pluis gebruikt. Dat zijn lange draadjes van polyethyleen, oranje zwart of blauw. Pluis staat op nummer 1 van al het afval dat op de Nederlandse stranden wordt gevonden. Naar schatting koopt de Nederlandse visserij elk jaar 40.000 kilo van dit spul.

Eén van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie is het terugdringen van de hoeveelheid zwerfvuil in zee. Pluis valt daar ook onder en omdat duidelijk is waar al dat pluis vandaan komt, is het ministerie van Infrastructuur en Milieu het project Pluis 1.0 gestart. Doel is het vinden van een biologisch afbreekbaar alternatief dat de netten minstens zo goed beschermt tegen slijtage als pluis dat doet. De sector wordt vertegenwoordigd door de gedreven Urker visser Koffeman. Hij heeft eerder dit jaar proeven gedaan, maar “reeds na 2 trekken van 2.5 uur moesten we al tot de conclusie komen dat natuurlijke vezels niet geschikt zijn”.

Er is een ook een aparte site opgericht. Omdat er is nog altijd geen bruikbaar alternatief gevonden is, roept deze site iedereen op die een goed idee heeft dat te melden. Vispluisvrij.nl biedt ook een platform waarop vissers, materiaaldeskundigen en duurzame ontwerpers hun ideeën uitwisselen.

Ondertussen berokkent pluis aantoonbare schade. Jan van Genten op de rots van Helgoland gebruiken pluis bijvoorbeeld als nestmateriaal met als gevolg dat veel vogels zichzelf ophangen en daar tussen hun broedende soortgenoten bungelen.

Basstoelpel-HelgolandFoto: Engelberger (CC-BY-SA)

Afgezien van milieuschade is er ook economische schade. Pluis gaat namelijk overal tussen zitten. De garnalenvisserij de staandwandvissers hebben er last van en het kan in de schroef van een schip terecht komen met alle gevolgen van dien.

Het net op de foto hieronder (waarop goed te zien is hoe pluis onder een vissersnet vastgebonden wordt) is onlangs gevonden op het strand van Texel door medewerkers van de Plastic Soup Foundation. Het ligt nu in het kantoor van de Plastic Soup Foundation als stille getuige van een probleem.

Vispluis is een probleem en daarover is iedereen het eens. Maar er is nóg een probleem en dat is dat de volgende vragen nog niet hardop gesteld worden. Bestaat er wel een alternatief? En hoe lang mag de sector naar een alternatief blijven zoeken, terwijl het vissen met pluis gewoon doorgaat?

xvpawg1jFoto Harmen Spek, Plastic Soup Foundation

Published:  June 30 | Blog

Oproep aan vinders van ballonkaartjes

De Carolusschool in Den Haag vierde 28 mei jl. de opening van een nieuwe “groene speelplaats” met het oplaten van tientallen ballonnen Op de site van de school zijn foto’s van de feestelijke oplating te zien en staat een oproep van een van de kinderen: “We hebben allemaal een ballon opgelaten om het te vieren. De ballon die het verst komt krijgt een prijs. Dus hopen dat de mensen die de ballon met kaartje vinden, het terug sturen naar school!“

carolus

Diverse mensen hebben inderdaad kaartjes gevonden en dat gemeld. Alle kaartjes zijn gevonden aan het strand, aangespoeld uit zee. Zo werden er twee gevonden bij Egmond aan Zee en twee op het strand van Wijk aan Zee. Bij strandpaal 57 (IJmuiden) zijn veertien kaartjes gevonden die vast zaten in zeewier en losgeknipt moesten worden.

Stichting De Noordzee vond bij een telling naar zwerfvuil ook een kaartje. Dat was op het strand van Noordwijk, dat wil zeggen hemelsbreed zo’n 20 kilometer van de school verwijderd. De groene naamkaartjes zijn geplastificeerd, zodat ze ook na een lang verblijf in zee nog leesbaar zouden zijn .

Ook de site dieballongaatnietop.nl doet een oproep. De site vraagt iedereen die een ballonkaartje vindt met een naam en een adres om te reageren. Niet alleen om te vertellen waar dat kaartje gevonden is, maar vooral om te vragen voortaan af te zien van ballonwedstrijden vanwege het milieu. Het gaat er niet om wie toevallig wint, maar dat het milieu er bij verliest.

Wie de leerling is op het in Noordwijk gevonden kaartje wordt door dieballongaatnietop.nl niet vermeld. Het is de leiding van de school die beter moet nadenken over hoe hun groene speelplaats geopend had moeten worden. Niet op een wijze die alles behalve groen is.

Foto:  stichting De Noordzee
Website, Facebook en Twitter Die Ballon gaat niet op,

Published:  June 27 | Blog

Dragen luiers bij aan de plastic soep?

LuierWoont u in Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk of Almere? Dan kunt u de komende vier jaar wegwerpluiers met het GFT-afval aanbieden. Orgaworld in Lelystad, het enige bedrijf in Nederland dat luiers samen met GFT-afval vergist en composteert, heeft daartoe recentelijk een contract gesloten met genoemde gemeenten. De luiers-met-inhoud worden naar Lelystad gebracht, daar versnipperd en in de biocelvergistingsinstallatie gedaan. Bacteriën zetten het vervolgens om in biogas en compost. Plastic onderdelen worden er na afloop uitgezeefd. Maar geldt dat wel voor al het plastic? In luiers en incontinentiemateriaal voor volwassenen, die overigens steeds minder van papier en steeds meer van plastic worden gemaakt (er bestaat zelfs al een luier van 100% kunststof), zitten ook zogeheten super absorberende korrels. Ze houden de billetjes droog maar kunnen niet vergist worden.

Staatssecretaris Mansveld (PvdA) bepleit de circulaire economie en probeert de kringlopen te sluiten. Het milieuvriendelijker omgaan met luiers en incontinentiemateriaal past in dat streven. Ze heeft op Kamervragen recentelijk geantwoord dat er een onderzoek komt naar milieuvriendelijker manieren van het recyclen van luiers. De uitkomsten daarvan kunnen leiden tot herziening van het afvalbeleid.

Nu is het zo, dat, volgens Mansveld, “de acceptatievoorwaarden voor de verwerking van gft-afval worden bepaald door de verwerkers hiervan”. Kennelijk bestaan er geen kwaliteitsnormen voor het in te nemen gft-afval en mag kunststof gewoon meegegeven worden. Dat is de input. Voor de output geldt dat resten plastic er uit moeten worden gezeefd. Maar bestaan daar wel wettelijke normen voor? Hoe schoon moet compost zijn wanneer het op de markt wordt aangeboden?

De vraag is hoeveel plastic er langs deze weg in compost komt en hoe groot die plastic deeltjes zijn. Wat gebeurt er met de absorberende korrels? Hoe groot is de kans dat korrels en plastic deeltjes uit compost spoelen en in oppervlaktewater terecht komt? Wat is, met andere woorden, de bijdrage van vergiste luiers aan de plastic soep? Als het aangekondigde onderzoek serieus is, zullen we de antwoorden straks lezen.

Een ding is bij voorbaat duidelijk: in de filosofie van de circulaire economie zou het uitgangspunt moeten zijn dat luiers 100% biologisch afbreekbaar zijn. Aan de staatssecretaris om de echte uitgangspunten van de circulaire economie in beleid te verankeren.

Verder lezen:
1000 kilo minder afval door wasbare luiers

Foto: stacey shintani

Published:  June 25 | Nieuws

Microplastics: extra maatregelen afhankelijk van evaluatie cosmeticabranche

In antwoord op de vraag van Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA), gesteld tijdens het Algemeen Overleg Afval en Grondstoffen van 18 juni 2014, of de afspraak met de cosmeticabranche dat 80% van haar leden microplastics zal hebben uitgefaseerd over 1,5 jaar wel gehaald kan worden en of de Ecodesign richtlijn een bijdrage kan leveren aan de bestrijding van microplastics in producten, stelt staatssecretaris Mansveld (PvdA) in haar schriftelijke beantwoording het volgende:

“De cosmeticabranche heeft in maart 2013 namens haar leden aangegeven door te willen gaan op de ingeslagen weg om alternatieven te zoeken voor scrubbeads (microplastics), en deze in de cosmeticaproducten op te nemen. De cosmeticabranche heeft toen aangegeven dat zij verwacht dat een tot anderhalf jaar later 80% van haar leden hiermee klaar zal zijn.

De cosmeticabranche komt na de zomer met een evaluatie hoever haar leden zijn. Ik wacht dit met belangstelling af. Op basis van de evaluatie bekijk ik samen met de cosmeticabranche of eventuele extra stappen nodig zijn.

Hoe een Europees verbod op microplastics in cosmeticaproducten kan worden vormgegeven, is een andere kwestie. Cosmeticaproducten vallen niet onder de Ecodesign richtlijn.

Er vindt in de EU discussie plaats over uitbreiding van de reikwijdte van de richtlijn, waarvan de uitkomst onzeker is. Er zijn echter ook andere wegen. Allereerst werkt het sneller als bedrijven vrijwillig hun productie aanpassen, zoals Unilever heeft aangetoond. Daarnaast wordt -voor het geval de vrijwillige koers niet tot aantoonbaar succes leidt -gekeken naar de mogelijkheden die de Europese cosmeticaregelgeving biedt.”

Published:  June 24 | Nieuws

“Plastic Soep kost jaarlijks 13 miljard US dollar”

UNEPIn opdracht van UNEP, het milieubureau van de Verenigde Naties, is een rapport uitgebracht dat voor het eerst systematisch de milieukosten van plastic in kaart brengt. Het rapport, getiteld Valuing plastic: the business case for measuring, managing and disclosing plastic use in the consumer goods industry, werd op 23 juni gepresenteerd op de UN Environment Assembly in Nairobi, Kenia.

In totaal veroorzaakt plastic jaarlijks een kostenpost van 75 miljard US dollar. Het gaat hierbij om zaken als vervuiling van oceanen en luchtvervuiling door verbranden van plastic. Dertig procent van de kosten zijn voor rekening van emissies die vrijkomen bij de productie van plastic uit fossiele grondstoffen. De plastic soep kost elk jaar 13 miljard dollar. De onderzoekers zeggen erbij dat dat waarschijnlijk een zware onderschatting is van de werkelijke kosten.

Plastic afval strand

Het rapport laat volgens de samenstellers de noodzaak zien dat ondernemingen hun plastic footprint moeten kennen.

Lees meer in het persbericht over dit rapport.
Lees het uitgebreidere bericht over het rapport van Duurzaamnieuws.nl.

Foto: Clifton Beard 

Published:  June 23 | Blog

Evenementen en zwerfvuil

Organisatoren van evenementen worstelen er elke keer weer mee. Hoe krijg ik het groener? De duizenden bezoekers laten bij elk evenement een enorme berg afval achter, ondanks inspanningen van de organisatie als het plaatsen van meer afvalcontainers of het heffen van statiegeld op plastic bekers. Die vraag is weer actueel nu het evenementenseizoen is losgebarsten.

Pinkpop

Nergens is de wegwerpcultuur zo zichtbaar als op het einde van zo’n evenement. Dat werd recentelijk ook weer duidelijk bij Pinkpop. Na de hevige storm lieten de deelnemers massaal hun goedkope plastic wegwerpregenjasjes achter.

Staatsecretaris Mansveld (PvdA) hamert op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Die moet vooral opgevoed worden om niets achter te laten. Een cultuurverandering is hard nodig. Ze heeft ondertussen aan de Tweede Kamer toegezegd specifiek over zwerfafval in gesprek te zullen gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en wil nu ook zelf weten of statiegeld op kleine PET-flessen en blikjes helpt in het voorkomen van zwerfafval.

De organisatoren van festivals zullen alleen maar blij zijn met statiegeld op zoveel mogelijk producten, tot en met de wegwerp plastic jasjes aan toe. Dat scheelt een hoop troep en een hoop werk. Eén ding weten die organisatoren al lang: op het verantwoordelijkheidsgevoel van hun publiek kun je hopen, niet rekenen.

Bonnaroo

Foto: Dianna Cohen, Refill Revolution op festival Bonnaroo.

Verder lezen: 
Glastonbury goes green: festival declares war on plastic water bottles
Tonnen extra afval Pinkpop door regenponcho’s

Published:  June 19 | Nieuws

Microplastics: breaking news uit VS

Federale wet op verbod microbeads in verzorgingsproducten

In het Amerikaanse congres is 17 juni een wetsvoorstel ingediend om microplastics in verzorgingsproducten te verbieden. Het gaat om een verbod op de verkoop en distributie per 1 januari 2018.

Het wetsvoorstel volgt de wet die in Illinois onlangs werd aangenomen. In drie andere staten is wetgeving in voorbereiding.

The Microbead-free waters act of 2014 is een grote overwinning voor 5Gyres, de NGO die wetgeving hielp voorbereiden en zelf onderzoek heeft gedaan naar de aanwezigheid van microbeads in, onder andere, de Great Lakes in de Verenigde Staten. Lees meer op de site van 5Gyres. Een federale wet betekent dat niet elke staat afzonderlijk wetten hoeft te maken.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Dit is een geweldig resultaat, van 5Gyres en van de internationale coalitie Beat the Microbead. Het zal nu niet lang duren of de Europese Commissie gaat het Amerikaanse voorbeeld volgen.”

Published:  June 19 | Blog

Alle eendjes zwemmen in het water…

Grote BadeendWe hebben de plastic opblaasbare badeend gehad van 16,5 meter hoog die te zien was in diverse havensteden in de wereld. De eend, van de Hollandse kunstenaar Florentijn Hofman, legde het loodje in Taiwan.

Dat geldt niet voor de ruim 28.000 badeendjes die overboord sloegen in 1992 tijdens een storm. Sommige spoelden nog vijftien jaar na dato aan, niet in de buurt van de ramp, maar aan het andere kant van de wereld. Deze eendjes hebben laten zien dat drijvend plastic grote afstanden kan afleggen over de oceanen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het gele badeendje een symbool is geworden van de verspreiding van plastic soup, zoals hier te zien is.

En nu is er het Arnhemse initiatief. Om geld in te zamelen voor de Eusebiuskerk bestaat het plan om 7 september om 14.00 uur de Eusebius Duckrace te houden op de Rijn. Wie met zijn geadopteerde badeend het eerst de finish over is, heeft gewonnen.

De echte race is er een tegen de klok. De plastic soep neemt toe in plaats van af. Alle goedbedoelde maatregelen bij elkaar blijken telkens niet genoeg om het tij te keren. We nemen graag aan dat de organisatie in Arnhem alle racende eendjes weer uit het water haalt, want wie weet waar ze anders uiteindelijk aanspoelen en welke boodschap ze dán verkondigen.

badeendjes

Foto badeend: Z33 Art Centre
Foto badeendjes: Lorenzo Colloreta

Published:  June 18 | Nieuws

Aanbieden petitie statiegeld

Milieuorganisaties hebben dinsdagmiddag bij de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor het statiegeld op plastic flessen.

Dit deden ze door een petitie en een koker met 100 flessendoppen aan te bieden aan de voorzitter van de Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu Tjeerd van Dekken (PvdA), en enkele leden van deze commissie.

Tweede Kamer Statiegeld

De actie is bedoeld om afschaffing van het statiegeld op grote plastic flessen te voorkomen. Dit plan werd vorige week al een jaar uitgesteld door staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu. De organisaties verwachten meer plastic afval in het milieu als het statiegeld verdwijnt.

Ook willen ze dat er statiegeld komt op kleine plastic flesjes. De verkoop van deze flesjes is de laatste jaren snel toegenomen, en inmiddels worden ze meer verkocht dan grote flessen, stelde een woordvoerder van Recycling Netwerk en Stichting Ons Statiegeld.

Woensdag bespreekt de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu het beleid rond statiegeld.

Brief Mansveld

Published:  June 12 | Blog

Statiegeld: van uitstel naar afstel naar uitbreiding

Voor het eerst heeft een Nederlandse staatssecretaris consequenties verbonden aan het niet nakomen van afspraken door het verpakkende bedrijfsleven. Nadat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onlangs vaststelde dat niet volledig aan alle in de Raamovereenkomst Verpakkingen afgesproken prestaties was voldaan, had staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA) het argument in handen om niet akkoord te hoeven gaan met afschaffing van verplicht statiegeld op grote PET-flessen per 1 januari 2015. Het besluit daarover wordt nu in juni 2015 genomen.

Kamerlid Yasemin Çegerek (PvdA) reageert verheugd in een blog: “De PvdA is blij dat statiegeld niet wordt afgeschaft. Op dit moment is statiegeld de meest effectieve methode om plastic flessen in te zamelen. De verpakkingsindustrie heeft de prestatieafspraken niet gehaald en is de komende jaren niet klaar om het statiegeldsysteem te vervangen. Daarom geven wij statiegeld niet vrij.”

Plastic Soup Coca Cola marine litter

De PvdA heeft als regeringspartij een belangrijke rol in het statiegelddebat. De partij kan ook voor een meerderheid in de Tweede Kamer zorgen om statiegeld te behouden en uit te breiden naar kleine PET-flessen en blikjes.

De ILT heeft eerder bij herhaling geconcludeerd dat afspraken door de sector niet zijn nagekomen. Onder anderen milieu-staatssecretaris Pieter van Geel (CDA) heeft daar nooit consequenties aan verbonden. Tegenwoordig is hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging Frisdranken, Waters, Sappen en lobbyt hij voor afschaffing van statiegeld. Op 10 juni ondertekende Van Geel mede een brief waarin staat dat afschaffing van statiegeld de enige logische keuze is en dat de PET-flessen voortaan zonder statiegeld via het Plastic Heroes inzamelsysteem ingezameld moeten worden. Onder de brief staan tientallen namen van frisdrankproducenten en supermarkten.

Een dag later houdt Mansveld haar rug recht en bericht ze aan de Tweede Kamer dat ze geen toestemming geeft om statiegeld af te schaffen. Opmerkelijk is dat noch in de brief van Mansveld aan de Tweede Kamer, noch in de lobby-brief van het bedrijfsleven ingegaan wordt op wat iedereen vreest: dat met afschaffing van statiegeld het zwerfvuil zal toenemen. Afschaffen van statiegeld draagt bij aan de plastic soep, met alle gevolgen en maatschappelijke kosten van dien.

De grote vraag is of van uitstel afstel komt. De PvdA-fractie weet zich gesteund door haar kiezers en het overgrote deel van de Nederlandse bevolking. Indien het bedrijfsleven over een jaar wel de gemaakte afspraken blijkt te zijn nagekomen, kan nog altijd worden besloten dat verplicht statiegeld op grote PET-flessen wordt afgeschaft. Maar daarmee is de discussie over statiegeld niet van tafel. Integendeel, de maatschappelijke discussie zal vanaf nu steeds meer gaan over de noodzaak om statiegeldsysteem verplicht in te voeren op kleine PET-flessen en andere drankverpakkingen.

De PvdA neemt al een voorschot op die discussie: Çegerek wil dat Mansveld aanvullende afspraken maakt met het bedrijfsleven en de gemeenten zodat er minder afval op straat terecht komt en er meer gerecycled wordt.

Foto: Midway Journey

Published:  June 11 | Nieuws

ZeroPlasticWeek: vervijfvoudiging van deelnemers

Bijna 10.000 mensen hebben zich dit ingeschreven voor de ZeroPlasticWeek, dat deze week voor de derde keer gehouden wordt. Dat is volgens de organisatie een vervijfvoudiging ten opzichte van vorig jaar. Volgens Vera Aarden, medeoprichtster van het initiatief, zijn mensen zich meer bewust geworden van het probleem dat plastic oplevert. ZeroPlasticWeek beoogt mensen bewust te maken van onnodig gebruik van eenmalig plastic. Lees hier het hele bericht van Duurzaamheidsnieuws.nl.

Published:  June 10 | Nieuws

Olympisch kampioen Van Rijsselberghe roept op: ‘Kan BV Nederland helpen bij schoonmaken baai Rio de Janeiro?’  

Er moet echt iets aan gedaan worden, vindt windsurfer en Olympisch kampioen van Londen 2012 over de sterk vervuilde Baai van Rio de Janeiro. “Het is één grote afvalput. Kunnen we als Nederlanders niet de handen uit de mouwen steken en Brazilië helpen? Het gaat mij niet alleen om het schoonmaken van het wedstrijdwater van de Olympische Spelen maar om het structureel aanpakken van het lokale milieuprobleem.”

baai-van-rio-de-janeiro

Van Rijsselberghe doet deze oproep als kersverse ambassadeur van de Nederlandse Plastic Soup Foundation. “Dit is precies waar Nederland groot in is: water- en afvalmanagement.” Afgelopen week is nogmaals duidelijk geworden dat Rio de Janeiro de belofte om de vervuilde Baai van Guanabara voor de Olympische Spelen van 2016 schoon te maken niet na kan komen. Dat heeft burgemeester Eduardo Paes gezegd. Dat het water gezuiverd zou worden, was een argument om de Spelen naar de stad te halen.

Maria Westerbos, directeur Plastic Soup Foundation: “Ja, met een goed Masterplan moet Nederland in staat zijn om deze klus te klaren. Het gaat daarbij natuurlijk niet alleen om de Baai zelf: het probleem begint aan land in de meer dan 100 favela’s die al hun afval rechtstreeks op de riviertjes lozen die uitkomen in de Baai. Daarom is het werken met vereende, lokale krachten, van cruciaal belang. De verbetering van waterkwaliteit en het leefmilieu voor de bewoners van de favela’s , maar natuurlijk ook het voorkomen van de massale doorvoer van (plastic) afval naar zee zijn de belangrijkste motivaties.”

Een Nederlands consortium dat gedragen wordt door drie ministeries beschikt over voldoende kennis om zo’n clean-up op land en in het water op poten te zetten.

Westerbos: ”Vier bewindslieden hebben het Ketenakkoord Kunststofkringloop ondertekend. Mansveld en Schultz van IenM, Kamp van EZ en Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel. Samen met bedrijven als Boskalis, ICH Merwede en technologisch instituut Deltares moet de BV Nederland er absoluut voor kunnen zorgen dat de Baai van Rio in 2016 klaar is voor de Olympische Spelen en Dorian zijn Olympische titel daar veilig en gezond kan verdedigen!”.

Achtergrond

De belofte om de zwaar vervuilde Guanabara Bay schoon te maken was aanvankelijk onderdeel van het voorstel dat Rio de Janeiro deed om de Olympische Spelen in 2016 te mogen organiseren. Dit is echter een bijzonder moeilijke opgave. Slechts 34% van het afvalwater wordt in deze miljoenenstad door waterzuiveringsinstallaties gereinigd, de rest stroomt zo de baai en de zee in. Rond de baai liggen 15 steden die gezamenlijk 18.000 liter afvalwater per seconde produceren en 55 rivieren monden uit in de baai. De Braziliaanse overheid zet momenteel 10 eco-boten in om het drijvende afval te ruimen, maar opruimen is slechts een cosmetische ingreep wanneer er geen structurele oplossingen komen.
Een van de mogelijkheden is om het afval waarde te geven. Wanneer sterk vervuild plastic wordt ingezameld om er daarna (bijvoorbeeld) diesel van te maken, motiveer je bewoners om afval uit het milieu te halen. Hoewel de technologie beschikbaar is, zijn dergelijke apparaten nog niet operationeel.

Het Plastic Soup Lab van de Plastic Soup Foundation beschikt inmiddels over een groeiende line-up van de beste innovaties in de strijd tegen de plastic soep, ook in Rio de Janeiro.

Meer informatie voor de pers:
Daniël Poolen, manager Plastic Soup Lab
T +31 624 35 75 75
E Daniel@plasticsoupfoundation.org

Simon Keijzer, Media Manager Dorian van Rijsselberghe
Mobile phone +31 654 754 405
Email simon@marvinandmiles.com

Over Plastic Soup Foundation
De Plastic Soup Foundation (PSF) wil nationaal en internationaal een halt toeroepen aan de toenemende verontreiniging van de oceanen met plastics. De PSF wil bovendien bevorderen dat in de toekomst niet nog meer plastic in zee terecht komt. In 2013 kwam Maria Westerbos, directeur van de PSF als nieuwkomer binnen in de Duurzame Top 100 van Trouw op nummer 20.

Published:  June 9 | Nieuws

Illinois heeft primeur met verbod op microbeads

Goed nieuws uit de Verenigde Staten. De allereerste wet ter wereld die microplastics in verzorgingsproducten verbiedt, is getekend.

Pat Quinn, de gouverneur van Illinois,  tekende 8 juni 2014 een wet die eind 2017 verbiedt om verzorgingsproducten met plastic microbeads te produceren. De verkoop ervan is eind 2018 verboden en verkoop.

Lees het bericht in The Chicago Tribune, June 8th, 2014.

Illinois

Published:  June 8 | Nieuws

Het is geel, krom en doorzichtig

Vraag een ontwerper om de ideale vrucht te bedenken en hij komt uit op de banaan. Pitloos, zacht van smaak en zonder mes te pellen. Bananen eet je gemakkelijk uit de hand en maken je handen niet vuil. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Binnenkort koop je bananen die in plastic verpakt zijn en moet je eerst de verpakking eraf halen vóór je kunt pellen. Hier en daar, zoals in Indonesië door Sunpride, worden afzonderlijke in plastic verpakte bananen al verkocht.

plastic bananaVan 9 tot 15 juni is het in de hele wereld weer Zero Plastic Week. Dan gaan deelnemers de uitdaging aan een week lang geen plastic te kopen. Wie in de Nederlandse supermarkten op zoek gaat naar groenten en vruchten die niet in plastic verpakt zijn, heeft nauwelijks keuze. Deze deelnemers gaan overleven op meloenen en bananen, totdat ook die verpakt worden.

Onlangs werd in een artikel de vrees geuit dat in de Verenigde Staten, die beschikken over goedkoop schaliegas waarmee tegen lage kosten plastic gemaakt wordt, elke banaan apart ingepakt zal worden. Plasticproducenten zoeken nieuwe toepassingsmogelijkheden voor al het plastic dat ze produceren: “If industry has its way, we’ll all be too busy peeling the plastic wrap off our bananas to consider the consequences.”

Wat, zo vraag je je af, zegt ons eigen door twee ministeries gefinancierde Voedingscentrum hierover? Het voedingscentrum prijst zichzelf aan als “de autoriteit die consumenten wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke informatie biedt over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze”.

Het centrum vindt al de plastic verpakkingen juist heel nuttig. In plastic verpakt verliezen groenten en vruchten minder vocht en blijven ze langer houdbaar. Het centrum acht de winst van minder voedselverspilling zwaarder wegen dan CO2-uitstoot. In het stukje hierover op hun site wordt gemakshalve voorbijgegaan aan de nadelen van zwerfplastic voor het milieu en de zeeën. Over de gevolgen van al dat eenmalig verpakkingsplastic voor plastic soep heeft het Voedingscentrum nog niet nagedacht. Misschien dat deelnemers van de Zero Plastic Week ze aan het denken kunnen zetten.

plastic groente

Published:  June 7 | Nieuws

Duitsland: microplastis in mineraalwater en bier

Nadat prof. Gerd Liebezeit microplastics in honing, drinkwater en lucht had aangetroffen, heeft hij, in opdracht van het Duitse TV-programma Markt, mineraalwater en bier onderzocht. Alle onderzochte merken bleken microplastics te bevatten. Bij mineraalwater trof Liebezeit per liter 4 tot 7 plastic vezels aan, in bier tot 79 vezels per liter. Vermoed wordt dat de vezels afkomstig zijn van plastic kleding, zoals fleece.

Duitse brouwerijen verenigd in de Brauer-Bund stellen in een reactie dat uit eigen onderzoek niet blijkt dat microplastics in bier aanwezig zijn. Producenten van mineraalwater gaven eenzelfde verklaring. Geen van de bier- of mineraalwaterproducenten stelden echter het eigen onderzoek ter beschikking aan de redactie van Markt. In een door de Duitse brouwerijen aan de redactie gestuurde verklaring van prof. Horst-Christian Langowski, verbonden aan het Wissenschaftszentrum Weihenstephan in München, staat de suggestie dat het onderzoeksresultaat van Liebezeit onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd is. Zo zouden de onderzoekers zelf hun monsters kunnen hebben vervuild door de kleren die ze droegen tijdens het onderzoek en lijken bepaalde biopolymeren sterk op plastic vezels. Pas zeer zorgvuldig opgezet onderzoek kan volgens Langowski leiden tot betrouwbare uitspraken over de aanwezigheid van microvezels in bier.

Lees hier het bericht in NDR Magazin Markt en zie de uitzending van 2 juni 2014.

Published:  June 4 | Nieuws

Boyan Slat presenteert haalbaarheidsstudie om plastic soep op te ruimen

De jonge Delftse student Boyan Slat heeft zijn lang aangekondigde oplossing voor de plastic soep voor sponsors in New York gepresenteerd. Het afgelopen jaar zijn alle facetten van zijn idee onderzocht, zoals verankering in zee, afvoer van het plastic, scheiding van plastic en plankton, robuustheid, betaalbaarheid, enzovoorts. Het resultaat staat beschreven in een haalbaarheidsstudie van 534 pagina’s.

De conclusie luidt dat het opruimen van de plastic soep haalbaar is. Slat en zijn team van The Ocean Cleanup claimen overigens niet dat al het plastic opgeruimd kan worden, maar wel een significant deel van het plastic in de Gyres. Volgens het ontwerp wordt plastic, gebruik makend van de stromingen, tot 3 meter diep afgevangen. Met behulp van twee 100 kilometer lange drijvende armen in een V-vorm, wordt al het drijvende plastic op één punt geconcentreerd en verzameld. Na anderhalve maand moet het worden afgevoerd.

The Ocean Cleanup is nu een crowdfunding campagne gestart om het ontwerp te realiseren. Aan internationale belangstelling is geen gebrek: later deze maand mag Slat zijn idee aan de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, John Kerry, toelichten.

sitestat

De Plastic Soup Foundation reageert in EenVandaag van 4 juni op het plan. Het is en blijft beter om te voorkomen dat plastic in zee terecht komt, thuis of op het strand, dan het later met veel moeite uit zee te halen. Door de wereldwijde plasticvervuiling is opruimen op zee als dweilen met de kraan open. Boyan Slat is het daar mee eens. Preventie is het allerbelangrijkste, maar tot nu toe was het überhaupt niet mogelijk om te dweilen. Ook denkt hij dat zijn vinding zal bijdragen aan de bewustwording over plastic vervuiling en plastic soep.

Published:  June 4 | Nieuws

Microplastics in poolijs

Poolijs, waarvan iedereen denkt dat het onaangetast is, blijkt vol te zitten met microplastics. De Engelse onderzoekster Rachel Obbard (Dartmouth College in New Hamphire) ontdekte dit bij toeval. In monsters trof zij microplastics aan. Per kubieke meter ijs gaat het om tussen de 38 en enige honderden microplastics. Het betreffen onder meer helder gekleurde deeltjes (vezels én beads), van polyethyleen en polycarbonaat. Vermoed wordt dat de microplastics mee zijn gevoerd met zeestromen en vervolgens in het ijs gevangen werden. Vanwege klimaatverandering smelt het ijs harder en komen nu microplastics vrij die de afgelopen decennia door het ijs werden vastgehouden.

De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het peer-reviewed open access tijdschrift Earth’s Future.

arctic-plastic

Uit poolijs gefilterde deeltjes van zand en plastic. Foto: Y.-Q. Wong and A. Khitun/Dartmouth College.

 

Onderzoekster Obbard gaat nu onderzoeken hoe wijdverspreid de vervuiling met microplastics in het poolgebied is, in hoeverre ze het poolleven beïnvloeden en of de concentratie in bepaalde soorten ijs hoger is. Ook hoopt ze de bron van sommige microplastics vast te kunnen stellen. Of ze daarbij denkt aan verzorgingsproducten komt in de berichtgeving niet naar voren. Lees hierover meer in CBCnews.

Published:  June 3 | Blog

Verenigde Staten: meer plastic dan ooit door schaliegas

Wetenschappers luiden alom de alarmbel over de gevolgen van plastic voor het milieu. Drastische vermindering van plastic lijkt de enige weg om de plastic soep tegen te gaan. Maar toch zal het omgekeerde gebeuren, als het aan de chemische industrie in Amerika ligt. Het gebruik van plastic zal niet verminderen, maar juist ongebreideld toenemen. De oorzaak hiervan is goedkoop schaliegas in de Verenigde Staten.

Fracking pollutes water

Schaliegas bevat veel ethaan dat via kraakinstallaties omgezet wordt in etheen, de grondstof voor polyethyleen. De meeste producten van plastic zijn gemaakt van polyethyleen. Goedkoop schaliegas betekent simpelweg dat de productie van plastic heel veel goedkoper wordt.

Een recent artikel wijst erop dat de chemische industrie in Amerika daarom opeens volop investeert in nieuwe kraakinstallaties. De laatste keer dat zo’n installatie opgeleverd werd, was in 2001. Er bestaan nu echter plannen voor tenminste tien nieuwe krakers. Ook Shell wil voor miljarden dollars een ethaan kraker bouwen, in Pennsylvania, niet ver van Pittsburgh. Met de capaciteit van de nieuwe installaties kan de productie van polyethyleen in de Verenigde Staten met 50% toenemen. Wat zullen hiervan de gevolgen zijn?

•  Het aanbod van goedkoop polyethyleen zal de vraag overtreffen. De prijs zal sterk dalen en de VS wordt een exportland van plastic producten.
•  De industrie zoekt naar tal van nieuwe toepassingen en plastic verdringt het gebruik van andere materialen.
•  Onderzoek naar bioplastics komt op een laag pitje te staan. De industrie investeert daar pas in wanneer de olie en gasprijzen hoog zijn.
•  Goedkoop polyethyleen belemmert het terugdringen van plastic en bemoeilijkt de discussie over onwenselijke gevolgen van plastic.
•  Veel meer plastic komt ongecontroleerd in het milieu. De plastic soep groeit nog sneller dan nu al het geval is. We vergiftigen onszelf.

Het artikel eindigt somber. Straks is elke banaan apart ingepakt in plastic en hebben mensen het zo druk met het lospeuteren van al dat verpakkingsplastic dat ze geen tijd meer hebben om na te denken over de gevolgen voor het milieu. Ook onze politici niet .

Foto: Maryland Sierra Club

Published:  May 30 | Nieuws

Surfen op de plastic soup

Merijn Tinga schrok zich rot van al het afval langs de Nederlandse vloedlijn. Nu heeft hij het plan opgevat om te gaan surfen op de plastic soep van Oostende naar Borkum. Op zijn board dat hij gemaakt heeft van gevonden zwerfafval.

Merijn Tinga

Tekst: Annet van Aarsen
Foto: Hielco Kuipers
Publicatie in Leidsch Dagblad, 26 mei 2014

Published:  May 26 | Uncategorized

Staatssecretaris Dijksma redt bijen door oplaten ballonnen

Op het dak van de Bijenkorf in hartje Amsterdam heeft staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) ballonnen opgelaten met duizenden bloemzaden, een speciaal mengsel om het uitsterven van bijen te voorkomen. De wind, zo is de gedachte, verspreidt het zaad. Het zou gaan om “milieuvriendelijke ballonnen inclusief afbreekbare touwtjes”.
Dijksma laat ballonnen op

Op 14 april heeft Dijksma ten overstaan van de hele wereld in de slotverklaring van de Global Oceans Action Summit 2014, opgeroepen tot onorthodoxe maatregelen om de vervuiling van de zee tegen te gaan. Kennelijk valt het oplaten van ballonnen daar niet onder omdat ze ‘afbreekbaar‘ zouden zijn.

Kinderen weten beter. In de Tweede Kamer werd op 14 mei de brief voorgelezen die tweeling Nick en Lisa Dekker uit groep 4 van een basisschool in Noordwijk aan staatssecretaris Dijksma hadden gestuurd. “Beste mevrouw Dijksma, U roept op tot het tonen van lef voor schone oceanen. (…) Het oplaten van ballonnen is geen goed idee, het is slecht voor de natuur. De ballonnen komen in zee en op het land Dieren gaan ervan eten en gaan dood. (…) Laten we in Nederland geen ballonnenwedstrijden meer organiseren. (…) We krijgen ook argumenten dat de ballonen en kaartjes milieuvriendelijk zijn. Maar hoe lang duurt het voordat het is afgebroken? De dieren die erin zijn gestikt hebben er niks meer aan en ook de touwtjes zijn gevaarlijk. Ballonnen zijn wel feestelijk, maar een slecht idee.”

Published:  May 21 | Nieuws

Peuken en filters dragen bij aan Plastic Soep

SigarettenNaar schatting worden er per jaar wereldwijd 6 biljoen sigaretten geproduceerd. Driekwart daarvan eindigt niet in een asbak, maar in het milieu. Peuken bevatten toxische en carcinogene stoffen. Deze stoffen komen voor een deel in het oppervlaktewater terecht. Een veel ernstiger probleem zijn de niet biologisch afbreekbare filters van plastic (cellulose-acetaatvezels). Stoffen die uit de filters lekken zijn giftig en tasten het aqua-milieu aan. Onderzoekers van de San Diego State University rapporteren hierover in het tijdschrift Current Environmental Health Reports op basis van 65 eerdere studies over ‘tabacco product waste’.

Uit die eerdere onderzoeken kwam onder andere naar voren dat filters nauwelijks helpen. Nog nooit zou zijn aangetoond dat filters de gezondheidsrisico’s van de rokers significant verlagen. De onderzoekers stellen voor dat er naast een gezondheidswaarschuwing ook een milieuwaarschuwing op de sigarettenpakjes moet komen te staan.

Sigaret

Artikel: NRC

Foto: Bigbstrd

 

Published:  May 16 | Nieuws

Partij voor de Dieren en Plastic Soup Foundation maken Amsterdamse grachten schoon

Kinderen openen jacht op afval tijdens Clean Up Europe Day

De Partij voor de Dieren en de Plastic Soup Foundation komen op zaterdag 17 mei gezamenlijk in actie tegen plastic afval dat in het water drijft, tijdens de Clean Up Europe Day.

2013 157Corinne Cornelisse, nr.2 op de Partij voor de Dieren-kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen vist samen met de Plastic Soup Foundation Junior de Amsterdamse grachten schoon. Grachten, kanalen, rivieren, zeeën en oceanen zitten vol met plastic afval. Ook Amsterdam lijdt onder de plastic soep.

De Partij voor de Dieren en de Plastic Soup Foundation voeren al jaren actie tegen de vervuiling van het water door plastic. Ook dit jaar varen ze mee met het jaarlijkse evenement ‘Oud Amsterdamsch Plastic Visschen’. Samen met een groep kinderen maken zij in een elektrische sloep jacht op plastic en ander afval in de Amsterdamse grachten. Na afloop tellen ze hoeveel plastic ze hebben opgevist.

Corinne Cornelisse: “Plastic in water is voor veel dieren dodelijk. Het is van groot belang om de plastic rotzooi die nu al in het milieu terecht is gekomen op te ruimen. Maar we moeten er natuurlijk vooral voor zorgen dat er geen zwerfafval meer in het water terecht komt. Kleine petflesjes belanden nu op grote schaal in de natuur. De Partij voor de Dieren wil in Nederland en de EU de hoeveelheid plastic afval drastisch verminderen.”

Esther van der Meer, projectmanager Plastic Soup Foundation Junior: “Kinderen maken zich veel zorgen om de plastic soep en de ernstige gevolgen voor dieren. Op deze dag stropen we samen de mouwen op. Maar één dag vissen is niet genoeg; kinderen hopen dat politieke leiders dit belangrijke thema op de politieke agenda zetten en in actie komen. In Nederland, in Europa en wereldwijd.”

Published:  May 13 | Nieuws

Flacon van Plastic Soep

Ecover wil met Ocean Bottle katalysator zijn voor schonere oceaan

Het bestaat uit bioplastic (gemaakt van suikerriet), gerecycled plastic en voor 10% ook uit plastic dat is opgevist uit de Noordzee. En het heet Ocean Bottle. Dit is niet minder dan een wereldprimeur van Logoplaste en het Belgische Ecover. Continue reading

Published:  May 11 | Blog

Coca-Cola: “Making a case for environment one game at the time”

Coca-Cola toont zijn verantwoordelijkheid voor het milieu in de Indiase miljoenenstad Dhaka. Op straat werden zes Coca-Cola inleverpunten geplaatst. Door een gat in de vorm van een colafles kon je precies één soort colafles inleveren. Wie dat deed kon als beloning een game spelen.

Er is in India geen financiële prikkel – zoals statiegeld – om flessen in te leveren. Gamen moet in dit geval voor die prikkel zorgen. En met succes, in zes dagen tijd werden duizenden PET-flesjes ingezameld. Die zijn daarna vermalen en hergebruikt.
Plastic op straat is in India overigens bepaald niet waardeloos. Overal zie je plastic-pickers die bij voorkeur het meest waardevolle zwerfplastic (de flesjes!) van straat rapen en verkopen aan kabadiwallahs. Deze handelaren leveren ze aan de industrie. Daar worden ze schoongemaakt en vermalen en als grondstof weer geleverd aan de frisdrankenindustrie.

Natuurlijk heeft Coca-Cola een filmpje gemaakt van zijn initiatief tegen zwerfplastic. Dat begint met het laten zien hoe erg de plasticvervuiling is. De toon is overeenkomstig ernstig: wanneer er geen betrokkenheid met het milieu is, stevenen we langzaam maar zeker af op een grote ramp.

Maar is de frisdrankenmultinational werkelijk zo betrokken bij het milieu? Gaat het er niet juist om, dat er op zoveel mogelijk plaatsen ter wereld Coca-Cola wordt verkocht tegen zo laag mogelijke kosten? Coca-Cola flesjes kom je overal ter wereld tegen in het milieu en overal ter wereld houdt het concern statiegeld tegen, desnoods via de rechter, zoals in Australië. Daardoor komt het concern steeds vaker in botsing met overheden, natuurbeschermers en burgers.

Filmpjes als deze moeten het geschonden imago kennelijk wat oppoetsen. In het filmpje verdringen jonge, vrolijke Indiërs zich voor een inleverpunt om te gamen, en klopt Coca-Cola zich op de borst: “Making a case for environment one game at the time”. Een triester voorbeeld van greenwashing is moeilijk te vinden.

Published:  May 7 | Nieuws

Tips om gezondheidsrisico’s door plastic te vermijden

De meest omstreden chemische stof die aan plastic wordt toegevoegd is bisphenol A (BPA). Omdat BPA zich gedraagt als een hormoon kunnen er schadelijke effecten optreden. BPA is verboden in zuigflesjes voor baby’s, maar wordt nog toegevoegd in een lange reeks andere plastic producten. Ook andere stoffen die uit plastic lekken kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Een online artikel in de Huffington Post stelt dat meer dan 90% van de Amerikaanse bevolking aantoonbaar BPA in de urine heeft en dat vooral vrouwen die zwanger zijn of dat willen worden BPA moeten vermijden. Het artikel geeft de volgende tips. Zwanger 1. Vermijd plastic flesjes met bronwater en gebruik je eigen glazen of metalen waterflessen (en alleen metalen flessen zonder kunststof coating).
2. Zorg dat je altijd een metalen lepel en vork bij je hebt, zodat je geen plastic wegwerpbestek hoeft te gebruiken wanneer je onderweg wat eet.
3. Verminder het gebruik conserven blikken waarvan de binnenkant van een kunststof coating (epoxyharsen) voorzien zijn, zoals blikken soep of blikjes bier. Deze bevatten vaak BPA. Kies waar mogelijk voor glas.
4. Vermijd de plastic waterkoelers die je vaak in kantoren aantreft, maar drink gewoon water uit de kraan.
5. Bewaar voedsel in glas.
6. Neem voor onderweg je eigen beker mee of vraag om een echte (keramische of metalen) koffiekop. Gifstoffen komen eerder vrij uit plastic bekers wanneer deze gevuld zijn met hete dranken.
7. Vermijd het gebruik van pannen met antiaanbaklaag (polytetrafluorethyleen PTFE, zoals teflon) en voedsel of drank dat in de magnetron in plastic opgewarmd wordt.
8. Minimaliseer het gebruik van hardplastic materialen in de keuken, zoals roerspanen, blenders, maatbekers en vergieten. Vervang ze door hulpmiddelen van hout, metaal of glas. 9. Doe boodschappen in een eigen (katoenen) tas.

Foto: Jack Fussell

Published:  May 6 | Nieuws

Om oceanen te redden zijn “onorthodoxe maatregelen” nodig

Logo SummitIn de slotverklaring van de Global Oceans Action Summit 2014, in april 2014 voorgezeten door staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken, wordt opgeroepen om in actie komen tegen de vervuiling van oceanen: “We will need to take unorthodox steps to tackle overfishing, climate change and pollution of the oceans”.

Meer dan 80 landen waren vertegenwoordigd en verklaarden dat wereldwijde actie direct moest beginnen. Doen we dat niet dan zijn de oceanen in enkele decennia leeggevist en dood. Het zijn fraaie slotwoorden, maar hoe wordt daar invulling aan gegeven? Hoe bestrijd je de plastic soep werkelijk?

Nederland voegt daad bij woord en zal drie zeereservaten aanwijzen op het Nederlandse continentaal plat, waaronder de Doggersbank en de Klaverbank. Deze gebieden staan al jaren op de nominatie om beschermd te worden. De Tweede Kamer moet het komende zomer overigens nog wel goedkeuren. Het gaat hier om belangrijke kraamkamers voor vissen, zodat vispopulaties zich kunnen herstellen. Dit is goed nieuws om overbevissing tegen te gaan. Maar de plastic soep houdt niet op bij de grenzen van een reservaat.

Achtergelaten visnetten zijn bijvoorbeeld zeer destructief, ook in de reservaten. Deze spooknetten zweven in het water en je treft ze aan bij wrakken. Ze blijven al die tijd vis vangen en richten grote schade aan aan koraalriffen. Het enige dat helpt is wanneer duikers ze los snijden van wrakken en weghalen, zoals op een filmpje van Vroege Vogels uit april 2012 te zien is.

Met onorthodoxe maatregelen kan toch niet bedoeld zijn dat het verwijderen van spooknetten afhankelijk is van duikers die dit vrijwillig doen? In dit geval verwacht je op zijn minst een maatregel als dat elk spooknet te herleiden moet zijn naar het schip dat het heeft achtergelaten, zodat vissers hierop aangesproken kunnen worden. Het is maar een voorbeeld, maar we zouden heel graag een lijst zien van alle werkelijk onorthodoxe maatregelen die Nederland nu gaat nemen.

Published:  May 4 | Nieuws

Plastic op bodem diepzee

Voor het eerst is de bodem van de Europese diepzee onderzocht op afval. Op 32 plekken in de Atlantische Oceaan, de Noordpoolzee en de Middellandse zee werd op dieptes variërend tussen 35 meter en 4,5 kilometer het afval in kaart gebracht, gebruik makend van een op afstand bestuurbare onbemande minionderzeeër die foto’s en video’s maakte. De studie is online te lezen.

De aan de Plymouth University in Engeland verbonden onderzoekers troffen op alle onderzochte plaatsen afval aan. Het meest voorkomend is plastic (41%), spooknetten en vislijnen (34%) en verder gaat het onder andere om glas, metaal, en aardewerk, maar ook, bijvoorbeeld, een blikje Heineken bier (foto C: aangetroffen op 950 meter diepte). In de kloven bevindt zich het meeste afval, het minste op het continentale plat en op richels.

journal.pone.0095839.g002

Meer informatie: 
Human litter found in Europe’s deepest ocean depths

 

Published:  May 3 | Nieuws

Waterrijk Amsterdam heeft de jacht geopend

Eerste stad ter wereld die plastic soep bestrijdt

Twaalf partijen ondertekenden op 1 mei 2014 in de Passenger Terminal Amsterdam het manifest waarin wordt afgesproken korte metten te maken met de plastic troep in grachten, IJ en haven. Vanaf nu wordt zwerfplastic in Amsterdam voorkomen en wat toch in het milieu terecht komt wordt verzameld en verwerkt. Zo wordt de plaatselijke kringloop gesloten en voorkomt de stad dat ze bijdraagt aan de plastic soep. Het manifest is ondertekend door: Waternet, de Amsterdam Economic Board, de Passenger Terminal Amsterdam, De Gezonde Stad, de rederijen (VAR, VEVAG, VRA, Kooij-groep), Nature Group, Bek & Verburg, stichting De Noordzee en de Plastic Soup Foundation. Deze partijen gaan aan de slag en zullen nog dit jaar een actieplan presenteren.

20140501 Plastic Soup PTA-0079

De Amsterdamse wethouder Carolien Gehrels (PvdA), onder andere economische zaken en waterbeheer, sprak voorafgaande aan de ondertekening over een proeftuin waar de hele wereld straks van kan profiteren. Amsterdam gaat de strijd tegen de plastic soep aan door urban mining, het sluiten van de kringloop en het stimuleren van samenwerking tussen ketenpartners. Arnoud Passenier, regisseur van het Kunststof Ketenakkoord, hoopt eveneens op een aanpak die als voorbeeld voor de hele wereld kan gelden. Amsterdam wordt het “laboratorium van de wereld”. Dat moet letterlijk worden genomen. Oud-minister Jacqueline Cramer en Daniël Poolen van de Plastic Soup Foundation openden het Plastic Soup Lab.

Op het virtuele lab worden innovaties gericht op het bestrijden van de plastic soep gepresenteerd aan investeerders. Betrokken bedrijven kunnen zich daarnaast aan het lab verbinden als Business Angel. Cramer verwees in haar toespraak naar Innocentive dat een vergelijkbare opzet kent. Drie ideeën werden als voorbeeld van live lab pitch gepresenteerd (Hyperspectrale Plastic Herkenning / Dirk van Toledoo; Plastic Soup Eater / Ton Kruisbergen; Perpetual Plastic Project / Gaspard Bos).

Tot slot sprak Marcus Eriksen, oprichter en directeur van 5 Gyres Institute en erevoorzitter van de Plastic Soup Foundation, over zijn laatste onderzoek. Uit nog niet gepubliceerde resultaten blijkt dat de plastic soep in de vijf gyres naar schatting bestaat uit 46 miljoen ton plastic (of 5,25 biljoen deeltjes).

In de media:
EditieNL
Jeugdjournaal

Published:  April 30 | Nieuws

Amsterdam opent jacht op plastic soep

Plastic in het waterVanaf morgen 1 mei maakt Amsterdam als eerste stad ter wereld korte metten met de plastic soep. In de Passenger Terminal ondertekenen 12 partijen een manifest, waarin afgesproken wordt om de grachten, het IJ en de Haven te ontdoen van plastic troep.

Het ingezamelde afval wordt waar mogelijk gerecycled. Als dat niet meer kan, dan hoopt de Amsterdam Economic Board, dat Amsterdam de plastic soep kan gaan omzetten in bruikbare brandstof. Daartoe zal de Board samen met relevante stakeholders, waaronder Waternet, onderzoeken welke innovatie daarvoor het beste ingezet kan worden.
Hiermee wordt Amsterdam in één keer koploper in het structureel oplossen van de plastic soep in eigen stad; zowel in eigen land als ver daarbuiten.

Awareness
Om alle inwoners bij dit plan te betrekken, gaat er bovendien een meerjarige awareness campagne van start waar om te beginnen Waternet , IAmsterdam, de Passenger Terminal, alle rederijen en de Plastic Soup Foundation actief bij betrokken zijn. Daarnaast zal er jaarlijks een grote gezamenlijke schoonmaakactie van de grachten plaatsvinden.

Het probleem
Wat begint als een klein lokaal zwerfvuilprobleem, eindigt in steeds meer landen in een tsunami van plastic afval die belangrijke waterwegen verstopt en in hoog tempo bij draagt aan het steeds grotere, mondiale probleem van ´global plastic´. Zo spuugt de Maas 15.000 stukjes plastic per etmaal de Noordzee in, is de bodem van de Thames bezaaid met plastic en is er in de Donau meer plastic dan vislarven aangetroffen per kubieke meter.
Amsterdam, een stad die voor 25% uit water bestaat, wil het niet zover laten komen en pakt het probleem aan bij de bron.

Plastic Soup Lab logoPlastic Soup Lab
Ook op 1 mei, opent de Plastic Soup Foundation een virtueel LAB. Dit LAB biedt een groeiende line-up van de beste innovaties uit de hele wereld in de strijd tegen de Plastic Soep. Daarbij wordt de kloof tussen innovatieve denkers en financiers gedicht door deze direct met elkaar in contact te brengen. Een breed publiek kan volgen aan welke oplossingen in binnen- en buitenland wordt gewerkt.
Enkele van deze veelbelovende innovaties zullen vervolgens ingezet worden om de Plastic Soep Amsterdam uit te jagen. Op 1 mei kunt u enkele van deze innovaties bezichtigen op de uitvindermarkt. Bij succes, kunnen andere wereldsteden het voorbeeld van Amsterdam gaan volgen.

Partijen die het convenant ondertekenen zijn: Waternet, de Amsterdam Economic Board, de Passenger Terminal Amsterdam, De Gezonde Stad, de rederijen (VAR, VEVAG, VRA, Kooij-groep), Nature Group, Bek & Verburg, Stichting De Noordzee en de Plastic Soup Foundation.

Programma
14:00 Inloop en ontvangst op promenadedek met parade act van Harriet Stroet op de hoge latten: ‘Hunger for Love’
15:00 Een innovatieve jacht op de Plastic Soep Maria Westerbos, directeur Plastic Soup Foundation
15.05 Primeur; Amsterdam jaagt als allereerste stad de plastic soep haar water uit! Carolien Gehrels, wethouder Amsterdam
15.15 Good practice: het sluiten van de kunststof kringloop in Nederland. Arnoud Passenier, regisseur landelijk Ketenakkoord
15:25 Ondertekening Manifest met toast
16:00 Opening van het Plastic Soup Lab, Jacqueline Cramer, Voorzitter Plastic Soup Foundation
16:10 Korte pitch van 3 innovaties onder leiding van eco-­professor Daniël Poolen
16:30 Key note Marcus Eriksen van 5Gyres over de staat van onze oceanen en de omvang van de plastic soep
16:50 Borrel

Meer informatie voor de pers:

Partijen die het convenant ondertekenen zijn: Waternet, de Amsterdam Economic Board, de Passenger Terminal Amsterdam, De Gezonde Stad, de rederijen (VAR, VEVAG, VRA, Kooij-groep), Nature Group, Bek & Verburg, Stichting De Noordzee en de Plastic Soup Foundation. Mocht u (pers) aanwezig willen stuur dan even een korte email aan peter@l-dj.nl

Over Plastic Soup Foundation
De Plastic Soup Foundation (PSF) wil nationaal en internationaal een halt toeroepen aan de toenemende verontreiniging van de oceanen met plastics. De PSF wil bovendien bevorderen dat in de toekomst niet nog meer plastic in zee terecht komt. In 2013 kwam Maria Westerbos, directeur van de PSF als nieuwkomer binnen in de Duurzame Top 100 van Trouw op nummer 20.

Published:  April 30 | Nieuws

Bijzonder evenement bijwonen?

Plastic Soup Lab logoDonderdag 1 mei maken 12 partijen, waaronder de Plastic Soup Foundation, in de Passenger Terminal Amsterdam korte metten met al het plastic afval in de Amsterdamse Grachten, het IJ en de Haven.

Tijdens een exclusief evenement zullen belanghebbenden en invloedrijke partijen een manifest ondertekenen waarmee Amsterdam de eerste stad ter wereld wordt die de Plastic Soep een halt toe roept.

Daarnaast wordt ook een innovatiemarkt gehouden met nieuwe en spraakmakende oplossingen en wordt het Plastic Soup LAB gelanceerd.

JIJ kunt daarbij zijn! De Plastic Soup Foundation geeft in totaal 3 x 2 toegangskaarten weg. Zo kun jij deze bijzondere dag vanaf de eerste rij meemaken. Bovendien zal Marcus Eriksen van 5 Gyres er zijn en kun je hem persoonlijk ontmoeten!

Wat je daarvoor moet doen? Deze post liken & delen Facebook.
Wij laten je uiterlijk woensdagavond weten of je gewonnen hebt.

Meer info over het Plastic Soup Lab.

Published:  April 28 | Nieuws

Statiegeld werkt

Hoe kun je nu bewijzen dat statiegeld werkt? Dat blijkt kinderlijk eenvoudig te zijn. Stap 1. Je schrijft “gratis meenemen” op een bord en dat bord zet je neer op een plaats waar veel publiek is. Stap 2. Je legt daar flesjes en blikjes bij neer waar geen statiegeld op zit. Dan kijk je vanaf een afstand toe wat er gebeurt. Vertonen voorbijgangers verantwoordelijk gedrag en rapen ze de troep van een ander op? Of wacht iedereen af totdat de reinigingsdienst een keertje langskomt? Stap 3. Je doet hetzelfde met flessen waarop wel statiegeld zit. Rapen voorbijgangers deze op en nemen ze de flessen mee? Laten mensen geld op straat liggen?


Wil jij dat statiegeld op PET-flessen blijft? Like dan de Facebook-pagina Statiegeld Moet Blijven.

In de wetenschap geldt dat iets waar is wanneer een herhaalde proef dezelfde uitkomst geeft. Deze proef is kinderlijk eenvoudig door iedereen uit te voeren. Geloof je niet wat je net hebt gezien? Probeer het dan zelf ook eens. Het filmpje laat namelijk duidelijk zien wat je eigenlijk al lang wist: dat statiegeld een bijzonder effectief middel is om zwerfvuil tegen te gaan.

Het bewijs kan kort worden samengevat: “Statiegeld verandert gedrag”. Het is dan ook een groot raadsel waarom het kabinet toestaat dat statiegeld op grote petflessen in 2015 mag worden afgeschaft, terwijl de discussie juist zou moeten gaan over uitbreiding van het statiegeldsysteem naar kleine flesjes en blikjes. Want die gedragsverandering, die willen we toch zo graag?

Michiel Roscam Abbing

Facebook Statiegeld Moet Blijven

Published:  April 25 | Nieuws

Lintje voor alle burgemeesters

Burgemeester Hafkamp van BergenDonderdag 24 april spelden kinderen uit Bergen hun burgemeester een lintje op. Geen koninklijk lintje, maar een ballonlintje dat gevonden is op het strand. Alle burgemeesters van Nederland ontvingen een ballonlintje met de post met de vraag het oplaten van ballonnen in hun gemeente te ontmoedigen. Hetty Hafkamp, de burgemeester van Bergen, gaat zich inzetten voor minder ballonoplatingen in haar gemeente. “Als ik gevraagd word voor een opening en er worden ballonnen met plastic linten opgelaten, dan kom ik niet!”

Ook de leerlingen waren onder de indruk van de grote berg ballonlinten, resten ballonnen en ventielen die op het strand gevonden zijn. “Waarom laten we eigenlijk ballonnen op? Je laat ‘m op en dan is ‘ie al weg,” zei een leerling.

Naast de burgemeester was ook Frans Erinkveld, boswachter bij Staatsbosbeheer aanwezig Als beheerder komt hij er dagelijks vele ballonnen tegen in het duingebied van Bergen. Eelco Leemans, directeur van stichting De Noordzee, kan dit beamen. ‘Er worden steeds meer ballonnen op het strand gevonden bij strandtellingen. Wel 17 stuks per 100 meter’.
Ook de loco-burgemeester van Terschelling nam donderdag een lintje in ontvangst namens stichting De Milieujutter.

De Plastic Soup Foundation, stichting De Noordzee en vereniging Kust & Zee vragen alle burgemeesters van Nederland het oplaten van ballonnen te ontmoedigen. En hopen dat veel Oranjecomités nogmaals nadenken over hun ballonwedstrijden op Koningsdag. Informatie over de gevolgen van ballonwedstrijden kun je vinden op Die Ballon Gaat Niet Op.

Published:  April 25 | Nieuws

Cache In, Trash Out!

Geocache logoGeocaching is een razend populair spel waarbij je met behulp van je smartphone een schat moet vinden. In de schatkist zit een logboek en andere leuke dingen. Wie de schat gevonden heeft noteert zijn naam in het logboek.

De schat is natuurlijk altijd goed verstopt en dat betekent heerlijk struinen door parken, natuur en over weilanden. Landeigenaren zijn daar niet altijd gelukkig mee, tenzij…je zwerfafval opruimt. Voor wat hoort wat en als deelnemer wordt je min of meer geacht altijd zwerfvuil mee terug te nemen (en de schat achter te laten). Dit heet: Cash In Trash Out (CITO).

Deelnemers organiseren zich ook als groepen en gaan dan gezamenlijk terreinen opruimen. Het internationale ‘Cache In Trash Out Weekend’ is op 26 en 27 april. Er is een internationale kalender met activiteiten. In Nederland worden er activiteiten georganiseerd in Landgraaf, natuurgebied Duiventoren en Oedenstee.

Geocache schat

 

 

 

 

 

Foto: alicephilippa

Published:  April 22 | Blog

Lintjesregen op Koningsdag 2014

Op Koningsdag is het weer zover: duizenden mensen laten ballonnen op. Hoe feestelijk ook, steeds meer ballonnen eindigen helaas als zwerfvuil in zee of in de natuur. Per 100 meter strand worden gemiddeld 16 aangespoelde ballonlintjes gevonden, vaak met resten van de ballon er nog aan. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden. Tijd voor een ludieke actie dus, roepen de Vereniging Kust & Zee, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee. Daarom ontvangen alle burgemeesters van Nederland een heel bijzonder lintje met de post.

ballonnenlintjes

Donderdag 24 april, één dag voor de officiële Lintjesregen, vinden alle burgemeesters van Nederland een ballonlintje in de bus dat afgelopen zomer werd gevonden op het strand. Burgemeester Hetty Hafkamp van de gemeente Bergen zal 24 april van 11.00 tot 12.00 uur het eerste lintje persoonlijk in ontvangst nemen, uitgereikt door leerlingen van de Matthieu Wiegmanschool in Bergen.

Naast de burgemeester is ook Z@pp eco-prof en houder van de gekste weetjes Daniël Poolen aanwezig om vragen van kinderen te beantwoorden. Frans Erinkveld van Staatsbosbeheer vertelt over de kommer en kwel van ballonnen in de natuur. Als beheerder komt hij er dagelijks vele tegen in het duingebied van Bergen.

Met de actie vragen de Vereniging Kust & Zee, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee in hun brief aan alle burgemeesters het lintje symbolisch te aanvaarden en het oplaten van feestballonnen te ontmoedigen. Want naast de ballon zelf is vooral het plastic lintje schadelijk voor het milieu. Met name vogels kunnen erin verstrikt raken.

De ballonnen dragen onbedoeld bij aan de plastic soep. Maria Westerbos, directeur en oprichter van de Plastic Soup Foundation zegt: “Een onwaarschijnlijk grote hoeveelheid plastic komt in het milieu en in zee terecht en dat vormt een grote bedreiging. Plastic vergaat namelijk niet en draagt bij aan het zwerfvuil en de plastic soep die wij samen met steeds meer mensen juist proberen te voorkomen.”

Daarnaast zijn de drie organisaties gestart met de website Die Ballon Gaat Niet Op Daarop is te lezen welke schadelijke gevolgen ballonnen voor de natuur kunnen hebben. Ook wordt men hier op leuke alternatieven gewezen. De Oranjeverenigingen van Bolsward en Oegstgeest hebben al aangekondigd af te zien van het oplaten van ballonnen en te kiezen voor een alternatief zoals een lampionnentocht.
Tot slot voor Koningsdag nog een goede tip: vul de ballon niet met helium, maar met gewone lucht, zodat de ballon niet de lucht in kan en gewoon door de kinderen mee naar huis genomen kan worden.

Lijst met ballonwedstrijden op Koningsdag

Over Plastic Soup Foundation
De Plastic Soup Foundation (PSF) wil nationaal en internationaal een halt toeroepen aan de toenemende verontreiniging van de oceanen met plastics. De PSF wil bovendien bevorderen dat in de toekomst niet nog meer plastic in zee terecht komt. In 2013 kwam Maria Westerbos, directeur van de PSF als nieuwkomer binnen in de Duurzame Top 100 van Trouw op nummer 20. Kijk voor meer informatie op: http://plasticsoupfoundation.org/

Over Stichting De Noordzee
Stichting De Noordzee (SDN) is de natuur- en milieuorganisatie die zich inzet voor een duurzaam gebruik van de Noordzee. De organisatie streeft naar een gezonde zee vol bruinvissen, vis en ander leven. SDN is actief op de thema’s: beschermde natuur, duurzame visserij (VISwijzer), schone scheepvaart, afvalvrije Noordzee & stranden (Coastwatch & MyBeach) en ruimtelijke ordening. Meer informatie op: http://www.noordzee.nl/.

Over Vereniging Kust & Zee
De vereniging Kust & Zee is het samenwerkingsverband van de Nederlandse en Belgische leden en lidorganisaties van de Europese Coastal & Marine Union – EUCC.
Kust & Zee wil een rijke, gezonde en aantrekkelijke kust en zee voor zowel mens als natuur realiseren waar behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan.

Published:  April 14 | Nieuws

De koninklijke weg

In de aanloop tot Koningsdag organiseren Oranjeverenigingen en comités de plaatselijke feesten. Speciale aandacht is er voor kinderen. Ballonwedstrijden zijn in veel plaatsen een jaarlijks terugkerende activiteit. Op 26 april gaan in het hele land weer duizenden ballonnen met naamkaartjes de lucht in.

Ballonnen KoningsdagFoto: Els Kroon 

Oranjevereniging Heerde kondigt al aan “traditiegetrouw laten kinderen na de aubade weer een ballon op”. Die van Doesburg zegt “op de Koningsdag is er natuurlijk ook weer het oplaten van ballonnen”. Zundert stelt vast “als afsluiting van de Koningsdag is er ook dit jaar een grote ballonnenwedstrijd waarbij we met alle aanwezige kinderen honderden ballonnen de lucht in laten”.

Voor Koningsdag 2014 worden overal ballonwedstrijden aangekondigd, behalve door Heerde, Doesburg en Zundert bijvoorbeeld ook door de Oranjeverenigingen van Hasselt, Alblasserdam, Hoevelaken, Ugchelen, Tubbergen, Beckum, Oostvoorne, Roden, Diepenveen, Maassluis, Klarenbeek en Noordwijkerhout.

Het loslaten van ballonnen in de buitenlucht is een leuk gezicht, maar veroorzaakt zwerfvuil en draagt bij aan de plastic soep. Ook biologisch afbreekbare ballonnen zijn geen oplossing. 

Vogel verstrikt in ballon

De koninklijke weg is daarom een traditie zonder milieuvervuiling en mogelijk dierenleed. Ook zonder dat er één ballon wordt opgelaten, kunnen Oranjefeesten geweldig leuk zijn.

Op de site Die Ballon Gaat Niet Op kun je lezen waarom het geen goed idee is om ballonnen op te laten. Er worden leuke alternatieven genoemd en wie de Oranjeverenigingen wil aanspreken op hun verantwoordelijkheid kan gebruik maken van voorbeeldbrieven.

Meer over dit onderwerp:
Koninginnedag in Frankrijk
Ballonnen: oplaten of ophangen?
Die Ballon Gaat Niet Op
Balloons Blow… Don’t Let Them Go!

Published:  April 14 | Nieuws

Plastic Soup Foundation roept op tot verantwoord hergebruik plastic

“Wanneer wij voor onze kinderen nog een duurzaam leven wensen, dan is het de hoogste tijd om de discussie over wel of geen statiegeld op plastic flessen te verleggen naar de essentie: verantwoord en duurzaam gebruik van alle plastics,” aldus Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation, aan de vooravond van het algemeen overleg in de Tweede Kamer over statiegeld.

Plastic soep afbeelding
Uitgangspunt is dat alle soorten plastic in de kringloop moeten blijven op basis van de volgende prioriteiten; het zoveel mogelijk beperken van de hoeveelheid plastic, meermalig gebruik van de producten en vervolgens hoogwaardige recycling zonder dat er plastic weglekt naar het milieu. Volgens de Plastic Soup Foundation zal deze aanpak leiden tot nieuwe en duurzame economische bedrijvigheid.

Maria Westerbos vervolgt: “De huidige situatie staat nog ver af van onze visie. Er zijn nog te weinig gebruiksvriendelijke inzamelsystemen, waardoor burgers onvoldoende worden aangespoord om hun plastic apart in te leveren. Wat burgers nu wel gemakkelijk doen, is statiegeldflessen inleveren: 95% van de grote PET-flessen (polyethyleentereftalaat) komt terug en wordt gerecycled. Zolang er niet op grote schaal plastic wordt ingezameld en gerecycled, is het verstandig het huidige statiegeldsysteem te handhaven.”

Daarnaast adviseert de Plastic Soup Foundation alle gemeentes om zelf weer de regie te gaan voeren over hun plastic afval. Daarop moeten ze hun aanbestedingsbeleid afstemmen.

Tot slot vindt de Plastic Soup Foundation dat het bedrijfsleven ook meer verantwoordelijkheid moet nemen om een gesloten kringloop van plastic tot stand te brengen. Het ambitieniveau is nu absoluut te laag.

Over Plastic Soup Foundation:
De Plastic Soup Foundation (PSF) wil nationaal en internationaal een halt toeroepen aan de toenemende verontreiniging van de oceanen met plastics. De PSF wil bovendien bevorderen dat in de toekomst niet nog meer plastic in zee terecht komt. In 2013 kwam Maria Westerbos, directeur van de PSF als nieuwkomer binnen in de Duurzame Top 100 van Trouw op nummer 20.

Published:  April 12 | Nieuws

Gekwek over patatbakjes

NederlandSchoon, die door de verpakkingsindustrie gefinancierd wordt, twittert dat Donald Duck het antwoord geeft op de vraag hoe lang de afbraaktijd van een patatbakje is. In een geplaatste advertentie in de laatste Donald Duck staat het antwoord: 5 jaar. Voorlichting is niet gebaat bij zomaar wat gekwek, hoe jong de lezers ook zijn.
Onjuiste afbraaktijden in Donald Duck

Polystyreen (PS) is een thermoplastic dat in twee varianten in de fast-food wordt gebruikt; het schuimachtige plastic en een hardere soort. De laatste variant is voor patatbakjes en wegwerpbekertjes. Wanneer PS gescheiden wordt ingezameld, is het goed te recyclen, maar dat is zelden het geval. De Clean Water Action in Californië somt de belangrijkste milieuproblemen op in een fact-sheet:

 • PS is lichtgewicht en waait als zwerfvuil gemakkelijk weg;
 • PS breekt gemakkelijk af in kleine stukjes die door vissen voor voedsel worden aangezien;
 • Geen enkele opruimmethode voorkomt op een effectieve wijze dat PS in de oceanen terecht komt;
 • De levensduur van PS in de oceanen is onbekend. Aangenomen wordt dat het plastic in steeds kleinere stukjes uiteenvalt, maar nooit verdwijnt;
 • PS is na pellets (plasticgranulaat) het meest voorkomende zwerfvuil op stranden van Californië.

In de Verenigde Staten is het milieuprobleem niet meer beheersbaar. De toepassing van PS in de fast-food is inmiddels in tientallen steden, waaronder New York, uitgebannen. Nederland loopt hopeloos achter, vermijdt serieuze discussie over de milieuproblemen van PS en bagatelliseert het probleem.

Donald Duck

Published:  April 5 | Nieuws

Pot verwijt de ketel in rapportenoorlog statiegeld

Wageningen University Research (WUR) zegt met verbazing kennis te hebben genomen van de aanval op haar rapport uit 2012 getiteld Analyse Nederlands statiegeldsysteem voor PET-flessen over kostenberekening van het statiegeldsysteem.

Statiegeld supermarktHet onderzoeksbureau CE-Delft heeft onlangs in opdracht van Tomra, fabrikant van flesseninleverapparatuur, dat rapport kritisch tegen het licht gehouden en komt tot significant lagere kosten. Op basis van een concept van het WUR-rapport had staatssecretaris Atsma in 2012 geoordeeld dat statiegeld een peperduur systeem is, en dat om die reden het statiegeld op grote PET-flessen afgeschaft kan worden. Tomra heeft inmiddels een klacht ingediend bij de Commissie wetenschappelijke integriteit van de Wageningen UR.

De opdrachtgevers van het WUR-rapport zijn het CBL en FLNI, twee verklaarde tegenstanders van statiegeld. Zonder overleg met de auteurs van het rapport hadden ze een conceptversie aan de staatssecretaris gegeven. In die conceptversie staat niet wie de opdrachtgevers waren en die conceptversie was alleen nog voor intern gebruik bestemd. Allerlei berekeningen moesten in de definitieve versie worden gecorrigeerd nadat Recycling Netwerk grote kritiek had geuit, maar de hoofdconclusie van de hoge kosten bleef gehandhaafd. In de aanbiedingsbrief van de definitieve versie aan toenmalige staatssecretaris Atsma benadrukt de WUR zich aan de Gedragscode Wetenschapsbeoefening te hebben gehouden en op onafhankelijke wijze het onderzoek te hebben verricht. Voelde de WUR nattigheid?

De WUR stelt nu op haar beurt dat Tomra niet alleen belanghebbend is bij de voor behoud en uitbreiding van statiegeld gunstige uitkomst van het CE-rapport, maar ook geen hoor en wederhoor heeft toegepast met de Wageningse onderzoekers.

Begin dit jaar schreef de huidige staatssecretaris dat de door het Kabinet gewenste transitie naar de circulaire economie alleen in samenwerking met de maatschappelijke partners verwezenlijkt kan worden. De rapportenoorlog laat zien dat samenwerking in de sector ver te zoeken is. Betrokken partijen die economische belangen hebben, krijgen al snel de schijn tegen.

Alleen de overheid kan orde op zaken stellen en het maatschappelijk vertrouwen herstellen door de huidige invloed van het belanghebbende bedrijfsleven partijen op het Nederlandse afvalbeleid sterk in te perken.

Meer over dit onderwerp:
Rel over Wagenings statiegeldonderzoek
Wegwerp is niet om weg te werpen
Statiegelddebat: Tweede Kamer in 2012 verkeerd voorgelicht
Statiegeldsysteem loopt in de (plastic) soep

Published:  April 4 | Blog

Onderzoek naar statiegeld

Met verbazing heeft Wageningen UR kennisgenomen van het persbericht van de fabrikant van emballagesystemen Tomra. De bewering daarin dat het onderzoeksrapport ‘Analyse Nederlands statiegeldsysteem voor PET-flessen’ op verkeerde cijfers is gebaseerd, zou volledig uit de lucht zijn gegrepen.

vraagtekenDe WUR wijst er meermalen op dat het onderzoek van CE-Delft is gefinancierd door Tomra, een belanghebbende. Maar door wie is het onderzoek van Wageningen dan eigenlijk gefinancierd? De aanbiedingsbrief en het rapport spreken alleen over het ‘Nederlandse bedrijfsleven’ en het ‘betrokken bedrijfsleven’.

Wie het rapport goed doorleest komt pas in de bijlagen achter de opdrachtgevers van het onderzoek van de WUR: het CBL en de FNLI. Twee partijen die het statiegeld liever vandaag dan morgen afschaffen.

Waar de WUR het onderzoek van CE-Delft aanvecht op ‘belanghebbenden’, zo zou de WUR ook zichzelf kunnen aanvallen. In het persbericht van de WUR worden de opdrachtgevers echter nergens vermeld.

Meer over dit onderwerp:
Rel over Wagenings statiegeldonderzoek
Wegwerp is niet om weg te werpen
Statiegelddebat: Tweede Kamer in 2012 verkeerd voorgelicht
Statiegeldsysteem loopt in de (plastic) soep

Foto: Michael Coghlan

Published:  April 3 | Nieuws

In Etten-Leur ligt het geld op straat: creatieve aanpak zwerfvuil

Alle gemeenten kampen met het probleem van zwerfvuil en sommige zoeken naar creatieve oplossingen. Etten-Leur heeft het volgende bedacht: 16 april start het project met de passende naam “Afval verdient beter”. Wie zwerfvuil helpt opruimen en inlevert bij vier verzamelpunten bij supermarkten, ontvangt een bon (dertig cent per kilo) die ingewisseld kan worden bij een van die supermarkten. Filialen van Jumbo, Albert Heijn, Dirk van den Broek en C1000 doen mee.

kassabon betalen met zwerfafval

Door waarde aan afval toe te kennen, hoopt de gemeente op minder dagelijks zwerfafval of zakken met plastic verpakkingsafval die naast de ondergrondse inzamelpunten worden geplaatst. Als de proef slaagt kan de gemeente beslissen om het ook de komende jaren te blijven uitvoeren.

Uitbreiding van het statiegeldsysteem zou hetzelfde effect hebben. Wanneer een flesje of blikje waarde heeft, laat je het immers niet snel op straat liggen. De hoofdkantoren van de deelnemende supermarkten, verenigd in het Centraal Bureau Levensmiddellenhandel (CBL), houden uitbreiding van statiegeld echter tegen, samen met frisdrankfabrikanten, en pleiten voor afschaffing van het statiegeld op grote PET-flessen. Een deel van de kosten van het opruimen van het zwerfafval komt dan bij de gemeenten te liggen.

Het is niet verwonderlijk dat dat 94% van de gemeenten het statiegeldsysteem gehandhaafd en uitgebreid wil zien, zoals bleek uit een aangenomen motie in juni 2011. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in 2012 een ledenraadpleging laten uitvoeren over het Verpakkingenakkoord. Onderdeel van dat akkoord is de afschaffing van het statiegeldsysteem.

De stemmen van gemeenten die toen niets van zich hebben laten horen, werden geteld bij de voorstanders van afschaffing, waardoor het leek alsof gemeenten tegen statiegeld zijn. Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) noemde het ”onbegrijpelijk dat de VNG het signaal vanuit veel van haar leden zo negeert”. In de overeenkomst staat dat Nederlandse gemeenten elk jaar 20 miljoen euro kunnen ontvangen voor de aanpak van zwerfafval. De aangeboden vergoeding komt neer op 1,19 euro per inwoner.

Etten-Leur zegt in een reactie de landelijke ontwikkelingen over statiegeld af te wachten en zet ondertussen goedkope arbeidskrachten in, want met 1,19 euro per inwoner win je de oorlog tegen het zwerfvuil niet. De gemeentelijke voorlichter laat ook weten dat de personeelskosten van twee mensen per inzamelpunt voor de gemeente meevallen, omdat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet worden en mensen met een uitkering. De kosten worden verder betaald uit de gemeentelijke afvalstoffenheffing die de gezamenlijke huishoudens betalen.

Wilt u meer informatie? De gemeente Etten-Leur staat met een voorlichtingskraam op de weekmarkt op 9 en 11 april. De Plastic Soup Foundation staat er naast.

Etten Leur

Published:  March 31 | Blog

Statiegelddebat: Tweede Kamer in 2012 verkeerd voorgelicht

In 2012 heeft de Tweede Kamer ingestemd met afschaffing van statiegeld onder voorwaarden. Toenmalig staatssecretaris Atsma (CDA) overtuigde de Kamerleden op basis van het argument dat het afschaffen van statiegeld een flinke kostenbesparing voor het bedrijfsleven betekent. Tijdens het grote statiegelddebat in de Rode Hoed op 27 maart werd gesteld dat Atsma onjuiste cijfers heeft gehanteerd.

De door Atsma gepresenteerde berekening was afkomstig uit een rapport dat in 2012 in opdracht van “het betrokken bedrijfsleven” gemaakt was door Wageningen UR Food & Biobased Research. De WUR kwam uit op 6 cent kosten per grote PET fles voor het statiegeldsysteem. Tomra, de fabrikant van flesseninleverapparatuur, heeft onlangs het onafhankelijke onderzoeksbureau CE Delft opdracht gegeven een grondige review van deze studie uit te voeren.

In de Rode Hoed werd de belangrijkste conclusie van CE Delft gepresenteerd: de kosten blijken niet 6 maar 3 cent te bedragen. Statiegeld komt in alle opzichten gunstiger uit dan het inzamelsysteem via de Plastic Heroes. Ook werd door sprekers betoogd dat het steeds onwaarschijnlijker wordt dat de in de Raamovereenkomst Verpakkingen afgesproken prestatiegaranties gehaald worden. Zonder het halen van die prestaties kan het statiegeld op grote PET-flessen sowieso niet afgeschaft worden.

Coca Cola statiegeld supermarkt

Bij het debat aanwezige Kamerleden van SP, ChristenUnie en GroenLinks kondigden aan bij de eerstvolgende gelegenheid het CE-rapport met de staatssecretaris te willen bespreken. De gevolgen voor afschaffing of uitbreiding van statiegeld kunnen groot zijn. Staatssecretaris Mansveld (PvdA) kan zich er nu op beroepen dat haar voorganger Atsma (CDA) onjuiste cijfers aan de Kamer gaf, een politieke doodzonde.

Geen enkele voorstander van afschaffing van statiegeld, zoals de opdrachtgevers van het WUR-rapport, frisdrankenconcerns of supermarkten was aanwezig. Dit is wel wat de organisatie had kunnen verwachten, omdat deze organisaties tot nu toe vooral achter de schermen het debat beïnvloedden.

Wel was er een filiaalhouder van een Jumbo supermarkt. Hij runt zijn zaak in Eerbeek en verklaarde het onbegrijpelijk te vinden waarom zijn hoofdkantoor zich tegen statiegeld keert. Wie bij hem een flesje of blikje inlevert waarop normaal gesproken geen statiegeld zit, krijgt een tegoedbon die alleen bij hem te besteden is. Het is een onverwacht en doorslaand succes, voor hem en voor de gemeente Eerbeek die flink bespaart op het opruimen van zwerfafval. En wat betaalt deze filiaalhouder nu? Slechts 1 cent per drankverpakking.

Foto: Robyn Lee

 

Published:  March 30 | Blog

Zonder blikken of blozen

De Landelijke Opschoondag is achter de rug en er is weer heel veel opgeruimd. 75.000 mensen deden mee. Een natuurliefhebber in Hoogeveen deed dat enkele dagen eerder op zijn eigen manier. Hij viste uit één sloot over een afstand van 120 meter niet minder dan 80 blikjes op. In plaats van ze op te ruimen, legde hij ze keurig langs de weg op de hoogte waar hij ze gevonden had. Niet het opruimen zelf, maar de aanblik moest de mensen bewust maken van het probleem.

NederlandSchoon, de organisator van de Landelijke Opschoondag, stelt dat kauwgom en peuken verantwoordelijk zijn voor 95% van het zwerfafval. De organisatie meet zwerfafval in aantallen. Een papieren kassabon of een peuk telt daardoor net zo zwaar mee als een blikje. Hierdoor lijkt het aandeel van de blikjes in het zwerfafval heel klein. Ga je uit van het volume, dan maken blikjes en flesjes 30% van het zwerfafval uit.


Het
Jeugdjournaal berichtte over de Opschoondag. We zien kinderen uitgerust met prikkers en zakken goed hun best doen. Het eerste beeld is dat van een blikje Coca-cola in een berm. Vervolgens horen we een medewerkster van NederlandSchoon voor camera uitleggen wat het grootste probleem is: peuken en kauwgom.

Blikjes en flesjes in zwerfafvalNederlandSchoon en de Stichting Kringloop Blik, die beide aan de verpakkingsindustrie verbonden zijn, doen er alles aan om de aandacht van blikjes en plastic flesjes af te leiden. Ze zijn opgericht om te voorkomen dat maatregelen worden genomen die werkelijk effectief zijn. Zo verklaart de Stichting Kringloop Blik zonder blikken of blozen dat “de invoering van statiegeld op blik geen positief effect zal hebben op het milieu of het verminderen van zwerfafval”.

Meer lezen over dit onderwerp:
NederlandSchoon : statiegeld in perspectief
Is glas erger dan plastic als zwerfafval?
Standpunten: Stichting Nederland Schoon
Ivo de Wijs: Nederland Schoon

Foto: Ton te Kloese

Published:  March 26 | Geen categorie

Vrijwilliger gezocht voor POP UP STORE!

Gaat de problematiek rondom plastic en het milieu je aan het hart en lijkt het je leuk om een winkel op te zetten vanaf de basis? Dan hebben wij een interessante klus voor je!
De Plastic Soup Foundation gaat de boer op met een speciale POP-UP SHOP!
De locaties zijn overal en nergens.
Daarnaast beschikken we over voldoende producten die Plastic Soup Proof zijn en een plek in de etalage verdienen. Maar verder moet alles nog geregeld en ingericht worden… Is dat nu echt iets voor jou?
Je bent onder andere verantwoordelijk voor:

- de inkoop en verkoop van producten die op de een of andere manier te maken hebben met de plastic soep (kunst, boeken, films, etc.)
- het contacten onderhouden met leveranciers
- de inrichting van de winkel
- lokale marketing en promotie.

Ben je een enthousiaste aanpakker met relevante werkervaring en wil je onderdeel zijn van een levendige organisatie, waar gedacht wordt in de meest uiteenlopende richtingen om de wereld een beetje schoner & mooier te maken? Stuur dan een mailtje naar: info@plasticsoupfoundation.org .

Naast een vrijwilligersvergoeding, betalen we uiteraard je onkosten.

 

Published:  March 25 | Blog

Is glas erger dan plastic als zwerfafval?

In de aanloop tot de Landelijke Opschoondag op 29 maart is er veel aandacht voor zwerfvuil. Een advertorial (tekstadvertentie) van NederlandSchoon op nu.nl valt in die berichtgeving op. Het probleem van zwerfafval, stelt NederlandSchoon, is bovenal de glazen fles. Het zou wel een miljoen jaar duren voordat een fles van glas vergaan is, terwijl een plastic flesje al na tien jaar (!) verdwenen zou zijn. Alsof glas dus grote milieuschade oplevert en plastic na een tijdje probleemloos oplost. Dit soort berichten vergroot niet bepaald de geloofwaardigheid van de organisatie die naar eigen zeggen de ambitie heeft om dé autoriteit te worden op het gebied van (wetenschappelijke) kennis over zwerfafval.

De organisatie, die door de Nederlandse verpakkingsindustrie gefinancierd wordt en in de discussie over statiegeld geen partij zegt te zijn omdat het een politieke discussie betreft, stelt verder dat opruimen een makkelijke oplossing is voor het wereldwijde probleem van zwerfafval. NederlandSchoon hoopt dat iedereen zich als Supporter van Schoon meldt. Supporters van Schoon ruimen elke dag wel rondslingerend afval op en dat heeft “enorm veel effect”. NederlandSchoon vraagt zich echter geen moment af waarom je glazen flessen als zwerfafval tegenkomt, laat staat hoe je dat zou kunnen voorkomen.

De bruine bierflesjes met statiegeld werden door alle brouwerijen gezamenlijk gebruikt en tot wel veertig keer hergebruikt. Wie naar gesloten kringlopen toe wil, kan hier een voorbeeld aan nemen. Enkele jaren geleden is Heineken echter overgestapt van het bruine pijpje met statiegeld op groene flesjes. Terwijl op de groene Heinekenflesjes van 30 cl. 10 cent statiegeld zit, koop je de groene bierflesjes van 25 cl. zonder statiegeld. Beide flesjes zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden. En raad eens? Opeens zie je overal groene glazen flesjes tussen het zwerfvuil waar je voorheen nauwelijks een bruin bierflesje tegenkwam.

De allereerste stap is niet dat Supporters van Schoon dagelijks de straat opgaan om flesjes te rapen, de allereerste stap is het heffen van statiegeld op alle drankverpakkingen. Nee, de aller- allereerste stap is eerlijke berichtgeving, althans wanneer je werkelijk “enorm veel effect” wil bereiken.

Meer lezen over dit onderwerp:
NederlandSchoon : statiegeld in perspectief
Standpunten: Stichting Nederland Schoon
Ivo de Wijs: Nederland Schoon

 

Foto: roeyahram

Published:  March 24 | Blog

Laat de plastic tas het statiegeldsysteem financieren

Het gebruik van plastic tasjes moet drastisch omlaag. Plastic tasjes komen in het milieu terecht en dragen onevenredig bij aan de plastic soep. Op 10 maart 2014 heeft de milieucommissie van het Europese Parlement daarom ingestemd met een verplichte reductie van plastic tassen met 80% in vijf jaar. Lidstaten worden volgens het voorstel grotendeels vrijgelaten hoe ze die reductie willen bereiken. In april moet het hele Europese Parlement hier nog over stemmen en vervolgens moet hierover ook nog onderhandeld worden met de Europese ministers.

De vraag is hoe lidstaten de reductiedoelstelling willen realiseren. Daarbij kunnen ze de Ierse aanpak als voorbeeld nemen. In Ierland is door een hoge heffing van 22 cent op elke plastic tas een reductie van 90% gerealiseerd. Ieren doen nu met een normale tas hun boodschappen. De belasting, ook Plastax geheten, komt terecht in een apart groenfonds voor milieu-projecten waaronder het opruimen van zwerfvuil.

In Nederland vragen supermarktketens geld voor de stevigere plastic tas (van 10 cent bij Lidl tot 29 cent bij C1000). Op elke tas zit een milieuheffing van circa 1 cent. Het geld van de heffing gaat naar het Afvalfonds Verpakkingen. De verkoop van plastic tassen heeft echter niet geleid tot een aantoonbare vermindering van het aantal plastic tassen in het milieu, bovendien zijn de flinterdunne tasjes nog altijd gratis, ook in de supermarkten bij de groente afdeling.

Een uitzending van De Rekenkamer (KRO) van 20 maart 2014 laat zien dat de stevige plastic draagtas niet alleen het product is dat door supermarkten het meest verkocht wordt, maar ook het product waarop de hoogste winstmarge zit. Het TV-programma berekende dat er elk jaar door de Nederlandse supermarkten 360 miljoen tasjes worden verkocht, dat de productiekosten van één tasje rond de 6 cent ligt en dat de totale winst op circa 45 miljoen euro geschat moet worden. Op een tas die voor 25 cent verkocht wordt (Albert Heijn) wordt circa 13 cent winst gemaakt .

De belasting zal naar verwachting vooral effect hebben bij de inkoop door supermarkten. Zij zullen minder tassen aanbieden en ook voor de consument wordt het onaantrekkelijker om telkens een tas te kopen waar ook nog eens een flinke belasting op zit. De opbrengst moet gaan naar een apart fonds voor de bestrijding van zwerfafval. Daarmee kan uitbreiding van het statiegeldsysteem gefinancierd worden.

Tel uit je winst.

 

 

Foto: Frieda-raye Green

Published:  March 19 | Geen categorie

Microplastics: Goed nieuws uit Bayern

Eerste Bundesland dat gevaren microplastics laat onderzoeken en oproept tot een boycot!

Als eerste Bundesland laat Bayern mogelijke gevaren voor milieu en gezondheid voor mensen wetenschappelijk onderzoeken. Het ministerie van milieu heeft daartoe twee opdrachten gegeven. Het eerste onderzoek (Universität Bayreuth) gaat over de relatie tussen microplastics en gewassen. Het Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheid (LGL) gaat risico’s voor de gezondheid onderzoeken.

Ondertussen roept het Bundesland de industrie op vrijwillig af te zien van het gebruik van microplastics en wijst het zijn burgers op de mogelijkheid bepaalde producten niet te kopen. “Die internationale Kampagne “Beat the Microbead” stellt eine kostenlose App für Smartphones zur Verfügung. Per Barcode erkennen Sie so, welche Produkte Plastikteilchen enthalten.” Lees hier het Duitse bericht.

Published:  March 18 | Geen categorie

Tandpasta van Crest brengt plastic in tandvlees

Mondhygiënisten maken de ruimte tussen tand en tandvlees schoon. Een Amerikaanse mondhygiëniste kwam daar vaak blauwe spikkeltjes tegen en vroeg zich af wat die waren. Het bleek plastic te zijn en afkomstig van een tandpastamerk van Procter&Gamble (Crest Pro-health For me). Ze worden er met het tandenpoetsen ingewreven en raken onder het tandvlees beklemd. Ze lossen niet op en blijven daar zitten. P&G vermeldt niet op de tube dat de tandpasta polyethyleen bevat (dit staat alleen op de kartonnen verpakking) en de mondhygiëniste noch vele van haar collega’s bleken van deze praktijk op de hoogte. Ze merkt in een blog op dat op de site van P&G geen enkele functie van deze microplastic vermeld wordt, behalve dan, dat ze een leuk kleurtje hebben.

P&G heeft over microplastics een verklaring afgegeven “We will discontinue our use of PE micro plastic beads in skin exfoliating personal care products and toothpastes as soon as alternatives are qualified.” De mondhygiënisten stelt voor de multinational als volgt te antwoorden: “I will discontinue MY use of Crest toothpaste until there are no more decorative microplastics entering my mouth.”

Tandpasta van P&G met donkerblauwe plastic deeltjes

Published:  March 18 | Geen categorie

Tsunami-afval. Drie jaar later

De tsunami die de Japanse kust in maart 2011 overspoelde nam veel afval mee de zee in. In maart 2012 spoelde het eerst afval aan (een spookschip) op de Canadese kust van British Colombia.

Nu, twee jaar later, spoelt afval dat met zekerheid van de tsunami afkomstig is nog altijd aan, maar inmiddels heeft het zich sterk verspreid. Het afval heeft zich vermengd met alle troep die al in de oceaan was en bekend staat als de plastic soep.

Wanneer afval aanspoelt waarvan vermoed wordt dat het van de tsunami afkomstig is (en bijvoorbeeld geïdentificeerd kan worden aan de hand van nog leesbare Japanse opschriften) dan wordt samengewerkt met de Japanse overheid om vast te stellen waar het precies vandaan komt. De gegevens worden gebruikt om voorspellingen te doen hoe afval zich over de oceaan verspreid. Voor meer informatie klik hier.

 

Foto: USFS Region 10

 

Published:  March 17 | Geen categorie

Reactie van Albert Heijn

Albert Heijn laat via Twitter weten helemaal niet tegen statiegeld te zijn.

Albert Heijn twittert dat ze “niet per se wil stoppen met het statiegeld” en dat het bedrijf genoodzaakt is van statiegeld af te zien wanneer in 2015 het statiegeld “wettelijk wordt afgeschaft”. Je zou hieruit kunnen lezen dat ze voorstander zijn van statiegeld, maar dát zeggen ze niet. Bovendien komt de wens om af te zien van statiegeld van het bedrijfsleven, niet van de overheid.

Ook al zou de verplichting op het statiegeld op grote PET-flessen worden afgeschaft, dan nog mag Albert Heijn zelf doorgaan met statiegeld, zoals Aldi en Lidl ook zullen doen. In een blog in Trouw van 17 maart staat overigens de kwalificatie dat Albert Heijn “zich keihard inzet om het statiegeldsysteem in Nederland afgeschaft te krijgen”.

Hoe zit het nu precies? We wachten op een officiële verklaring van het hoofdkantoor.

Published:  March 16 | Geen categorie

Het grote statiegelddebat

Grote Statiegelddebat
27 maart 2014, De Rode Hoed in Amsterdam

Het statiegeldsysteem in Nederland staat op losse schroeven. In april 2014 behandelt de Tweede Kamer het voornemen van het kabinet om het vertrouwde statiegeldsysteem voor grote plastic drankflessen per 1 januari 2015 definitief af te schaffen.

Vanaf die datum mogen supermarkten, frisdrankindustrie en gemeenten van het kabinet zelf beslissen hoe ze plastic PET flessen inzamelen. Voorafgaand aan de behandeling van het plan in de Tweede Kamer vindt op donderdagavond 27 maart in De Rode Hoed in Amsterdam Het Grote Statiegelddebat plaats.

Wetenschappers, Tweede Kamerleden, milieuorganisaties, voor- en tegenstanders van het afschaffen van het statiegeldsysteem gaan in discussie over de beste manier om PET flessen te recyclen. Met filmpjes en animaties worden de feiten op een rij gezet.

Wilma Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu, geeft alleen toestemming voor afschaffen als gemeenten en betrokken bedrijven aantonen dat ze van recyclen serieus werk maken.

Afschaffen van het statiegeldsysteem is een dossier waarin milieu en financiële belangen een grote rol spelen. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 1 miljard grote PET flessen verkocht. Op papier is het huidige systeem een groot succes. 95% van al deze flessen worden nu ingezameld en gerecycled, en daarmee behoort ons land tot de mondiale top. Er is veel draagvlak, driekwart van de Nederlanders is tegenstander van afschaffing. Het huidige systeem wordt gezien als goed voor het milieu.

Maar er zijn ook andere geluiden te horen. ,,Statiegeld is een peperduur systeem”, zei de toenmalige staatssecretaris Joop Atsma en de cijfers lijken hem gelijk te geven. De schattingen lopen zeer uiteen, maar de totale kosten liggen ergens rond de 55 miljoen euro per jaar. Kosten, die vooral door de industrie betaald worden. De frisdrankindustrie wil dan ook van het huidige systeem af.

Het Grote Statiegelddebat is een initiatief van mediabedrijf The Broadcaster van Frank du Mosch. Het bedrijf maakt mediaproducties en organiseert bijeenkomsten om het debat over maatschappelijke ontwikkelingen aan te zwengelen.

Wat: Het Grote Statiegeld Debat
Waar: Debatcentrum De Rode Hoed, Keizergracht 102, Amsterdam
Wanneer: Donderdagavond 27 maart, aanvang 19.00 uur tot 22.00 uur
Deelnemers Remco Dijkstra (VVD), Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), Carla Dik-Faber (CU), Henk van Gerven (SP), Esther Ouwehand (PvdD). Voor actueel overzicht zie website Statiegelddebat.
Discussieleider: Frank du Mosch

www.statiegelddebat.nl

Foto: Snemann

Published:  March 15 | Geen categorie

Gemeenteraadsverkiezingen: stemmen voor of tegen statiegeld

Er bestaat een statiegeld-kieswijzer. De site ‘Een echte held kiest statiegeld’ heeft ter gelegenheid van de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 uitspraken en standpunten van de landelijke partijen over statiegeld bij elkaar gezet.

Er wordt door politieke partijen in Den Haag al jarenlang gesteggeld over statiegeld. En soms wordt ook van standpunt gewisseld. In de regeringscoalitie heeft de PvdA bijvoorbeeld een ommezwaai gemaakt en haar standpunt voor behoud van statiegeld ingeleverd.

Maar hoe is dat in uw gemeente? De Nederlandse gemeenten zijn in meerderheid voor behoud van het statiegeldsysteem. Zij vrezen vooral veel hogere opruimkosten, terwijl ze tegelijkertijd noodgedwongen moeten bezuinigen op de groenvoorziening. Zwerfvuil stond in 2013 op de derde plaats van de nationale ergernis barometer. Wanneer statiegeld niet wordt afgeschaft, maar juist wordt uitgebreid, komt minder troep op straat terecht. Burgers en gemeenten vormen in die zin een natuurlijke coalitie vóór behoud van statiegeld.

Na de gemeenteraadsverkiezingen worden de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders benoemd. Die kunnen een nieuw en krachtig signaal afgeven over statiegeld. Hoe luidt dat signaal is, hangt af van uw stem.

 

Foto: pbelskamp

Published:  March 14 | Blog

Statiegelddebat: “Grote PET-flessen verdwijnen niet in het zwerfafval”

Voorstanders van afschaffen van statiegeld roeren zich nauwelijks in het debat. Op de website van Nederlandse Vereniging van Frisdranken, Waters en Sappen (FWS) staan echter enkele opvattingen die als faits accomplis gepresenteerd worden in de rubriek “Enkele feiten rondom vrijgave statiegeld”. Een van de aannames is dat grote PET-flessen vrijwel uitsluitend thuis gebruikt worden, waarbij de vergelijking wordt gemaakt met pakken melk en dozen diepvriespizza’s. “Op deze verpakkingen zit geen statiegeld en ze komen niet of nauwelijks in het zwerfafval voor. Ook grote PET-flessen zullen nauwelijks in het zwerfafval terecht komen.”

Op grote PET-flessen zit nu nog statiegeld en dat betekent dat iedereen die ze verkoopt ook verplicht is deze weer in te nemen en statiegeld terug te betalen. Om deze reden is de verkoop geconcentreerd bij supermarkten die op inname ingesteld zijn. Zij hebben daarvoor een infrastructuur en dat is ook de reden dat bijna 100% van de verkochte PET-flessen weer ingeleverd worden.

Wat gaat er gebeuren als het statiegeld wordt afgeschaft? Dan kan iedereen die dat wil grote PET-flessen verkopen. Niet alleen supermarkten, maar tankstations, ketens als IKEA en Mediamarkt, strandpaviljoens, niemand hoeft de flessen meer te accepteren wanneer ze worden ingeleverd. Wat gebeurt er met al die flessen? Welk deel wordt ingeleverd in de containers van Plastic Hero, welk deel wordt met het restvuil meegegeven en wordt verbrand, welk deel komt ongecontroleerd in het milieu terecht? Met andere woorden: wat is het verband tussen aantal verkooppunten en percentage grote PET-flessen in het milieu?

Een blik op andere landen is in dit verband leerzaam. Waarom liggen er in Zuid-Europese landen veel vaker grote PET-flessen in het zwerfafval dan bij ons? De bodem van de Middellandse Zee ligt er vol mee. Over feiten gesproken.

PET flessen op de bodem van de Middellandse Zee

Published:  March 14 | Nieuws

Lezersbrief over statiegeld

Beste mensen van de Plastic Soup,

Mijn naam is Anja van Driel en ik wil jullie wat vragen. Het gaat om iets wat me al langer bezighoudt, want ik kom elke dag wel in Albert Heijn, en haal dan frisdrank voor de kinderen. Mijn kinderen nemen vaak vriendjes mee, dus de Coca Cola is bij ons thuis haast niet aan te slepen. ‘Zoete inval’ noemt mijn man dat.

Maar goed, ik vroeg laatst aan mijn man of hij snapt hoe dat zit. Of het waar is, dat Albert Heijn met het statiegeld wil stoppen. Ik heb een beetje op Google gezocht en lees hier van alles over op jullie site en Facebook. Maar wat ik niet snap is waarom Albert Heijn, en ik kom daar dus bijna elke dag wel, die flessen straks niet meer wil terugnemen.

De manager, aardige man, zei dat het iets van het hoofdkantoor was. Hijzelf denkt dat wie flessen bij hem inlevert, ook flessen bij hem koopt en dat hij er daarom niet helemaal gerust op is. Maar wat ik nu eigenlijk echt vragen wil, is of het werkelijk zo is dat veel van die grote flessen straks allemaal in het milieu terecht komen. Dat bedoelen jullie toch?

Er staat een oranje container voor de deur van de super, en omdat ik toch naar Albert Heijn ga, moet ik ze daar straks indoen, zegt die manager. Ga ik heus doen, maar toch snap ik het niet, want het is toch ook helemaal geen moeite om ze in zo’n apparaat te doen?
Ik heb ook gelezen dat de Lidl helemaal niet wil stoppen met statiegeld. Waarom Albert Heijn wel en de Lidl niet? En kan ik mijn flessen straks nog wel bij de Lidl inleveren?

En klopt het dat Coca Cola ook tegen het statiegeld is? Maar al die flessen met statiegeld komen toch keurig terug, dan kun je ze toch zo opnieuw gebruiken?
Mijn man zegt dat het technisch is. Maar mijn buurvrouw, die ook bij onze Appie komt, zegt dat het om de centen gaat en dat ze er in Den Haag over beslissen. Maar de manager had het toch echt over het hoofdkantoor.
En hoe zit het dan met die plastic soep? Die grote flessen komen toch niet vanzelf in de oceaan? Ik wil dit wel weten, want voor de opvoeding van mijn kinderen is dit best belangrijk. Dank hoor, voor uw antwoord,

Anja van Driel,
Rotterdam

 

Beste Anja,

Hartelijk dank voor je brief. Statiegeld is een belangrijk onderwerp en je hebt veel vragen. We proberen deze hieronder te beantwoorden, want het is ons wel duidelijk dat veel meer klanten van supermarkten deze vragen hebben. Op dit moment is er zelfs een maatschappelijk debat gaande over de vragen die je stelt.

Statiegeld is geen doel op zichzelf, maar een middel met heel goede resultaten. Het doel is om hoogwaardig plastic (PET), waar frisdrankflessen van zijn gemaakt, te recyclen. Wanneer op de flessen statiegeld zit, lever je ze wel weer in, anders ben je een dief van je eigen portemonnee. Op grote PET-flessen zit nu nog verplicht statiegeld. 95 of meer van alle 100 flessen worden teruggebracht. Dat betekent ook dat er weinig grote flessen als zwerfvuil worden teruggevonden. Op kleine flesjes zit geen statiegeld en die vind je wel overal terug als zwerfvuil. Wereldwijd blijkt statiegeld het systeem met de beste resultaten te zijn. De Plastic Soup Foundation bepleit daarom uitbreiding van het statiegeldsysteem. Denk aan de kleine flesjes, maar ook aan blikjes en andere drankverpakkingen.

Plastic dat in het milieu terechtkomt valt uiteindelijk uiteen, maar vergaat nooit. Veel spoelt mee met regenwater en komt via rivieren en kanalen in zee terecht. Plastic in zee heeft allerlei nadelen voor het milieu en voor dieren. We kunnen dat plastic ook niet opruimen. We moeten er daarom alles aan doen om te voorkomen dat nog meer plastic in zee terecht komt. Dat doe je onder andere door zwerfvuil te voorkomen.

Het belang is dat van een schonere wereld voor ons en voor komende generaties. Maar bedrijven hebben andere belangen. Zij vinden het statiegeldsysteem te kostbaar en verschuiven de verantwoordelijkheid naar de consument. Wanneer iemand plastic flessen op straat gooit die zij verkocht hebben, is dat niet hun probleem. Gemeenten vrezen hierdoor veel meer opruimkosten. Die kosten worden door ons allemaal betaald uit gemeentelijke heffingen en belasting. Wij denken dat je straks dus meer gaat betalen als statiegeld wordt afgeschaft en minder wanneer statiegeld wordt uitgebreid.

En inderdaad: niet alle supermarkten denken over statiegeld hetzelfde. Behalve de Lidl had je ook de Aldi kunnen noemen als supermarkt die statiegeld omarmt. Het is niet zo dat je daar de bij Albert Heijn gekochte flessen kunt inleveren. Ze accepteren alleen hun eigen flessen.
We moeten dus toe naar een systeem waarbij oude PET-flessen worden gebruikt voor nieuwe, en het statiegeldsysteem heeft daarvoor de beste papieren.

De Lidl doet dat al. Sinds twee jaar bestaan hun 2 liter flessen voor 60% uit gerecycled materiaal.

 

 

 

 

 

Foto

Published:  March 13 | Blog

Statiegelddebat: supermarkten zwaar verdeeld

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) heeft zich naar eigen zeggen flink ingezet voor afschaffing van statiegeld op PET-flessen. De branchevereniging behartigt de collectieve belangen van de supermarktbranche en stelt dat statiegeld een verouderd systeem is. Ook vindt ze inzamelen via Plastic Heroes een goed en succesvol alternatief. Maar het CBL spreekt niet namens al zijn leden. Over de vraag of statiegeld afgeschaft moet worden bestaat tussen de leden namelijk verdeeldheid.

CBL-lid Aldi stuurde in januari 2012 een aangetekende brief aan de staatssecretaris dat het statiegeldsysteem zich al decennialang bewezen heeft en dat het bedrijf tegenstander is van het afschaffen ervan.

CBL-lid Lidl schrijft op de eigen website dat het grote twijfels heeft over afschaffing van het huidige statiegeldsysteem: “Het is onvoldoende duidelijk of na afschaffing, de gestelde doelen voor recycling en het inperken van zwerfafval wel gehaald worden en substantieel bijdragen aan een duurzamere samenleving. In het kader van ons duurzaamheidprogramma ‘Op weg naar morgen!’ pleiten wij voor behoud van statiegeld op de PET-flessen.”.

Het kan niet anders of het CBL als belangenbehartiger danst naar de pijpen van andere grote ketens, zoals Albert Heijn. Wie echter op de site van Nederlands grootste kruidenier zoekt op “statiegeld” vindt geen enkel standpunt of uitspraak. Albert Heijn voert de lobby in stilte. Zou er op de AH-site wel iets te vinden zijn onder het trefwoord “duurzaamheid”? Wie dat intikt komt uit bij het huismerk puur&eerlijk. De supermarkt schrijft: “De woorden puur en eerlijk bekijken wij vanuit de context van de wijze waarop producten onder het merk tot stand zijn gekomen: met extra zorg voor mens of dier (dit duiden wij aan met eerlijk), natuur of milieu (dit duiden wij aan met puur).”

Is het niet tijd voor een echt debat over statiegeld, puur en eerlijk?

 

Published:  March 11 | Blog

Heeft lobbyen voor de plastic draagtas zijn langste tijd gehad?

Het Europees Parlement heeft 10 maart een voorstel aangenomen dat het aantal tasjes in vijf jaar tijd met 80 procent omlaag moet. Producenten van de tasjes lobbyen achter de schermen om dit soort regels te voorkomen. Die lobby-praktijken zijn meestal onzichtbaar voor het publiek. In Californië woedt de strijd om de plastic draagtas al enkele jaren en wordt ook openlijker gelobbyd dan in Europa.

In Californië is de plastic tas sinds 2007 in meer dan honderd gemeenten verboden. Begin dit jaar voegde miljoenenstad Los Angeles zich daarbij. Nu wordt een verbod verwacht voor heel Californië. Daarmee zou deze staat de eerste in de Verenigde Staten zijn met een algeheel verbod. Verwacht wordt ook dat andere staten volgen. Europa maakt zich daarentegen nog niet op voor een verbod.

Hilex Poly is een van de grootste producenten van plastic tasjes in de Verenigde Staten en doet alles om een verbod te voorkomen. Het bedrijf wijst op het verlies aan banen wanneer de markt voor plastic tasjes instort en op de mogelijkheden om plastic tasjes te recyclen, zoals hun eigen Bag-2-Bag recycling program. In de praktijk wordt echter maar een fractie van de plastic tasjes gerecycled.

Het bedrijf gaf in 2010 in Californië 1 miljoen dollar uit om een verbod tegen te houden. Zo ontving elke democraat die in de senaat van California samen met republikeinen stemden tegen strengere wetgeving een donatie. Het lukte, maar bleek een pyrrusoverwinning. Inmiddels roept de industrie zelf steeds vaker dat ze zich moeten aanpassen en producten moeten leveren die minder belastend zijn voor milieu en plastic soep.

Hoe lang zal het nog duren voordat de Europese plasticindustrie zelf het initiatief neemt en de meest problematische zakken gewoon niet meer produceert?

Foto 1: notsogoodphotography

Foto 2: Zainub

 

 

Published:  March 7 | Geen categorie

NGOs pleiten voor drastische beperking én verbod plastic draagtasjes

Brussel 7 maart 2014 – Plastic tassen veroorzaken veel milieuschade en dragen bij aan de plastic soep.

Het Europees Parlement wil daarom de Europese richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval aanpassen met bepalingen over plastic draagtasjes. Vandaag hebben 22 NGOs, waaronder de Plastic Soup Foundation, gereageerd op het voorstel.

De NGOs bepleiten een reductie van 80% binnen twee jaar van plastic draagtasjes die eenmalig gebruikt worden, uiteindelijk gevolgd door een verbod daarvan. Dat verbod moet op zijn minst gelden voor lichtgewicht plastic tasjes die eenmalig gebruikt worden, ongeacht van welk materiaal deze zijn gemaakt. Ook papieren tasjes en tasjes van zogeheten bio-plastics vallen hier dus onder.

De richtlijn moet hierover bindende bepalingen en doelstellingen opnemen en geen enkele uitzondering toestaan. Als tussenmaatregel wordt bepleit dat voor elk tasje door de consument betaald moet worden. Daarentegen moet het gebruik van tassen die telkens opnieuw kunnen worden gebruikt (denk aan de degelijke boodschappentas) worden aangemoedigd.

Zie hier de Joint Statement of 22 environmental & consumer organisations on Plastic bags.

 

Foto: Ars Electronica

Published:  March 6 | Geen categorie

Meer plastic dan vislarven in de Donau

Voor het eerst is wetenschappelijk onderzocht hoeveel plastic zich in de Donau bevindt. De resultaten zijn zelfs voor de onderzoekers schokkend. Er is gemiddeld meer plastic dan vislarven per kubieke meter. Dagelijks stroomt een geschatte 4,2 ton aan plastic in de Zwarte Zee. Deze en andere bevindingen van de aan de Universiteit van Wenen verbonden wetenschappers zijn recentelijk in het vaktijdschrift Environmental Pollution gepubliceerd.

Published:  March 5 | Geen categorie

“BPA-vrije plastics ook schadelijk”

De discussie over toxiciteit van plastic zet zich voort. Na felle protesten over de schadelijke stof bisfenol A, ofwel BPA, in babyflesjes en andere voorwerpen, kwamen producten op de markt die BPA-vrij zijn. Maar, waarschuwt de Amerikaanse neurobioloog George Bittner, ook die producten kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Hij testte in het laboratorium 455 plastic producten en ontdekte in driekwart ervan synthetische oestrogenen, vergelijkbaar met BPA. Het meest gebruikte BPA-vrije alternatief Tritan (een product van Eastman Chemical Company) bevat zelfs een stof die schadelijker zou zijn dan BPA.

De plastic industrie houdt vol dat hun producten veilig zijn en won zelfs een rechtszaak tegen neurobioloog Bittner hierover. Ook de Amerikaanse tegenhanger van de Voedsel- en Waren Autoriteit, de FDA, stelt dat een lage dosis van BPA geen kwaad kan. Al twijfelen sommige wetenschappers aan de juistheid van een onderzoek dat hierover is uitgevoerd.

Onderzoeksjournalisten van de organisatie Mother Jones ontdekten dat de plastic producenten op de hoogte zijn van de schadelijkheid van de gebruikte stoffen, maar een sterke lobby voeren om dat nieuws voor de consument verborgen te houden. Lees hun uitgebreide reconstructie hier.

Published:  March 5 | Blog

Statiegelddebat: Kritische Kamervragen ChristenUnie

Of het nu dankzij het op handen zijnde statiegelddebat is, of niet, de ChristenUnie – altijd al fervent voorstander van een uitgebreid statiegeldsysteem – heeft eind februari haar tanden laten zien waar het gaat om de dreigende afschaffing van ons statiegeld. Tweede Kamerlid Dik Faber van de ChristenUnie heeft staatssecretaris Mansveld (PvdA) eind februari elf kritische vragen gesteld. Een daarvan verdient speciale aandacht: “Hoe of het komt, dat eind vorig jaar minder dan 15% van de gemeenten een beroep op extra financiering hebben gedaan voor de aanpak van zwerfvuil?”

Volgens het gesloten Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 wordt het verplichte statiegeld op grote PET-flessen per 1 januari 2015 afgeschaft. Daar tegenover staat dat gemeenten extra geld kunnen ontvangen voor het bestrijden van zwerfvuil. In de overeenkomst staat dat Nederlandse gemeenten elk jaar 20 miljoen euro kunnen ontvangen voor de aanpak van zwerfafval. De aangeboden vergoeding komt neer op 1,19 euro per inwoner.

Maar vreemd genoeg laten de gemeenten dat geld liggen. Komt dat misschien omdat:

 • de overeenkomst is gesloten terwijl 94% van de gemeenten het statiegeldsysteem liever gehandhaafd en uitgebreid wil zien;
 • gemeenten overtuigd zijn dat zwerfafval veel beter aangepakt kan worden door statiegeldverplichting op drankverpakkingen dan door het geven van voorlichting en het plaatsen van prullenbakken;
 • je als gemeente het extra geld niet zomaar ontvangt, maar alleen onder allerlei voorwaarden die bureaucratische lastendruk met zich meebrengt;
 • de gemeenten het geld niet mogen besteden aan handhaving of uitbreiding van het statiegeldsysteem, omdat Nedvang en NederlandSchoon alle aanvragen moeten goedkeuren;
 • de 1,19 euro per inwoner een druppel op een gloeiende plaat is;
 • de gemeenten weten dat hun inwoners in overgrote meerderheid uitbreiding van het statiegeldsysteem willen;
 • de overheid achteraf niet in staat is om te zeggen of en in welke mate de 20 miljoen euro werkelijk hebben bijgedragen aan minder zwerfafval;
 • tientallen milieuwethouders het Statiegeldmanifest van de campagne “Een echte held kiest statiegeld” hebben ondertekend, waarin gepleit wordt voor uitbreiding van het statiegeldsysteem op kleine drankverpakkingen;
 • de verantwoordelijkheid voor de milieukosten die drankverpakkingen als zwerfvuil veroorzaken door het bedrijfsleven met de Raamovereenkomst effectief is afgekocht.

We zijn al met al heel benieuwd wat de staatssecretaris binnenkort gaat antwoorden op deze ene scherpe vraag van de ChristenUnie.

Published:  March 1 | Nieuws

Do Goodie Bag: tas met een boodschap

De allereerste Do Goodie Bag werd 20 februari 2014 door een dakloze verkocht aan de Amsterdamse wethouder Van Poelgeest. De tas is een initiatief om het aantal plastic draagtassen terug te dringen. De tas kost 5 euro. Maar om de tas onder de aandacht te brengen wordt die voor 4 euro verkocht door dakloze verkopers die daarvan 2 euro mogen houden. De verkopers staan vooral bij supermarkten. Dat is precies de plek waar mensen een boodschappentas nodig hebben. Het gaat om een pilot in samenwerking met de Gemeente Amsterdam en Stichting Z! van de Amsterdamse daklozenkrant.

De verwachting is dat de Go Goodie Bag ook in andere plaatsen verkocht zal gaan worden. Ieder half jaar wordt een jonge kunstenaar of ontwerpen uitgenodigd om een nieuw ontwerp te maken voor de tas. De eerste tas is ontworpen door het Amsterdamse Bureau DUSarchitects. De tassen dragen allemaal dezelfde boodschap uit: zeg nee tegen de plastic tas en de plastic soep.

Published:  February 28 | Blog

Statiegelddebat in De Rode Hoed: Wie levert in?

Op initiatief van The Broadcaster, een mediabedrijf dat discussies over actuele maatschappelijke thema’s op gang brengt, wordt op donderdagavond 27 maart gedebatteerd over statiegeld in Amsterdam. Het bedrijf speelt in op de oplaaiende discussie over statiegeld. Het kabinet wil immers statiegeld op grote PET-flessen per 1 januari 2015 afschaffen. Het is dus nu of nooit voor de voor- en tegenstanders van statiegeld.

Overal in de wereld blijkt statiegeld uiterst effectief. Circa 95% van de verpakkingen met statiegeld wordt terugbezorgd. Dat zijn schone afvalstromen die hoogwaardig kunnen worden gerecycled. Zonder statiegeld is het percentage dat ingeleverd wordt significant lager. Een deel komt bij het huisvuil en wordt verbrand en ander deel komt als zwerfvuil in het milieu terecht. Toch wil het kabinet statiegeld afschaffen in plaats van het systeem uitbreiden en toepassen op kleinere flesjes, blikjes en andere drankverpakkingen.

Twee concurrerende systemen staan lijnrecht tegenover elkaar, in plaats van dat ze elkaar versterken. De Plastic Hero moet het hebben van de bereidheid van de consument plastic zonder statiegeld in te leveren en niet bij het restvuil te doen of ergens zomaar achter te laten. Daarbij gaat het niet alleen om flessen maar om alle verpakkingen van plastic. Recycling van het hoogwaardige PET geschiedt dan door nascheiding.

Het Noorse bedrijf Tomra is wereldmarktleider in inleverapparatuur voor statiegeldflessen. Directeur Hissink van Tomra Systems B.V. kondigde onlangs de laatste innovatie aan; een emballageautomaat met 360-gradenherkenning voor inname van een diverse stroom verpakkingen. Dit inleverapparaat is geschikt voor grote en kleine PET-flessen, aluminium en stalen blikjes, glas, drankenkartons, zelfs flessen voor shampoo en schoonmaakartikelen. In plaats van statiegeld op grote PET-flessen, zoals nu het geval is, is het dus technisch mogelijk statiegeldsysteem uit te breiden naar allerlei drankverpakkingen. Dat zal leiden tot onmiddellijke reductie van het zwerfvuil, en dat zonder noemenswaardige kosten.

Bij monde van haar directeur Gianotten betoogde de Nederlandse Vereniging van Frisdranken, Waters en Sappen (FWS) onlangs dat het voor de consument gemakkelijker is wanneer er één inzamelsysteem is voor al het kunststofafval (Plastic Hero). Waarom de consument twee systemen ingewikkeld zou vinden, werd er niet bij verteld. Die consument is allang gewend aan gescheiden inleveren en wil bovendien in overgrote meerderheid het statiegeld behouden.

Zeker is dat afschaffen van statiegeld leidt tot nog meer weggooigedrag en dat daarmee ook een van de meest effectieve instrumenten in de strijd tegen plastic soep overboord wordt gezet.

Op de site www.statiegelddebat.nl kan iedereen zich voor het debat aanmelden.

Published:  February 27 | Nieuws

Gevaar nanoplastics onderschat

De onderzoeksgroep van professor Bart Koelmans (Imares, Wageningen Universiteit) heeft aanwijzingen dat nanoplastics giftige stoffen 100 tot 1000 keer sterker binden dan microplastics. Bekend was al dat de extreem kleine plastic deeltjes celmembranen kunnen passeren en zo organen bereiken. Wat betekent de combinatie van beide eigenschappen? “Dan brengen nanoplastics dus extra hoge concentraties toxische stoffen rechtstreeks bij de cellen en in de weefsels van organismen.” Aldus wordt Koelmans geciteerd in Magazine over de zee van 2 februari.

In het artikel wordt er verder op gewezen dat microplastics uiteindelijk in nanoplastics uiteenvallen, dat er in verschillende producten (waaronder cosmetica) nanoplastics verwerkt worden en dat inname van veel nanoplastics onder laboratoriumomstandigheden een negatief effect hebben op het voedingsgedrag van bepaalde zeedieren.

Maar terwijl de problematiek rond microplastics op de politieke agenda staat, is dat voor nanoplastics nog lang niet het geval.

Published:  February 26 | Nieuws

Nieuwe afbreekbare bioplastic en de plastic soep

Glycix, een door Amsterdamse chemici bij toeval gevonden bioplastic, is biologisch afbreekbaar en gemaakt van plantaardig materiaal. Er komt geen druppel olie aan te pas. Het is ook niet giftig en zou goedkoop te produceren zijn. Het allereerste product, een vergadertafel, is in februari 2014 in gebruik genomen door het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam-Hogeschool van Amsterdam. Glycix is gemaakt van glycerol en citroenzuur en heeft tal van toepassingsmogelijkheden. Het programma Kassa Groen maakte er een item over.

Een van de eigenschappen van het gepatenteerde materiaal is dat het oplost in water. Dat lijkt dé oplossing voor de plastic soep en stemt hoopvol, ook al omdat de onderzoekers veronderstellen dat hun vinding geschikt zal zijn als verpakkingsmateriaal. Een belangrijke vraag in het onderzoek is in hoeverre bestaande kunststoffen geheel of gedeeltelijk vervangen kunnen worden. Wanneer glucix oplost in water, zullen we dan ooit drinken uit flesjes die hiervan gemaakt zijn?

Published:  February 25 | Nieuws

Australische stormvogels eten meeste plastic

Australische Grote Pijlstormvogels blijken het meeste plastic te consumeren van alle mariene gewervelden, waartoe naast zeevogels ook dieren als zeehonden en walvisachtigen behoren. Ook is er een positief verband tussen de hoeveelheid plastic en van plastic afkomstige chemicaliën in de lichamen. Dat schrijven Australische onderzoekers in het aprilnummer van het wetenschappelijke tijdschrift Environmental Pollution.

De onderzoekers namen monsters van de borstveren en de maaginhoud van jongen van de Australische Grote Pijlstormvogels (Puffinus carneipes) op het eiland Lord Howe. Daaruit bleek dat vogels met veel plastic in hun maag in slechtere lichamelijke conditie waren en meer chemicaliën bevatten dan vogels die geen plastic hadden gegeten.

Internationaal zijn er doelen gesteld over de maximale hoeveelheden plastic die zeedieren mogen binnenkrijgen. Meer dan 60 procent van de stormvogeljongen had hoeveelheden plastic in de maag die deze standaarden overschrijden; volgens de onderzoekers kreeg 16 procent van de jongen al na één keer eten deze maximale hoeveelheid plastic binnen.

De onderzoekers maken zich zorgen over de vogels en over het mariene milieu in Australië. Stormvogels staan bovenaan de voedselketen en vormen daardoor een goede afspiegeling van de staat van de omgeving. Dat het zo slecht gesteld is met de vogels, betekent dat ook de conditie van de zee erbarmelijk is.

Published:  February 20 | Geen categorie

Doneren statiegeld aan PSF nu mogelijk bij 2 filialen Boon’s Markt

Onlangs is er een nieuw filiaal geopend van Boon’s Markt. Dit filiaal te Woudrichem (Raadhuisstraat 2) is het tweede filiaal waar het mogelijk is om het statiegeld te doneren aan de Plastic Soup Foundation.
Boon’s Markt zet zich in voor een beter milieu en steunt met de opbrengst van het statiegeld de campagne ‘Beat the MicroBead’.

Wij willen de heer Boon van Boon’s Markt van harte bedanken voor zijn bijdrage aan schonere oceanen!

Published:  February 20 | Geen categorie

KRNWTR doneert 10% aan de Plastic Soup Foundation!

KRNWTR pleit voor het drinken van meer kraanwater en gaat de strijd aan tegen gebotteld drinkwater. KRNWTR biedt onder andere karaffen, glazen, flessen en waterkoelers te koop aan.
Door voor kraanwater te kiezen in plaats van bronwater, doe je al veel voor het milieu. Het drinkwaterbedrijf Brabant Water heeft onlangs bijvoorbeeld de volgende vergelijking gemaakt: 1 liter flessenwater is 500 keer duurder dan 1 liter kraanwater en de CO2-emissie is zelfs 1000 keer zo hoog. Het drinken van kraanwater reduceert natuurlijk ook het aantal flesjes, en daarmee flesjes in het zwerfvuil en in de plastic soep.
KRNWTR steunt een aantal organisaties en stichtingen dat zich inzet voor een betere wereld, waaronder de Plastic Soup Foundation. Bij aankoop van producten via de webshop van KRNWTR kun je kiezen welk doel je steunt. Kies je voor de PSF dan is 10% van het aankoopbedrag voor de PSF. Wat een geweldig initiatief!
Klik hier voor informatie over KRNWTR en de aankoop van hun producten.
Published:  February 18 | Geen categorie

Invisible Ocean: Plankton en Plastic

De New Yorkse (milieu)kunstenaar Mara Haseltine is internationaal bekend vanwege haar sculpturen van microscopisch leven. Toen ze deelnam aan een onderzoek naar plankton en plankton bestudeerde onder de microscoop trof ze een complexe wereld aan vol wonderlijk gevormde organismen. Van het onzichtbare leven van de oceaan zijn weinig mensen zich bewust, en al helemaal niet van het gegeven dat plastic in plankton doordringt. Hoe kleiner het plastic des te groter de kans dat de deeltjes door plankton worden opgegeten.

Haseltine is een kunstenaar met een missie. In haar uitvergrote glassculpturen van plankton zie je lichtgevende elementen. Die stellen het plastic voor, ofwel het beschadigde begin van alle leven. Over haar werk is een korte film gemaakt waarin ook wetenschappers aan het woord komen over de effecten plastic in plankton. Zie hier de trailer.

 

Published:  February 17 | Blog

Statiegelddebat: zwerfies

Na de selfie is er nu de zwerfie. Ruim elke dag één stuk zwerfvuil op, maak er een foto van en plaats deze op Twitter, Facebook en Instagram (#zwerfie). Het is een rage en er zijn al honderden foto’s geplaatst. Daarop zie je opmerkelijk veel flesjes, blikjes en kleine drankverpakkingen.

Inmiddels posten ook een gemeenteraadslid en een burgemeester uit Gelderland foto’s. Ze gebruiken de social media om aandacht te vragen voor het zwerfafval en geven het goede voorbeeld door wat ze fotograferen ook op te ruimen. Zouden ze zich daarbij ook afvragen of het toeval is, dat op de als zwerfvuil aangetroffen drankverpakkingen geen statiegeld zit?

In juni 2011 werd een motie in stemming gebracht op de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze motie stelde onder andere dat een statiegeldsysteem voor retourname van verpakkingen een randvoorwaarde is voor de succesvolle aanpak van zwerfafval. 94% van de aanwezige gemeenten stemden daar toen voor.

Een jaar later stemden de gemeenten in meerderheid echter in met het Raamovereenkomst Verpakkingen. Die overeenkomst gaat juist uit van afschaffing van het statiegeld en ontkent het causale verband tussen zwerfafval en het ontbreken van statiegeld. Het kabinet doet hetzelfde en wil het statiegeld op grote PET-flessen afschaffen per 1 januari 2015.

Maar wanneer vanaf 1 januari 2015 onder de zwerfies opeens ook grote PET-flessen opduiken, zullen politici dan wel toegeven dat met het afschaffen van statiegeld het zwerfvuil flink is toegenomen om het statiegeld vervolgens opnieuw in te voeren? Of zullen ze de verantwoordelijkheid stug bij de consument blijven leggen en die aanmoedigen niet alleen niets op straat te gooien, maar vooral ook behulpzaam te zijn bij het dagelijks oprapen van zwerfvuil …

… al dan niet fotograferend tot sint juttemis.

Published:  February 12 | Geen categorie

Wereldprimeur New York: Microbead-Free Waters Act

De Amerikaanse staat New York wordt waarschijnlijk de eerste die de verkoop van microplastics in verzorgingsproducten gaat verbieden op grond van een wetsvoorstel dat is ingediend, de Microbead-Free Waters Act; Bans Plastic Beads Used In Facial Scrubs, Shampoos And Toothpaste.

Achter de schermen heeft 5Gyres, één van de drijvende NGO’s achter de campagne & coalitie Beat the Microbead, met juristen de wetgeving voorbereid. Dit nadat multinationals wel bereid bleken om de microplastics uit hun producten te halen, maar vaag deden over de datum waarop dat gerealiseerd zou zijn. 5Gyres, dat eerder onderzoek deed naar de aanwezigheid van microplastics in de Great Lakes, verwacht dat de wetgeving snel door andere staten wordt overgenomen.

De openbare aanklager van de staat New York karakteriseert het verbod als “common-sense legislation that will stop the flow of plastic from ill-designed beauty products into our vital waters, preserving our natural heritage for future generations”.

Well done 5Gyres!

Published:  February 12 | Blog

NederlandSchoon: statiegeld in perspectief

Michiel Roscam Abbing

Waarom zou de stichting NederlandSchoon, die zich bij uitstek inzet voor een schoner Nederland, géén pleidooi houden vóór statiegeld? In haar eigen rapport NederlandSchoon 2013-2017 schrijft de stichting dat ze afstand houdt tot de statiegelddiscussie. Ze is naar eigen zeggen geen lobbyclub en ontwikkelt geen zichtbare activiteiten in die richting.

Wat is hier aan de hand?

NederlandSchoon werd in 1991 door het bedrijfsleven opgericht en wordt gefinancierd uit het Afvalfonds Verpakkingen. Ze richt zich via campagnes op gedragsbeïnvloeding en mobiliseert bijvoorbeeld mensen om als ‘Supporters van Schoon’ niet alleen hun eigen afval in de prullenbak te gooien, maar ook af en toe dat van een ander. De stichting houdt zich afzijdig van het debat over statiegeld, omdat haar broodheer dat niet wil. Het verpakkende bedrijfsleven doet er namelijk alles aan dat de overheid het nog bestaande statiegeld (op grote PET flessen) afschaft en probeert koste wat het kost te voorkomen dat statiegeld op kleine PET flessen, blikjes en andere drankverpakkingen wordt ingevoerd. De grote paradox is: afschaffing van statiegeld betekent een forse toename van zwerfvuil.

NederlandSchoon koestert ambities: in 2017 laat als resultaat van haar inspanningen 71% van de bevolking het gewenst opruimgedrag zien en doen vier miljoen mensen enthousiast mee aan de beweging Ik-Hou-Nederland-Schoon. Overal zijn prullenbakken geplaatst. Door middel van reclamespotjes wordt de burger opgevoed en bij de les gehouden. NederlandSchoon koestert ook de ambitie om dé kennisautoriteit te worden op het gebied van zwerfafval. Die kennis richt zich op gedragsbeïnvloeding, de ideale inrichting van terreinen of bijvoorbeeld de vraag hoe je opstandige pubers afval in prullenbakken laat doen.

Het juiste antwoord op deze problemen ligt voor het oprapen: zorg simpelweg dat drankverpakkingen waarde hebben en alle pubers zullen lege verpakkingen inleveren. Flesjes die op straat liggen, zullen worden opgeraapt en teruggebracht. Elk zakcentje is meegenomen. Maar déze vorm van belonen mag of wil de stichting niet propageren. En dus blijft voor haar alleen educatie over om Nederland schoon te krijgen.

Hoe heeft het zover kunnen komen?
Kapitein Charles Moore, die de plastic soep in de Grote Oceaan tijdens een zeiltocht in 1997 ontdekt had, geeft in zijn boek Plastic Ocean (2011) het volgende antwoord op deze prangende vraag.

Onze huidige consumptie- of wegwerpmaatschappij ontstond in de jaren direct na de Tweede Wereldoorlog. De frisdrankindustrie in de Verenigde Staten promootte toen wegwerpflessen die vervolgens overal als zwerfvuil werden aangetroffen. Moore roept in herinnering dat de staat Vermont in 1953 tot drastische wetgeving besloot om het toenemende zwerfafval tegen te gaan. Zo wilde Vermont flessen verbieden die niet ingeleverd konden worden om opnieuw te worden gevuld. Binnen enkele maanden reageerde de verpakkingsindustrie in samenwerking met onder andere Coca-cola door de non-profit organisatie Keep America Beautiful op te richten. Het achterliggende doel van deze organisatie is volgens Moore het ongebreideld kunnen blijven produceren van wegwerpproducten.

Keep America Beautiful, stelt Moore, is bijzonder succesvol geweest. Door de aandacht te vestigen op zwerfafval, educatie en opruimacties, gaat het niet over belangrijke onderwerpen als verspilling van energie en grondstoffen en kan productie van (wegwerp)producten onverminderd doorgaan. Wanneer de burger verantwoordelijk wordt gemaakt voor het afvalprobleem blijft de industrie buiten schot. Het zwerfafval wordt niet veroorzaakt door producenten van verpakkingen, plastic disposables of goederen die snel vervangen moeten worden, maar is louter het resultaat van onverantwoordelijk gedrag van de consument. Die burger moet dus opgevoed worden.

Keep America Beautiful is een wereldwijd succes. In Frankrijk werd in 1971 Vacances Propres opgericht, gesteund door frisdrankbedrijven als Coca-cola en Evian. Het Nederlandse zusje van Keep America Beautiful is NederlandSchoon.

Zestig jaar lang is gedragsbeïnvloeding in de praktijk uitgeprobeerd, maar dit heeft alles behalve een schone wereld opgeleverd. Ondertussen voert Coca-cola processen in Australië tegen staten die daar statiegeld willen invoeren in de strijd tegen de plastic soep. Nog nooit heeft het bedrijfsleven een systeem gepresenteerd dat een beter resultaat biedt dan statiegeld. Zonder statiegeld blijven we opruimen tot zelfs de meest enthousiaste “Supporter van Schoon” er moedeloos van wordt.

Meer lezen over dit onderwerp:
Zonder blikken of blozen
Ivo de Wijs: NederlandSchoon
Scato van Opstall: Flessentrekkers
De Vieze 50
NederlandSchoon verspreidt jaren onjuiste informatie

Published:  February 11 | Geen categorie

Reuzenpanty helpt watervervuiling voorkomen

Een reusachtige panty, die vuil uit het riool moet invangen: dat is de zogeheten Vuilfuik. Advies- en ingenieursbureau Grontmij bedacht de Vuilfuik en plaatste het eerste exemplaar 3 februari in Castricum.

Riolen kunnen na een fikse regenbui overstromen, waardoor zwerfvuil en andere rioolrestanten gemakkelijk in sloten en vaarten belanden. De nu ontworpen Vuilfuik moet verspreiding van dit afval voorkomen.

Het concept van de Vuilfuik is eenvoudig en aanzienlijk goedkoper dan bezinkbassins die nu vaak worden gebruikt. De Vuilfuik is in feite niet meer dan een reusachtige panty die aan de rand van een rioolbuis wordt bevestigd. Bij overstroming stroomt het rioolwater er eenvoudig doorheen; vuil filtert de ‘panty’ eruit.

De gemeente Castricum is de eerste die de Vuilfuik mag uittesten, bij de Schulpvaart. Dit gebied is een ecologische zone en wordt gebruikt als kanoroute. De Vuilfuik moet helpen vervuiling van dit water te voorkomen.

Eind 2014 zullen de eerste resultaten van de proef bekend worden. Nu al heeft ook de gemeente Rotterdam interesse getoond in deze nieuwe manier van waterzuivering.

 

 

Published:  February 10 | Nieuws

Doneren statiegeld Plastic Soup Foundation

Het is inmiddels mogelijk om bij acht supermarkten statiegeld te doneren aan de Plastic Soup Foundation (PSF). Het gaat om:
Plus Baker – ‘s-Hertogenbosch
AH Vosselman – Lelystad
AH De Kreij – Giessenburg
Ten Brink Foodretail – Alphen aan de Rijn
C1000 Het IJ – Amsterdam
C1000 Mieremet – ‘s-Gravenhage
C1000 Nicolai – Egmond aan Zee
Boon’s Markt – Vlaardingen
Apparatuur om flessen in te leveren is voorzien van een gele donatieknop, maar bij de Boon’s Markt in Vlaardingen staat een apparaat waar je kan doneren via touchscreen. Hier krijg je ook een video te zien over de PSF.
De PSF is zeer blij met alle donaties en bedankt hierbij de bovengenoemde supermarkten en hun klanten. De PSF is verder nog op zoek naar twee supermarkten waar een apparaat met de gele knop geïnstalleerd kan worden.
Published:  February 10 | Geen categorie

Zwerfvuil Vlaamse waterwegen immens probleem

Elk jaar wordt er 13.000 ton zwerfvuil opgehaald in en rond de Vlaamse waterwegen door de Belgische NV Waterwegen en Zeekanaal. Hoeveel afval daarnaast nog door gemeentelijke diensten wordt opgehaald langs de waterwegen, meldt het bericht in De Morgen niet. Het nieuwsbericht meldt evenmin hoeveel zwerfafval helemaal niet wordt opgehaald of opgevist en doorstroomt naar zee.

Het afval zelf bestaat vooral uit drijvende flesjes en blikjes. Met name de havensteden hebben er last van en draaien op voor de kosten die in de miljoenen lopen.

In België zit geen statiegeld op blikjes en PET-flessen, ook niet op de grote flessen, zoals in Nederland nog wel het geval is. Het niet heffen van statiegeld brengt grote maatschappelijke problemen met zich mee: het zadelt de gemeentes op met enorme opruimkosten; het draagt bij aan de plastic soep; en het jaagt toeristen weg.

Published:  January 30 | Geen categorie

Pleidooi voor debat statiegeld

Staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA) van Infrastructuur en Milieu heeft 28 januari in een brief aan de Tweede Kamer het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) nader uitgelegd. Uitgangspunt van het nieuwe afvalbeleid is de circulaire economie. Hergebruik van producten en grondstoffen is hier het belangrijkste uitgangspunt. De transitie naar een circulaire economie moet op alle denkbare manieren bevorderd worden. Dat doet het kabinet in samenspraak met maatschappelijke partijen.

Op hetzelfde moment dreigt een juweeltje van de circulaire economie om zeep te worden gebracht: statiegeld op plastic flessen. Op kleine PET flessen zit sinds 2003 geen statiegeld meer. Het gevolg daarvan is dat er de laatste tien jaar jaarlijks miljoenen in het milieu terecht zijn gekomen. Grote flessen vindt je daarentegen nauwelijks terug als zwerfafval. Daarop zit statiegeld, en niemand gooit geld weg. Het huidige kabinet wil het statiegeld op grote PET flessen echter afschaffen onder druk van het bedrijfsleven. Gemeenten en burgers tonen zich hierover uiterst bezorgd. Zij willen in overgrote meerderheid het statiegeldsysteem niet alleen behouden, maar juist sterk uitbreiden, zodat ook kleine PET flesjes, blikjes en andere drankverpakkingen na gebruik worden ingeleverd.

Wat levert het statiegeldsysteem op voor de circulaire economie? In de brief aan de Tweede Kamer staat daarover geen woord. Van PET flessen die bij de supermarkt worden ingeleverd wordt opnieuw PET gemaakt. Zonder statiegeld komt er minder grondstof terug. Het lek in de circulaire economie wordt groter. Er ontstaat meer zwerfvuil en plastic flessen dragen in grotere mate bij aan de plastic soep. Van wat terugkomt via inzameling van plastic (Plastic Hero of via nascheiding uit restafval) kan nog wel plastic van gemaakt worden, maar die is minder van kwaliteit. Dit wordt ook wel downcycling genoemd en staat haaks op de filosofie van de circulaire economie.

De transitie naar de circulaire economie, schrijft de staatssecretaris, kan alleen versneld worden in samenwerking met de maatschappelijke partners. Maar het statiegelddossier wordt juist gekenmerkt door een algeheel gebrek aan samenwerking. Daar staan de belangen van de verpakkingsindustrie (die niet voor de kosten van de retoursystemen willen opdraaien) bijvoorbeeld lijnrecht tegenover die van veel gemeenten (die niet voor de kosten van het opruimen van het extra zwerfvuil op willen draaien). Het debat over afschaffen of uitbreiden van een verplicht statiegeldsysteem duurt al jaren. In de loopgravenoorlog die is ontstaan, worden afspraken niet nagekomen, woedt er een rapportenoorlog, zijn er geen betrouwbare cijfers, wordt geschermd met alternatieven die zich nog niet bewezen hebben, enzovoorts.

Laat de staatssecretaris ons eerst uitleggen hoe afschaffen van het statiegeldsysteem de gewenste transitie naar de circulaire economie bevordert. De Plastic Soup Foundation pleit voor een eerlijke en openbare discussie vóór het kabinet zijn onbezonnen voornemen uitvoert om het verplichte statiegeld dit jaar definitief af te schaffen: een groot statiegelddebat op 27 maart in De Rode Hoed, georganiseerd door The Broadcaster.

Published:  January 29 | Nieuws

“Plastic tasjes zijn beter”. Flinke blunder van Kassa Groen

In de zomer van 2012 verscheen een door tal van prominenten en wetenschappers ingezonden brief in The Daily Telegraph met de oproep om tijdens de Olympische Zomerspelen in Londen plastic tasjes te verbieden. Als door een adder gebeten reageerde de verpakkingsindustrie en kregen alle ondertekenaars een informatiepakket thuisgestuurd waarin betoogd werd hoe goed plastic tasjes voor het milieu zijn en hoe slecht papieren tassen. Zouden alle plastic tasjes worden vervangen door papieren, die veel zwaarder zijn, dan zouden bijvoorbeeld 32.000 extra ritten met vrachtauto’s nodig zijn in Londen, met dus veel meer CO2 uitstoot als gevolg.

Het is dezelfde vraag die Kassa Groen nu als dilemma heeft behandeld. Welke van beide tassen is eigenlijk erger voor het milieu? Het consumentenprogramma concludeert dat de plastic tas toch het minst belastend is voor het milieu en dat heeft te maken met “de hoeveelheid van het basismateriaal dat nodig is om een stevige tas te maken”. Ook Kassa Groen laat het argument van het gewicht per tas prevaleren. Noch de Britse verpakkingsindustrie noch het TV-programma noemt het grootste bezwaar van de plastic tas: eenmaal ongecontroleerd in het milieu duurt het ongelofelijk lang voordat plastic tasjes vergaan. Al die tijd kan het schade toebrengen aan het milieu, terwijl de papieren tas op natuurlijke wijze vergaat.

Wie de plastic soep wil bestrijden, moet direct stoppen met de plastic tas.

Published:  January 21 | Geen categorie

Plastic theezakjes

Het is betreurenswaardig dat papieren theezakjes steeds vaker worden vervangen door zakjes van plastic (PET, PLA of nylon), vaak in pyramide-vorm. Deze theebuideltjes kunnen niet bij het GFT afval of op de composthoop, maar alleen bij het normale huisvuil gedaan worden. Dat kan enige verwarring bij de consument veroorzaken, want aanwijzingen hiervoor staan niet op de verpakking. Lipton (van Unilever), bijvoorbeeld, vermeldt niet van welk materiaal de zakjes gemaakt zijn en geeft geen instructies voor afval. Zoals met alle producten zal een (klein) deel altijd in het milieu terechtkomen.

Vanwege de plastic vervuiling en de plastic soep moeten we in het algemeen het aantal nieuwe en onnodige toepassingen van plastic niet uitbreiden, maar drastisch inperken.

De grootste bezwaren tegen theezakjes van plastic zijn echter van een andere orde. Door de hitte van het kokende water breken moleculen af en kunnen giftige stoffen zoals weekmakers loslaten. Dit geldt ook voor het drinken uit plastic bekertjes of voedsel verwarmen in een plastic bakje in de magnetron.

Over dit onderwerp bestaat de nodige onzekerheid, maar notoire theeleuten lopen logischerwijs het meest risico.

Published:  January 20 | Blog

Wijzen op verkeerd gebruik. Doet de plastic industrie dat wel?

 

In oktober 2012 werd directeur Kaasenbrood van Plastics Europe Nederland als vertegenwoordiger van de kunststofgrondstofproducenten in het TV-programma Nieuwsuur geïnterviewd. Gevraagd naar de opstelling van de plastic industrie ten opzichte van microplastics in verzorgingsproducten verklaarde hij dat hun plastic “niet gebruikt moet worden voor toepassingen die rechtstreeks in het water terecht kunnen komen en op die manier de oceanen met plastic kunnen vervuilen”. En, vervolgde hij, “Als wij weten wie het gebruikt dan zullen wij ze aanspreken”. Hoewel de industrie zich niet verantwoordelijk voelt voor het verkeerde gebruik van plastic, moet ze dus druk in de weer zijn geweest met het waarschuwen van producenten. Microplastics in cosmetica zijn namelijk lang niet de enige plastics die geproduceerd en toegepast worden in de wetenschap dat ze in het milieu terecht komen en bijdragen aan de plastic soep.

Anderhalf jaar later zouden we dan geen vuurwerk meer hebben afgeschoten waar plastic in verwerkt is. We zouden geen ventielen en linten van plastic meer terugvinden van ballonnen die massaal worden opgelaten. Er zou ook nooit meer met confetti van plastic gestrooid worden en BB guns (nepwapens) zouden nergens meer met plastic bolletjes schieten. We zouden ook, bijvoorbeeld, geen wattenstaafstokjes van plastic meer terugvinden. De vrome woorden van de plastic industrie lijken loos en te zijn geuit voor de Bühne. Ondertussen laat de overheid regulering over aan de zogeheten ketenpartners. Díe moeten er voor zorgen dat de kringloop gesloten wordt. Hoe lek die kringloop is, zie je elke dag aan het plastic dat buiten overal rondslingert.

Hoe groot mag ons vertrouwen zijn in dat zelfregulerend vermogen? En hoe lang zal het nog duren voordat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en bepaalde toepassingen van plastic simpelweg verbiedt?

Hieronder een foto van resten van vuurwerk-plastic voor wie een indruk wil hebben wat je binnen enkele minuten bij elkaar raapt na oud-en nieuw.

Published:  January 20 | Nieuws

LUSH is plastic vrij!

LUSH heeft de Plastic Soup Foundation  laten weten dat er in geen enkel product nog microplastics worden gebruikt als ingrediënt. Alle producten die LUSH verkoopt zijn nu dus vrij van plastic! Glitters zijn vervangen door natuurlijke ingrediënten (mica, agar, eetbaar glanspoeder, confetti van rijstpapier en knettersnoep).
Lush, ontzettend bedankt!
Published:  January 14 | Blog

Plastic confetti

Carnaval is dit jaar van 2 tot en met 4 maart. Na afloop liggen de straten bezaaid met afval. Daaronder is veel klein plastic, zoals snoeppapiertjes, zakjes, rietjes, enzovoorts. Hoe kleiner het afval, des te lastiger het opruimen ervan. Regelgeving moedigt burgers aan om afval niet weg te gooien, maar tijdens carnaval staat de wereld enkele dagen op zijn kop. De burgemeester heeft dan niets te vertellen en zijn onderdanen zijn even de baas. In die sfeer van vrolijke anarchie gooien feestvierders gemakkelijk van alles op straat. Wie er op wijst dat een en ander bijdraagt aan milieuvervuiling en plastic soep is een calvinistische kniesoor.

Wie goed kijkt naar de achtergelaten rommel treft ook duizenden stukjes plastic confetti aan. Plastic confetti wordt geproduceerd met de bedoeling om weg te worden gegooid, of zelfs meters de lucht in te worden geschoten met een confetti shooter. Hoewel er volop biologisch afbreekbare confetti (papier) te koop is, wordt plastic confetti gewoon verkocht. Op feestartikelen.nl kun je bijvoorbeeld confetti hartjes van plastic in zakjes van 100 kopen. Die zijn slechts 5 tot 10 mm groot en je vindt ze later verspreid terug in bermen, plantsoenen en sloten.

Terwijl de overheid zich tegenwoordig serieus inzet om microplastics uit verzorgingsproducten te bannen en in Europa een verbod bepleit voor deze producten, legt ze de verkoop van plastic confetti geen strobreed in de weg. De trieste stand van zaken is dat enkele gemeenten in afgegeven evenementenvergunningen braaf melden dat plastic confetti niet wenselijk is, maar daarop niet handhaven. Hoe serieus zijn we met zijn allen in het bestrijden van de plastic soep? Waarom kan plastic confetti niet gewoon verboden worden? Is, wie daarvoor pleit, een kniesoor?

Published:  January 13 | Nieuws

Grote schoonmaak in baai Rio de Janeiro

De belofte om de zwaar vervuilde Guanabara Bay schoon te maken was onderdeel van het voorstel dat Rio de Janeiro deed om de Olympische Spelen in 2016 te mogen organiseren. Dit wordt echter een onvoorstelbaar moeilijke opgave. Slechts 34% van het afvalwater wordt in deze miljoenenstad door waterzuiveringsinstallaties gereinigd, de rest stroomt zo de baai en de zee in. Rond de baai liggen 15 steden die gezamenlijk 18.000 liter afvalwater per seconde produceren. 55 rivieren monden uit in de baai. De overheid gaat in elk geval 10 eco-boten inzetten om het drijvende afval te ruimen. Opruimen is echter slechts een cosmetische ingreep wanneer er geen structurele oplossingen komen. Een van de mogelijkheden is om het afval waarde te geven. Wanneer plastic wordt ingezameld om er daarna diesel van te maken, motiveer je bewoners om afval uit het milieu te halen. Hoewel de technologie beschikbaar is, zijn dergelijke apparaten nog niet operationeel.

Published:  January 9 | Nieuws

Bijen en plastic

Het is bekend dat vogels plastic gebruiken als nestmateriaal. In een omgeving waarin plastic afval alom aanwezig is, blijken ook andere dieren plastic te benutten. Bij twee bijen-soorten in Noord-Amerika uit de megachilidae-familie (waaronder de in Nederland zeldzame luzernebehangersbij) zijn verschillende soorten polyurethaan en polyethyleen aangetroffen in hun broedcellen. Plastic kan helpen tegen parasieten, maar ook leiden tot een gebrek aan ventilatie met schimmel als gevolg. Het gebruik van het nieuwe nestmateriaal kan er volgens de onderzoekers op wijzen dat bijen zich aanpassen aan een door mensen gedomineerde omgeving.

Published:  January 8 | Geen categorie

V&D en C&A doneren opbrengst campagne ‘Mag het een tasje minder zijn’ aan Plastic Soup Foundation

Op maandag 6 januari ontving de  Plastic Soup Foundation (PSF) een cheque van €4.600 uit handen van Mark Snijders, bedrijfsleider V&D Tilburg. Al eerder maakte C&A Nederland bekend, dat dit grootwinkelbedrijf € 4.100 ophaalde om de plastic soep in onze zeeën en oceanen te bestrijden.

V_D

Het totale bedrag van maar liefst € 8.700 is het resultaat van de pilot campagne ‘Mag het een tasje minder zijn?’, een initiatief van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, Raad Nederlandse Detailhandel en een aantal grootwinkelbedrijven waaronder V&D en C&A. De campagne liep van 10 oktober t/m 31 december 2013. V&D en C&A Tilburg, Deventer en Zoetermeer stopten, samen met een aantal andere groot winkelbedrijven, met het aanbieden van gratis plastic tasjes met als doel de hoeveelheid plastic te verminderen en mensen te stimuleren plastic tassen te hergebruiken. Voor de tasjes die toch werden uitgegeven, betaalden klanten een kleine bijdrage van 10 eurocent.

De pilot was een groot succes bij de  deelnemende  vestigingen. V&D gaf in deze periode in totaal 75% minder tasjes uit.

Mark Snijders, Bedrijfsleider V&D Tilburg: “De campagne heeft in V&D Tilburg €2.600 opgeleverd. De klanten in onze vestiging reageerden positief en bleken erg betrokken bij de campagne ‘Mag het een tasje minder zijn?’. Uitleg over de campagne en de relevantie van het doel droegen hieraan bij. De klanten die toch een tasje wilden, vonden het meestal geen probleem om hiervoor een kleine bijdrage te betalen.”

V&D prolongeert om die reden de pilot in de 1e drie maanden van 2014.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Dank jullie wel, V&D en C&A. Dank jullie wel, lieve klanten!”

Published:  January 8 | Geen categorie

Fanplastic Game op Hogeschool in Rotterdam

Vier studenten van de Hogeschool van Rotterdam hebben voor de Minor evenementen een Fanplastic Game gemaakt.

Alle studenten van deze hogeschool kunnen sinds maandag 6 jnauari zo creatief mogelijk een plastic flesje in een prullenbak gooien. Hiervan wordt een filmpje gemaakt. Wie zijn filmpje op Facebook plaatst, kan mooie prijzen winnen!

Het uploaden gebeurt op
https://www.facebook.com/pages/Fanplastic-Game/1376648705913952?ref=ts&fref=ts

Daarnaast worden Fanplastic flyers uitgedeeld  op alle Hogescholen in Rotterdam.

Op 17 januari maakt de jury bekend wie er heeft gewonnen.

Published:  January 7 | Nieuws

Plastic op bodem Thames

Een van de grootste oorzaken van de plastic soep is plastic dat via de rivieren in zee terecht komt. Er wordt echter nog nauwelijks onderzoek gedaan naar plastic in rivieren. Britse Onderzoekers hebben eind 2012 drie maanden lang plastics verzameld in 10 fuiken die op de bodem van de Thames vastgelegd waren, niet ver van waar deze rivier de zee instroomt. Het doel was om een beeld te krijgen van de hoeveelheid plastic dat via de rivier in de Noordzee terecht komt. In deze periode werden 8490 stukken afval opgevangen, voornamelijk plastic. Het gaat om afval dat op de bodem van de rivier ligt en richting zee meegenomen wordt door de stroming. Microplastics horen daar overigens niet bij, daarvoor waren de mazen in de fuiken te groot. De studie in het Marine Pollution Bulletin biedt het inzicht dat ongezien en ongemerkt veel plastic naar zee wordt vervoerd.

Published:  January 3 | Blog

Schandpalen

De Belgische afvalkunstenaar Toon Eerdekens raapt net als zijn Nederlandse collega Peter Smith al fietsend met een afvalknijper plastic flesjes van straat en deponeert die in een mand. Bij opruimen is het altijd van belang dat andere mensen dat zien. De hoop is dat mensen geen flesjes meer weggooien of nog mooier wanneer ze zelf ook gaan opruimen. Maar opruimen brengt een groot dilemma met zich mee, want “opgeruimd staat netjes” en dan kan je zomaar de indruk krijgen dat het allemaal wel mee valt. Eerdekens heeft een camera op zijn stuur gemonteerd en filmt wat hij doet. Peter Smith heeft van duizenden gevonden flesjes een grote wereldbol gemaakt, die onder andere in de havens van Amsterdam en Rotterdam heeft gelegen op een plek waar veel mensen zijn. Beiden maken het probleem zichtbaar.

Eerdekens nagelt plastic afval vast aan een boom of paaltje langs de weg waar het weggegooid wordt (zie de door fotografe Isabelle Dierckx gemaakte video). Zó kan niemand kan meer doen alsof het allemaal beheersbaar is. In 2013 werd Eerkens eerste officiële schandpaal geplaatst in de Belgische gemeente Ham. Die paal was versierd met afvalplastic dat na carnaval op straat lag. Eerdekens confronteert en zet je aan het nadenken. En de kunstenaar telt, want meten is weten. Nadat de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) het publiek had voorgehouden dat er meer bananenschillen worden weggegooid dan plastic flesjes ging hij tellen. Bananenschillen vond hij niet, wel tientallen flesjes. Zo nagelt hij niet alleen plastic aan de schandpaal.

Published:  December 19 | Blog

Groenste stad van Europa?

De Limburgse gemeente Weert mag zich sinds september de groenste stad van Europa noemen. En 1 januari wordt gevierd dat de stad 600 jaar bestaat. Het plan is om een zes meter hoge champagnefles te ‘ontkurken’. Als bubbels stijgen vervolgens “duizenden ballonnen tegelijk op” zo kan “iedereen in de verre omtrek zien dat Weert 600 jaar stad viert”. De gemeente belooft dat het een sensatie wordt om naar te kijken.

Zijn ze op het gemeentehuis van Weert nu helemaal gek geworden? Heeft burgemeester Jos Heijmans, die zegt trots te zijn op zijn groene stad, dan helemaal niets meegekregen van de discussie over feestballonnen en hun schadelijkheid voor het milieu? Zijn Amsterdam collega Van der Laan was zo verstandig om eerder dit jaar (op kroningsdag) een dergelijk initiatief af te gelasten nadat milieu- en natuurorganisaties en vele burgers daartegen protesteerden. Tot in de verre omtrek van Weert zullen ballonresten als zwerfvuil worden aangetroffen. Ballonnen kunnen voor dieren schadelijk zijn óók wanneer ze van latex gemaakt zijn. Speciaal voor de burgemeester hier een fotorapportage van een ballon-etende meeuw. Europa’s groenste stad moet zich dieprood schamen.

Published:  December 19 | Geen categorie

C1000 Supermarkt in Den Haag meldt zich

Ook C1000 Mieremet (Volendamlaan 670 in Den Haag) laat binnenkort de gele knop op hun statiegeldapparaat van Tomra activeren ten bate van de Plastic Soup Foundation. Door een druk op de gele knop kunnen klanten hun statiegeld doneren aan de stichting. Maria Westerbos, directeur van de PFS: “Wij zijn zeer verheugd dat C1000 Mieremet deze stap zet. We hebben inmiddels ervaring met acht supermarkten en klanten doneren enthousiast. Dankzij die donaties zijn wij beter in staat campagnes te voeren gericht op vermindering van de plastic soep en daarover voorlichting te geven.”

Published:  December 16 | Geen categorie

Biologisch afbreekbare microplastics op komst

Een consortium van bedrijven zoekt naar investeerders voor het bouwen van een fabriek die uit agrarisch afval biologisch afbreekbare plastics kan maken. Proeven verliepen zo succesvol dat het consortium, onder leiding van KNN en gebruik makend van een technologie die is ontwikkeld door het Zweedse bedrijf AnoxKaldnes, de fabriek al in 2014 wil bouwen in Groningen. Ook Suikerunie is onderdeel van het consortium en ziet mogelijkheden reststromen uit haar productieketen te benutten. Het innovatieve proces zet groenafval om in vluchtige vetzuren die op hun beurt worden gebruikt om biopolymeren uit slib en afvalwater te maken. Van die biopolymeren kunnen bioplastics gemaakt worden. Deze bioplastics zouden de microplastics van polyethyleen kunnen vervangen die nog altijd in een aantal verzorgingsmiddelen worden toegepast.

Maria Westerbos van de Plastic Soup Foundation: “Dit is heel goed nieuws. Wanneer scrubdeeltjes werkelijk afbreekbaar zijn en in het milieu geheel oplossen, juichen wij deze ontwikkeling van harte toe.”

Published:  December 11 | Blog

Dubbele boodschap

“Laat koningsfeest niet eindigen in dierenleed” sprak Staatsbosbeheer. De organisatie sloot zich 12 april 2013 aan bij het massale protest tegen het voornemen van de stad Amsterdam om 150.000 ballonnen op te laten. We lezen in het bericht hierover op de site van Staatsbosbeheer behartigenswaardige zinnen als: “Een ballonnenfeest zorgt later voor dierenleed” en “Wist je al dat boswachters, natuurgidsen en vele anderen elke dag ballonresten op het strand, in de bos en de duinen vinden?” De oproep was een succes, want het initiatief werd afgeblazen. Vier dagen later meldde Staatsbosbeheer blij te zijn met deze beslissing: “We hopen dat velen dit voorbeeld zullen volgen”.

Staatsbosbeheer is ook de “moederorganisatie” van Stichting Nationale Boomfeestdag. Deze organisatie betrekt al decennia lang burgers, scholen en gemeenten bij de natuur door het gezamenlijk planten van bomen. Natuurbehoud en natuureducatie staan hoog in het vaandel van de stichting, dus hoe kan het dan, dat op tal van boomplantdagen toch nog steeds honderden feestballonnen worden opgelaten? Het oplaten van ballonnen is de laatste jaren zelfs structureel onderdeel van deze boomplantdagen geworden en daarom expliciet in de vormgeving van de site terug te zien.

Kortom, de uitgedragen boodschap is niet bepaald een schoolvoorbeeld van natuureducatie te noemen.

Wat moeten we aanvangen met het idee dat je je inzet voor de natuur door bomen te planten, maar tegelijkertijd door het oplaten van feestballonnen bijdraagt aan zwerfvuil en mogelijk zelfs dierenleed ?

Heeft iemand een eenduidige boodschap aan Staatsbosbeheer?

 

 

 

Published:  December 11 | sidebar

Dubbele boodschap

“Laat koningsfeest niet eindigen in dierenleed” sprak Staatsbosbeheer. De organisatie sloot zich 12 april 2013 aan bij het massale protest tegen het voornemen van de stad Amsterdam om 150.000 ballonnen op te laten. We lezen in het bericht hierover op de site van Staatsbosbeheer behartigenswaardige zinnen als: “Een ballonnenfeest zorgt later voor dierenleed” en “Wist je al dat boswachters, natuurgidsen en vele anderen elke dag ballonresten op het strand, in de bos en de duinen vinden?” De oproep was een succes, want het initiatief werd afgeblazen. Vier dagen later meldde Staatsbosbeheer blij te zijn met deze beslissing: “We hopen dat velen dit voorbeeld zullen volgen”.

Staatsbosbeheer is ook de “moederorganisatie” van Stichting Nationale Boomfeestdag. Deze organisatie betrekt al decennia lang burgers, scholen en gemeenten bij de natuur door het gezamenlijk planten van bomen. Natuurbehoud en natuureducatie staan hoog in het vaandel van de stichting, dus hoe kan het dan, dat op tal van boomplantdagen toch nog steeds honderden feestballonnen worden opgelaten? Het oplaten van ballonnen is de laatste jaren zelfs structureel onderdeel van deze boomplantdagen geworden en daarom expliciet in de vormgeving van de site terug te zien.

Kortom, de uitgedragen boodschap is niet bepaald een schoolvoorbeeld van natuureducatie te noemen.

Wat moeten we aanvangen met het idee dat je je inzet voor de natuur door bomen te planten, maar tegelijkertijd door het oplaten van feestballonnen bijdraagt aan zwerfvuil en mogelijk zelfs dierenleed ?

Heeft iemand een eenduidige boodschap aan Staatsbosbeheer?

Published:  December 10 | Nieuws

Loslaten van ballonnen

Op 30 november zijn toch circa tweeduizend ballonnen losgelaten met plastic touwtjes op de Bomen voor het leven-dag ,die plaats vond in Het Koningin Wilhelminabos bij Dronten. Er werden bomen geplant en ballonnen losgelaten om aan kanker overleden dierbaren te gedenken. Ballonnen staan hier letterlijk symbool voor ‘loslaten’. Ook op andere boomplantdagen worden vaak ballonnen losgelaten. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd door KWF Kankerbestrijding in samenwerking met Stichting Nationale Boomfeestdag en Staatsbosbeheer.

Een schriftelijke verzoek van de Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee aan Stichting Nationale Boomfeestdag en KWF Kankerbestrijding om op een andere manier recht te doen aan overleden dierbaren, werd volledig genegeerd.

Eerder dit jaar was de stad Amsterdam van plan 150 duizend ballonnen op de dag van de kroning op te laten. Daartegen werd wel met succes geprotesteerddoor milieu- en natuurorganisaties (waaronder nota bene Staatsbosbeheer), politieke partijen en veel burgers. Ballonresten worden immers overal in de natuur teruggevonden. Op stranden spoelen ze massaal aan. Het zijn er gemiddeld vijftien per 100 meter en hun aantal neemt toe. Ook rubber ballonnen, die biologisch afbreekbaar zijn, kunnen schade aanrichten in de natuur.

Published:  December 10 | sidebar

Loslaten van ballonnen

Loslaten van ballonnen

 

Op 30 november zijn toch circa tweeduizend ballonnen losgelaten met plastic touwtjes op de Bomen voor het leven-dag ,die plaats vond in Het Koningin Wilhelminabos bij Dronten. Er werden bomen geplant en ballonnen losgelaten om aan kanker overleden dierbaren te gedenken. Ballonnen staan hier letterlijk symbool voor ‘loslaten’. Ook op andere boomplantdagen worden vaak ballonnen losgelaten. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd door KWF Kankerbestrijding in samenwerking met Stichting Nationale Boomfeestdag en Staatsbosbeheer.

Een schriftelijke verzoek van de Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee aan Stichting Nationale Boomfeestdag en KWF Kankerbestrijding om op een andere manier recht te doen aan overleden dierbaren, werd volledig genegeerd.

Eerder dit jaar was de stad Amsterdam van plan 150 duizend ballonnen op de dag van de kroning op te laten. Daartegen werd wel met succes geprotesteerddoor milieu- en natuurorganisaties (waaronder nota bene Staatsbosbeheer), politieke partijen en veel burgers. Ballonresten worden immers overal in de natuur teruggevonden. Op stranden spoelen ze massaal aan. Het zijn er gemiddeld vijftien per 100 meter en hun aantal neemt toe. Ook rubber ballonnen, die biologisch afbreekbaar zijn, kunnen schade aanrichten in de natuur.

Published:  December 9 | sidebar

Verpakkingsvrije supermarkt

Verpakkingsvrije supermarkt

 

Nadat in Groot-Brittannië (2007) en in de Verenigde Staten (2012) pionierende verpakkingsvrije winkels zijn geopend, is nu ook de opening van een dergelijke winkel in Berlijn aangekondigd. Volgend jaar willen enkele vriendinnen een vrijwel verpakkingsvrije supermarkt beginnen, met de passende naam Original unverpackt. Of het nu gaat om muesli, schoonmaakmiddel, meel, bier, shampoo, suiker of eieren, je kunt de gewenste hoeveelheid aftappen of scheppen in meegebrachte flessen of voorraadpotten en op gewicht afrekenen. En nooit meer dan je nodig hebt.

Het concept doet denken aan de kruidenier uit grootmoeders tijd, maar is allesbehalve ouderwets. Verpakkingsvrije winkels voldoen aan de toenemende behoefte van consumenten die niet langer willen bijdragen aan de al maar toenemende afvalberg. Het is overal ter wereld eenvoudig vast te stellen dat strategieën gericht op recyclen en aanleren van goed gedrag falen. Kijk buiten om je heen en je ziet zwerfvuil dat voor een groot deel bestaat uit weggegooid verpakkingsmateriaal. De Berlijnse vriendinnen noemen hun aanpak daarom precycling en hopen zo ook een bijdrage te leveren aan besparing op grondstoffen.

In Nederland bestaat nog geen verpakkingsvrije supermarkt. Nederland loopt ook achter in een ander opzicht. In Nieuw Zeeland wordt elk jaar een wedstrijd gehouden. Consumenten mogen het product kiezen dat het beste of het slechtste is verpakt. Hoe scoren Nederlandse producten in dit opzicht?

Published:  December 9 | Nieuws

Verpakkingsvrije supermarkt

Nadat in Groot-Brittannië (2007) en in de Verenigde Staten (2012) pionierende verpakkingsvrije winkels zijn geopend, is nu ook de opening van een dergelijke winkel in Berlijn aangekondigd. Volgend jaar willen enkele vriendinnen een vrijwel verpakkingsvrije supermarkt beginnen, met de passende naam Original unverpackt. Of het nu gaat om muesli, schoonmaakmiddel, meel, bier, shampoo, suiker of eieren, je kunt de gewenste hoeveelheid aftappen of scheppen in meegebrachte flessen of voorraadpotten en op gewicht afrekenen. En nooit meer dan je nodig hebt.

Het concept doet denken aan de kruidenier uit grootmoeders tijd, maar is allesbehalve ouderwets. Verpakkingsvrije winkels voldoen aan de toenemende behoefte van consumenten die niet langer willen bijdragen aan de al maar toenemende afvalberg. Het is overal ter wereld eenvoudig vast te stellen dat strategieën gericht op recyclen en aanleren van goed gedrag falen. Kijk buiten om je heen en je ziet zwerfvuil dat voor een groot deel bestaat uit weggegooid verpakkingsmateriaal. De Berlijnse vriendinnen noemen hun aanpak daarom precycling en hopen zo ook een bijdrage te leveren aan besparing op grondstoffen.

In Nederland bestaat nog geen verpakkingsvrije supermarkt. Nederland loopt ook achter in een ander opzicht. In Nieuw Zeeland wordt elk jaar een wedstrijd gehouden. Consumenten mogen het product kiezen dat het beste of het slechtste is verpakt. Hoe scoren Nederlandse producten in dit opzicht?

Published:  December 9 | Geen categorie

Boot van plastic afval vaart volgend jaar

De PSF feliciteert Plastic Whale en Marius Smit met de bouw van een boot van afvalplastic, die  start op 12 december.

Er zijn nu genoeg plastic flesjes uit de grachten van Amsterdam gevist om de boot te kunnen bouwen. Volgens initiatiefnemer Marius Smit van Plastic Whale gaat het zelfs om de eerste boot ter wereld gemaakt van plastic zwerfafval.

Tienduizenden plastic flessen zijn uit het water gehaald tijdens Oud-Amsterdamsch Plastic Visschen. Dit evenement, waaraan vele boten meedoen, is de afgelopen jaren met veel succes in september gehouden. De opgeviste flessen zijn vermalen tot korrels waarvan weer schuimplaten zijn gemaakt voor de romp van de sloep. De boot, een sloep, wordt gemaakt door de Amsterdamse Jachthaven Bouwmeester. De boot moet mensen bewust maken van de plastic soep en de boodschap overbrengen dat plastic een waardevolle grondstof is. Daarom zullen zoveel mogelijk mensen mogen meevaren. Het vaartuig zal in maart 2014 tijdens de Hiswa gepresenteerd worden.

De PSF hoopt dat de boodschap snel overkomt en dat het daarna niet meer mogelijk is een tweede sloep te bouwen, eenvoudigweg omdat niemand meer flesjes in de grachten gooit.

Published:  December 7 | Nieuws

Nieuwe plastic etende bacteriën ontdekt

Onderzoekers uit Gujarat (India) hebben bacteriën ontdekt die plastic (LDPE, lage dichtheid polyethyleen) eten. De onderzoekers verzamelden 60 soorten bacteriën langs de kust van Gujarat. Daaronder waren er drie die LDPE kunnen verteren, maar wel extreem langzaam en onder gecontroleerde omstandigheden in het laboratorium. De meest efficiënte bacterie (bacillus subtilis) ‘eet’ 1.75% van het plastic in 30 dagen. De onderzoekers, die hun bevindingen hebben gepubliceerd in het novembernummer van Marine Pollution Bulletin, hopen dat die eigenschap geoptimaliseerd kan worden en uiteindelijk toegepast op grote schaal. Dat is hard nodig, want volgens schattingen van het Central Pollution Control Board in India produceren 60 steden gezamenlijk elke dag 15 miljoen kilo plastic afval. Of dezelfde bacterie ook plastic in zeewater verteert, is uit de berichtgeving onduidelijk.

Published:  December 4 | Geen categorie

Stage bij de Plastic Soup Foundation

Ben jij iemand die de wereld iets te vertellen heeft?
Speel je al je hele leven met taal, beeld en geluid?
Durf je in het diepe te duiken?
Wil je nu dingen leren die geen universiteit of welke opleiding dan ook je ooit kan leren?
Wil je kortom echt verschil maken?

Kies dan voor een stage bij de Plastic Soup Foundation in Amsterdam en wordt begeleid door mensen die de wereld op z’n kop zetten en jouw hulp goed kunnen gebruiken.

Wij willen het grootste milieuprobleem ever tackelen en zoeken talent dat andere mensen kan informeren, betrekken, overhalen, overtuigen, emotioneren en binden, omdat dat je doel is.

Wij helpen je vormgeven aan dat talent, omdat ervaring minstens evenveel waard is.

Ben jij klaar voor de toekomst? Wij wel!
Stuur een mailtje naar maartje@plasticsoupfoundation.org of bel ons op 040 711 2424.

Published:  December 4 | Geen categorie

Microplastics in Great Lakes zijn waarschijnlijk microbeads

Bij onderzoek naar microplastics in de Great Lakes in de Verenigde Staten zijn gemiddeld 43.000 deeltjes microplastics geteld per vierkante kilometer, aldus een van de uitkomsten van een deze maand gepubliceerd peer reviewed onderzoek van dr. Marcus Eriksen (5Gyres) en Amerikaanse wetenschappers. Op één plek, stroomafwaarts van twee grote steden, werd echter 466.000 deeltjes aangetroffen op één vierkante kilometer. Veel van de deeltjes waren gekleurd en werden vergeleken met microbeads uit verzorgingsprodukten. Die bleken dezelfde kleur, vorm, samenstelling en grootte te hebben. Marine Pollution Bulletin 77 (december 2013), 177-182.

Published:  December 2 | Geen categorie

De echte Plastic Hero gebruikt geen plastic

Daphne Gakes en Esther Molenwijk, gingen de uitdaging aan: 30 dagen zonder plastic!
“Waar bemoeien jullie je mee, teringwijven!” Verbijsterd staan Daphne Gakes en Esther Molenwijk naar de Amsterdammer te kijken. Ze hadden hem aangesproken toen hij zijn plastic beker de gracht in mikte, hij was hier duidelijk niet van gecharmeerd. Zou hij dan niet weten hoe het zit? Of zou het hem niet uitmaken? Plastic in de gracht stroomt naar de oceanen waar het langzaam afbreekt in minuscule deeltjes. Dit verwoest hele eco-systemen en komt via de voedselketen in onszelf terecht.

Het gemak waarmee we met plastic omgaan frustreert ons. De nieuwe Plastic Hero campagne ten spijt, neemt het plastic op straat en in de zeeën in een alarmerend tempo toe. Al pratende over deze ontwikkeling kwam een andere dimensie aan het licht; het aanbod van plastic is immens! Plastic tasjes, voorverpakte producten bij de supermarkt, plastic bekers in de horeca, het lijkt wel alsof er subsidie op zit.

Steeds fanatieker worden we gestimuleerd om plastic te scheiden, maar gek genoeg stelt niemand zich de vraag waar al dat plastic voor nodig is. Hoe kan het dat een gemiddeld Nederlands gezin 80 kilo wegwerpplastic per jaar verbruikt? In het eerste decennium van deze eeuw is er even veel plastic gemaakt als in de gehele vorige eeuw. Moeten we niet terug naar de echte bron van het plastic monster, het verbruik van plastic? Die vraag inspireerde ons tot ’30 dagen zonder plastic’. De regels waren simpel: 30 dagen niets kopen of aannemen waar plastic in of omheen zit.

Eco-nerd of eco-held?
In het begin van de onze ’30 dagen’ voelden we ons echte eco-nerds. Wat was het gênant om in een club champagne uit een theeglas te drinken omdat dat de enige niet-plastic optie was. Maar langzamerhand veranderden onze houding. We vinden het eigenlijk gênanter om na een avondje stappen 12 plastic bekertjes aan de afvalberg toe te voegen. Mede door de positieve reacties kregen we lol in dit experiment en voelden we ons, laten we het maar toegeven, heuse eco-helden.


Rucola zonder plastic
Het omzeilen van plastic blijkt niet eenvoudig. Zo moest Daphne onverrichter zake terugkeren van haar favoriete juicebar omdat ze geen beker bij zich had. Esther reisde stad en land af om rucola zonder plastic te vinden. Maar al snel werden we er beter in. Gewapend met een reisbeker en jute boodschappentas, kenden we al snel de winkels waar het groente en fruit niet van plastic voorzien is. Moeilijker werd het toen halverwege de maand het wc-papier opraakte. Ook producten als tandpasta en melk zijn vrijwel niet plastic loos te verkrijgen. En wat te doen met post die in plastic verpakking binnenkomt? Helemaal plastic-vrij was simpelweg niet mogelijk.

Frase van de maand
“Ja, ík ben het met u eens, maar als alleen u dat doet heeft het geen zin”, zei de groenteman die ondanks de meegebrachte tas de groenten als vanzelfsprekend in plastic stopte. De meest gehoorde frase van deze maand. De winkelier stopt zijn producten in plastic omdat ‘de consument het nu eenmaal wil’, de consument verbaast zich over hoeveel tasjes hij nu weer mee krijgt. We wijzen naar elkaar maar achten onze invloed te klein om zelf in actie te komen.

Is plastic dan helemaal fout?
Nee, zeker niet. Plastic is voor veel toepassingen een geschikt materiaal. Het is namelijk sterk, licht en vergaat niet, eigenlijk heel duurzaam dus. Het probleem zit in het veelvuldige en achteloze gebruik van plastic. Ongemerkt sluipt er om bijna alles dat we kopen een afzonderlijk plastic hoesje dat vrijwel direct weggegooid wordt. Dit is merkwaardig, als je bedenkt wat de milieugevolgen hiervan zijn.

Geen plastic suikerfeest
“Hé, de hoeveelste dag is dit eigenlijk?”, vraagt Daphne op dag 34. We komen erachter dat de 30 dagen erop zitten. We hebben niet afgeteld. Geen plastic Suikerfeest voor ons. Wij gaan gewoon lekker door. Zo radiaal als dat we deze maand geleefd hebben is niet vol te houden en niet nodig. Maar het grootste Plastic Monster, wegwerp plastic, komt er bij ons niet meer in!

Published:  November 29 | Nieuws

Microplastics in de diepzee

Op de bodem van diepzee in verschillende plaatsen van de oceaan, op een diepte tussen 1100 en 5000 meter, hebben Belgische onderzoekers microplastics in het sediment aangetroffen. Tot nu toe was onduidelijk of de microplastics in sedimenten alleen te vinden zijn in zogeheten hotspots of overal, zoals in diepzee. Dat laatste is het geval. Plastic is doorgedrongen tot zelfs het meest afgelegen marine milieu. Lees het artikel in Environmental Pollution.

Published:  November 28 | Nieuws

Duitse drogisterij-keten Rossmann ziet af van microplastics

Goed nieuws uit Duitsland! De een na grootste drogisterij-keten van Duitsland ziet af van microplastics in verzorgingsproducten. In een 22 november aan Project Blue Sea – die in Duitsland Beat the Microbeat campagne leidt – verstuurde verklaring staat: “Het bedrijf Dirk Rossmann is zich van de problematiek van microplastics in cosmeticaproducten en hun uitwerking op het milieu bewust. De onderneming heeft daarom besloten in de toekomst alleen scrubdeeltjes te gebruiken die uitsluitend van natuurlijke oorsprong zijn, om het milieu niet verder te belasten. Doel is tot eind 2014 de bewuste producten te verbeteren. Bij nieuwe producten worden alleen nog peelings van natuurlijke oorsprong toegepast.“ Het gaat om in totaal 9 producten (van de merken Rival de Loop, Isana en Synergen) die microbeads van polyethyleen bevatten. De betreffende producten gaan van rood op oranje.

Dirk Rossmann GmbH heeft circa 2500 filialen en 31.000 werknemers.

Published:  November 28 | Nieuws

4000 stukjes plastic per vierkante Australische zeekilometer

In de gyres in de oceanen is de concentratie plastic hoger dan op ander plekken in zee. In de North Pacific Gyre zijn 334.271 stukjes plastic per vierkante kilometer gerapporteerd. Tot nu toe was de concentratie van plastic langs de kust van Australië nog niet geanalyseerd. Australisch onderzoek heeft nu aangetoond dat er gemiddeld aan de oppervlakte 4000 stukjes plastic per vierkante kilometer drijven. De meeste zijn kleiner dan 5 mm. Het gaat dus vooral om microplastics. Het aantal is vergelijkbaar met de Caribische Zee en de Golf van Maine in het Noordoosten van de Verenigde Staten, maar veel lager dan die van de gyres of de Middellandse Zee.

Published:  November 19 | Nieuws

Microplastics aangetroffen in atmosfeer en levensmiddelen

Professor Liebezeit (Universiteit van Oldenburg) stelt dat microplastics niet alleen in het water, maar overal in de atmosfeer aanwezig zijn. Hij vermoedt dat microplastics via de lucht in levensmiddelen terecht komen. In 19 onderzochte potten honing heeft Liebezeit microplastics aangetroffen, voornamelijk plastic vezels, maar in 4 potten ook microplastics zoals die in verzorgingsproducten verwerkt worden. Ook in regenwater trof hij microplastics aan. Lees het onderzoek.

 

Published:  November 15 | Nieuws

Jacqueline Cramer voorzitter van Plastic Soup Foundation

“Structureel aanpakken, die plastic soep!”

Amsterdam, 14 november 2013 – Vandaag treedt professor dr. Jacqueline Cramer aan als nieuwe voorzitter van de Plastic Soup Foundation. Oud-Minister Cramer neemt daarmee de plaats in van Jack van Ham, onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht van het Liliane Fonds, die de nieuwe milieuorganisatie het afgelopen jaar in professioneel vaarwater bracht.

Jacqueline Cramer: “Als Minister van VROM heb ik in 2009 als eerste de plastic soep bespreekbaar gemaakt in de EU Milieuraad. Nadat ik aftrad in februari 2010, nam ik me voor het daar niet bij te laten, dus toen ik gevraagd werd voor deze functie heb ik weinig bedenktijd nodig gehad. Voor 2014 staan er goede plannen op stapel, die echt verschil gaan maken. Denk aan de campagne Beat the Microbead tegen plastic in cosmetica, die inmiddels gesteund wordt door 33 NGOs in 15 landen, maar ook het programma Collect Your Own Fuel, de innovaties waarmee je olie wint uit vervuild plastic, zelfs als het al in water heeft gelegen. Van een kilo plastic kun je een liter olie maken. Als je dat weet, dan gooi je plastic toch nooit meer weg.”

Aftredend voorzitter Jack van Ham: “Ik ben met heel veel plezier tijdelijk voorzitter van de Plastic Soup Foundation geweest, maar deze jonge organisatie moet nu verder groeien onder leiding van een milieuexpert. Zelf zal ik me de komende tijd vooral inzetten voor de New World Campus. Kennis, creativiteit, ondernemerschap en passie voor een betere wereld komen hier samen om vernieuwende oplossingen te creëren. Natuurlijk moet de plastic soep ook daar onderwerp van discussie zijn.”

 

 

 

Published:  November 8 | Geen categorie

A Global Action Agenda tegen Plastic Soup

Los Angelos, oktober 2013. Er wordt veel gepraat over de vervuiling van de oceanen, maar er bestaat geen internationaal handvest die maatregelen wereldwijd kan afdingen. Het grootste probleem is nog altijd dat niemand echt verantwoordelijk is of kan worden gesteld voor de almaar toenemende plastic soep. Het UCLA Institute of the Environment and Sustainability in Los Angeles heeft in een van haar Pritzker-briefs een agenda met tien punten opgesteld om hier veranderingen in aan te brengen.

Top 10 Plastic Marine Litter Prevention Actions

1  Develop a new international plastic marine litter treaty of the scale and scope of the Montreal Protocol. The agreement should incorporate enforceable marine litter standards as well as strong tracking, monitoring, reporting, and enforcement mechanisms, including adequate penalties and the establishment of jurisdiction for party dispute resolution before an international tribunal.

2  Through a new international treaty and regional and domestic action, ban the most common and damaging types of plastic marine litter (e.g., microbeads, fish-egg-sized nurdles, single-use plastic bags, and polystyrene foam food packaging), and phase out all plastics that are not recycled at a rate of 75 percent or more by a certain date. Support the development of and transition to substitutes.

3  Create and implement a voluntary “Ocean Friendly” certification program for all plastic products that commonly result in marine litter. The program should include common-sense certification standards for: minimum recycled plastic content; incorporation of easily-recyclable plastic; sustainable single-use packaging design; ocean plastic degradability; and phase-out particularly harmful manufacturing materials such as nurdles.

4  Expand Extended Producer Responsibility programs, with the stipulation that such programs must be designed to result in high recovery rates of plastics and the phase-out of environmentally harmful materials.

5  Expand and strengthen existing regional agreements and other international agreements relevant to plastic marine litter by incorporating enforceable marine litter standards, closing loopholes, strengthening penalties, and supporting improved enforcement.

6  Create and implement certification and tracking programs for fishing and aquaculture operations through regional fisheries management organizations and other relevant institutions. Programs should require logs to track lost fishing gear; require traceable tags on nets; and encourage the use of more sustainable materials in aquaculture gear.

7  Establish funding sources for marine litter remediation through product redemption fees and shipping container fees, such as a port fee of 1 dollar per shipping container. Impose fees or taxes on the most common types of plastic marine litter (e.g., single-use plastic bags, cigarettes, and expanded polystyrene foam).

8  Expand the use of “zero-trash” Total Maximum Daily Loads or similar requirements within urban coastal watersheds in the United States and internationally. Sources of marine litter should be identified and assigned a waste load allocation of zero trash to be achieved within a decade.

9  Accelerate efforts to clean up beaches and existing marine litter. Clean-up efforts should focus on plastic marine litter hotspots and all regions of the marine environment that are affected by plastic marine litter, including coastlines, coral reefs, the seafloor, and the deep ocean.

10  Improve our understanding of the plastic marine litter problem by funding research and data collection regarding the main sources of plastic marine litter; its effects on human health, the environment, and the economy; and the most effective means of control. Expand public education programs to raise awareness of the plastic marine litter crisis.

Published:  November 6 | Nieuws

Japans 'afvaleiland' ter grootte van Texas drijft richting VS

Bron: AD.nl

Het weegt een miljoen ton en heeft een oppervlakte vergelijkbaar met de Amerikaanse staat Texas. Een gigantisch, drijvend ‘eiland’ van rommel, puin en afval afkomstig uit Japan, dat in 2011 door een tsunami werd getroffen, dobbert richting de westkust van de Verenigde Staten. Dat meldt The Independent.

 

Wrakhout na de tsunami © epa.

Het eiland, door de Amerikaanse nieuwszender omgedoopt tot ‘toxic monster’, is het grootste ‘rommeleiland’ dat in de Grote Oceaan drijft. Het beslaat een oppervlak ter grootte van Texas en drijft nu op zo’n 2.750 kilometer van de westkust af, tussen Hawaï en Californië in.

 

 

Published:  November 2 | Nieuws

Europa bindt strijd aan tegen plastic tasjes

De Europese Commissie zal 4 november voorstellen dat lidstaten van de Europese Unie grotere vrijheid krijgen dan tot nu toe om de strijd aan te gaan met single use plastic tasjes. Lidstaten zijn dan vrij om ze te verbieden, te belasten of nationale reductie doelstellingen vast te stellen. Gemiddeld gebruikt elke EU-burger jaarlijks 500 plastic tasjes. Het gewicht daarvan komt overeen met 2.000.000 personen auto’s. Aangezien tasjes licht zijn en gemakkelijk wegwaaien, komt een relatief groot deel in zee terecht.

Lees hier verder.

Published:  October 27 | Uncategorized

Generic viagra online – Viagra is a medicine for curing ED among men

Viagra is indicated for the treatment of erectile dysfunction in men.

Order Viagra Now

Prices: $0.38 per pills 25mg
FREE SHIPPING
possibility of payment via Visa and Mastercard
More information about Viagra <<<

Buy cheap viagra online without prescription

Famous Western scientists George Bancroft, A.Kaplan suggest that cheap viagra online is a property and enhance libido without external stimulation.
Viagra (sildenafil) is used to treat erectile dysfunction or impotence in men. Includes Viagra side effects, interactions and indications.
Shop for Viagra at discounted prices online! Just take the Problems Out of Buying Viagra On the web. The final point you should handle when buy Viagra online is going …
Viagra sale onl cheapest viagra sale ever for in us jhb where is buy usa nyc how can get. Viagra 5 mg sale cheapest uk non co in dfw of nsw buy for usa use pay pal nz …
Warnings/Precautions Do not take Viagra, if you are also using a nitrate drug for chest pain or heart problems, including nitroglycerin (Nitrostat, Nitrolingual …
Uk very cheap generic tadalafil cialis 40 mg levitra sildenafil us from viagra for 50 10. Uk cheap generic cialis viagra in rx very non tadalafil for propecia.
Viagra (sildenafil) is used to treat erectile dysfunction or impotence in men. Includes Viagra side effects, interactions and indications.
Buy Generic Viagra Online – THE LOWEST PRICE GUARANTEED, Highest Quality, Fast Worldwide Shipping
Aug 30, 2012 ·&nbspCHICAGO — Most of the sildenafil (Viagra) sold online is counterfeit and contains far less of the active ingredient than the real thing, researchers said …
Generic Viagra is cheap Viagra generic medication that has sildenafil citrate. Online, Generic Viagra can be purchased from InstantPharmarx.com.
Buy VIAGRA & CIALIS at EXTRA LOW PRICES. Wide variety of generic and brand VIAGRA & CIALIS packages. BEST quality generic VIAGRA & CIALIS with 100% satisfaction …
Sale Viagra. Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. WorldWide Shipping. All medications are certificated!
Viagra Sale, Viagra No Prescription. Canadian Pharmacy, Best Prices. UPS. Special prices for all products!
Generic viagra online – Viagra is a medicine for curing ED among men. It offers long lasting erection results. You need not worry about your erection problems.

more post:
buy viagra online
viagra
buy viagra online
buy cheap viagra online
Buy viagra
viagra
buy cymbalta generic
buy paxil 20 mg
order topamax from canada

Published:  October 26 | Geen categorie

Plastic afval in de Maas

Ir. Gijsbert Tweehuijsen van Waste Free Waters doet onderzoek naar river litter in de Maas. Met zijn onderzoeksschip meet hij het zwerfafval aan de oppervlakte en vlak daaronder. Wat hij vindt en meet is een indicatie van de ernst van de vervuiling: 70.000 deeltjes (plastic) per vierkante kilometer en per uur passeren er gemiddeld 15.000 deeltjes. Dat zijn 130 miljoen deeltjes per jaar.

Zijn werk is in feite een particulier initiatief. De overheid heeft zelf heeft nog geen enkele verplichting om dergelijk onderzoek te verrichten, om de eenvoudige reden dat vervuiling niet als probleem erkend wordt in de Europese Kaderrichtlijn Water. Tweehuijsens missie is dan ook vooral dat er snel Europese normen worden vastgesteld, zodat effectief beleid kan worden ontwikkeld.

In een aantal you-tube filmpjes gemaakt door studio Traverso is te zien hoe Tweehuijsen op de Maas zijn onderzoek verricht en hij in een lezing de resultaten toelicht en een analyse geeft van de herkomst van het zwerfafval in rivieren.

Varen met het onderzoeksschip De Blauwe Reiger:

www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ebELHyUNmYI     deel 1

www.youtube.com/watch?v=gBtskuXdAr8&feature=player_detailpage         deel 2

Lezing van Gijsbert Tweehuijen

www.youtube.com/embed/ke4l4bicXGM     deel 1

www.youtube.com/embed/s9M4O6kaonw  deel 2

www.youtube.com/embed/szJ15pDx_pI      deel 3

 

Published:  October 25 | Nieuws

Zapp Your Planet expeditie volgend jaar naar plasticsoep Hawaï

Vier presentatoren van Zapp, Maurice, Nienke, Vivienne en Ajouad, gaan strijden voor een beter milieu in Zapp Your Planet 2014. De winnaar gaat met zijn of haar team op expeditie naar Hawaii!

Het thema dit jaar is de plasticsoep. Overal ter wereld spoelt plastic aan op de kusten. Ook op Hawaii vormt dit een groot probleem. Want plastic vergaat niet en blijft dus in het milieu rondzwerven.

ZYP is een spelprogramma waarbij kinderen zich samen met vier Zapp-presentatoren inzetten voor een gezondere leefomgeving. Vooral Maurice toont zich mensen plastic weggooien en wil graag laten zien hoe slecht dat is, zei hij op de bekendmaking tijdens het Cinekid Festival.

ZYP is in het voorjaar 2014 te zien op Zapp.

www.Zapp.nl

Published:  October 22 | Wereld in actie!

All at Once steunt PSF!

Deze zomer kreeg de Plastic Soup Foundation onverwachts steun uit internationale hoek. De sing-a-song singer & writer Jack Johnson nodigde ons uit om partner te worden van zijn All at Once Community:

http://allatonce.org/

Daarmee bereikten we bijna 400.000 mensen EXTRA in Europa en de VS met onze campagne Beat the Microbead.

Daarnaast verdubbelt de Johnson Ohana Charitable Foundation elke dollar die we op dit moment krijgen van donateurs tot een maximum $2.500,–

Dank je wel, Jack Johnson!

Published:  October 22 | Geen categorie

Zeven gele knoppen, nog drie gezocht!

Statiegeld voor Plastic Soup Foundation

Amsterdam, 21 oktober 2013 - Er zijn inmiddels zes supermarkten waar klanten hun statiegeld aan de Plastic Soup Foundation kunnen doneren. Dat gaat met een simpele druk op de gele knop. Die knop zit op het apparaat waar statiegeldflessen kan worden ingeleverd. In plaats van de gebruikelijke kassabon krijgt de klant een bon met de uitleg dat aan de Plastic Soup Foundation is gedoneerd.

Tomra, fabrikant van inleverapparatuur voor statiegeldflessen, heeft de Plastic Soup Foundation begin 2013 aangeboden om 10 apparaten geschikt te maken voor donatie. Eerder dit jaar hebben al twee supermarkten die stap gezet: C1000 aan de Oostelijke Handelskade in Amsterdam (1 apparaat) en Ten Brink Foodretail in Alphen aan de Rijn (2 apparaten).

 

Daar zijn nu de volgende vier supermarkten bijgekomen:

Plus Bakers in ’s-Hertogenbosch (Goulmy en Baarplein);

C1000 in Egmond aan Zee (Voorstraat);

Albert Heijn Vosselman in Lelystad (De Voorhof);

Albert Heijn in Giessenburg (Lijnbaanplein).

 

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Wij zijn deze supermarkten en al hun klanten bijzonder erkentelijk. Het ingezamelde statiegeld gebruiken we voor onze missie: op alle mogelijke manieren een halt toeroepen aan de vervuiling met plastic van zeeën en oceanen, onder andere door educatie. We zijn nog op zoek naar drie supermarkten. We hopen binnenkort te kunnen berichten welke dat zijn.”

Published:  October 9 | Geen categorie

Plastic Soup Foundation in Duurzame 100 (2013)

Binnenkomer op plaats 20: Maria Westerbos
Functie: voorzitter Plastic Soup Foundation

Uit de Trouw van 10/10/13: “Westerbos was jarenlang vaste klant van de Bodyshop, tot ze erachter kwam dat het product ‘Vitamin E cream exfolioator’ allesbehalve duurzaam is. Ze ontdekte dat hierin polyethyleen wordt verwerkt: microplastics die de waterzuivering passeren en een verwoestend effect hebben op het maritieme milieu. Jammer voor de Bodyshop dat Westerbos geen doorsnee klant was. Volgens sommigen is ze een flamboyante levensgenieter die met een ‘lekker verhaal’ groepen enorm kan motiveren. Bovenal is ze een geoefend mediastrateeg, en dat hebben de bedrijven geweten die microplastics in hun producten stoppen. Met de door haar opgerichte Plastic Soup Foundation voert ze crossmediale campagnes die bedrijven, regeringen, overheden en consumenten moeten overhalen met deze toevoeging te stoppen. De campagne van Westerbos heeft er inmiddels voor gezorgd dat Unilever, HEMA, Kruitvat en ETOS de plastics uit hun producten weren.

Na een propedeuse Journalistiek studeerde Westerbos af in de andragologie (mens- en veranderkunde), werkte tegelijkertijd enkele jaren als wetenschapsjournalist voor de Universiteit van Amsterdam en kwam vervolgens bij de televisie terecht. Daar stond ze in de afgelopen 25 jaar aan de wieg van talloze programma’s in alle genres: van zeer informatief tot groot amusement.

In samenwerking met Stichting De Noordzee voert de Plastic Soup Foundation sinds de zomer van 2012 de campagne Beat the Microbead. De app ‘Warning, Plastics inside’ waarschuwt consumenten in welke producten microplastics verwerkt zijn. De website van haar organisatie telt 35.000 bezoekers per maand en een kwart miljoen pageviews.”

Published:  October 8 | Nieuws

Mag het een tasje minder zijn?

Onder deze leus start het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken in samenwerking met een aantal winkelketens een campagne om het gebruik van plastic tasjes terug te dringen. Negen grote ketens en drie gemeenten starten de campagne op de dag van de duurzaamheid (10 oktober).

De winkels roepen hun klanten op zelf een boodschappentas mee te nemen. Willen de klanten toch een plastic tas, dan moeten ze ervoor betalen. C&A en V&D schenken de opbrengst daarvan aan de Plastic Soup Foundation

Meer informatie is te vinden op www.tasjeminder.nl

 

 

 

Published:  October 8 | Nieuws

Gardameer vol plastic

Duitse onderzoekers hebben volgens een bericht in Die Welt aan de kusten van het Gardameer in Italië meer plastic gevonden dan ze verwachtten en net zoveel als aan zeestranden. De onderzoekers, verbonden aan de universiteiten van Bayreuth en München, waarschuwen ervoor dat giftige plastics in de voedselketen terecht kunnen komen, ze troffen microplastics aan in wormen, slakken, mosselen en watervlooien, die als voedsel dienen voor andere dieren. Vanwege de dominante windrichting is vooral de noordoever van het meer vervuild.

Published:  October 5 | Nieuws

Foutmeldingen Internationale App Beat the Microbead

Amsterdam, 5 oktober 2013

Direct na de lancering van de App Beat the Microbead op 4 oktober is deze honderden keren gedownload. Het downloaden gaat altijd foutloos. Met het uploaden van producten lijken soms problemen op te treden. Een aantal consumenten geeft aan dat de App niet alle producten herkent. Deze producten kunnen door de consumenten zelf aan de database worden toegevoegd.

Indien er fouten optreden horen we uiteraard graag wat er misgaat: info@beatthemicrobead.org

Published:  October 4 | Nieuws

“Overgrote deel bedrijven gaat stoppen met plastic scrubdeeltjes”

4 oktober. Judith de Graaf van de Nederlandse Cosmetica Vereniging reageert op de radio naar aanleiding van de aangekondigde lancering van de internationale App Beat the Microbead. Zij spreekt over een oude discussie en haar hier geciteerde uitspraak heeft alleen op Nederland betrekking. De App, die een jaar geleden alleen voor de Nederlandse markt beschikbaar was, is nu geschikt gemaakt voor internationaal gebruik. In veel landen is de problematiek van plastic scrubdeeltjes nog nauwelijks bekend. De App zet moet bedrijven wereldwijd onder druk hier snel mee te stoppen en het bewustzijn bij consumenten te vergroten.

Published:  October 4 | Geen categorie

'Beat the Microbead' nu wereldwijd

Persbericht

Nederlandse campagne ‘Beat the Microbead’ vindt internationale weerklank

Jamaica – Amsterdam,  4 Oktober 2013 – Vanaf vandaag is de internationale versie van de  App ‘Beat the Microbead’ actief. Deze van oorsprong Nederlandse App biedt  informatie over de aanwezigheid van schadelijke plastic microbeads in cosmetica producten en ondersteunt zo de milieubewuste consument bij zijn koopgedrag.  De UNEP, de milieuorganisatie van de VN, gaf eerder dit jaar de opdracht om de Nederlandse App verder te ontwikkelen voor internationaal gebruik en voor alle smartphones. Maria Westerbos van de Plastic Soup Foundation en Jeroen Dagevos van Stichting De Noordzee presenteren vandaag deze internationale versie tijdens de GLOC-2 conferentie van de UNEP op Jamaica.

De App werkt met behulp van drie kleurcodes:  rood geeft aan dat een product microbeads bevat; oranje geeft aan dat het product nu nog microbeads bevat, maar dat de fabrikant heeft aangegeven deze te vervangen of het product aan te zullen passen en groen geeft aan dat het product volledig vrij is van microbeads.

De financiering werd mede mogelijk gemaakt door de UNEP en het Britse Fauna & Flora International, de grote Britse NGO waarvan Prinses Laurentien voorzitter en koningin Elisabeth beschermvrouw is.  De internationale Beat de Microbead App is vanaf vandaag gratis en in vijf talen beschikbaar: Engels, Duits, Frans, Spaans en Nederlands.

Maria Westerbos: “In principe kan de App in alle landen gebruikt worden op voorwaarde dat lokale NGO’s lijsten aanleggen van verzorgingsproducten die plastic microbeads bevatten. De Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Hongkong en Canada doen dat al.  Recentelijk hebben NGO’s uit Brazilië, Zweden en Nieuw-Zeeland zich ook aangemeld. We ontvangen veel positieve reacties en verwachten dat de App snel in veel landen te gebruiken zal zijn. De App is populair bij consumenten die bewust kiezen voor natuurlijk afbreekbare producten.”

Jeroen Dagevos: “Microbeads, de kleine plastic stukjes die aan cosmeticaproducten worden toegevoegd voor het zogenaamde scrubeffect, zijn helaas niet afbreekbaar. Door hun geringe omvang passeren microbeads in veel landen de waterzuivering en komen in open water terecht.  Microbeads vormen zo een niet te onderschatten aandeel in de plastic soep die onze oceanen bedreigt. Door de samenwerking van meer dan 30 NGO’s  kan de Beat the Microbead App nu ook op internationaal niveau een belangrijke bron aanpakken: de producten in onze eigen badkamer.

Westerbos: “Ja, want wie wil z’n haren nou wassen met plastic of z’n tanden ermee poetsen. Niemand, toch?”

De App is te downloaden via www.beatthemicrobead.org. Op deze site is ook de nodige achtergrond informatie te vinden.

Over Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee

De Plastic Soup Foundation wil nationaal en internationaal een halt toeroepen aan de toenemende verontreiniging van de oceanen met plastics. De PSF wil sterk bevorderen dat in de toekomst niet nog meer plastic in zee terecht komt. Kijk voor meer informatie op: plasticsoupfoundation.org/

Stichting De Noordzee (SDN) is de natuur- en milieuorganisatie die zich inzet voor een duurzaam gebruik van de Noordzee. De organisatie streeft naar een gezonde zee vol bruinvissen, vis en ander leven. SDN is actief op de thema’s: beschermde natuur, duurzame visserij (VISwijzer), schone scheepvaart, afvalvrije Noordzee & stranden (Coastwatch & MyBeach) en ruimtelijke ordening. Meer informatie op: noordzee.nl/.

Meer informatie voor de pers:

Maria Westerbos, directeur Plastic Soup Foundation, 00 31 6 51090691

Peter Keijzer,  L&DJ PR,  00 31 20 421 05 65

Published:  September 17 | Geen categorie

“Microbeads dragen niet bij aan Plastic Soup”. Omstreden verklaring Johnson & Johnson

Vanwege de ophef over plastic microbeads in verzorgingsproducten heeft de cosmetica-multinational Johnson & Johnson de volgende verklaring afgelegd. “Recently, concerns have been raised about the environmental impact of microbeads. To date, the science shows that microbeads from personal care cleansers are removed in waste water treatment systems before reaching ocean waters, and that the likely source of microplastics in the oceans are from the breakup of discarded plastic bottles and bags.” Desondanks heeft de multinational besloten de omstreden microbeads uit te faseren. Het is “our commitment to give consumers peace of mind that our products are gentle on people and gentle on the environment”. Zie de hele verklaring op: http://www.safetyandcarecommitment.com/ingredient-info/other/microbeads

Vaker heeft de industrie het argument naar voren gebracht dat waterzuiveringsinstallaties de plastic beads afvangen, zonder overigens aan te geven op welke onderzoeksrapporten ze zich baseren. Ook Johnson & Johnson geeft in de verklaring geen verwijzing naar de bronnen waarop het bedrijf zich beroept.

Het Amerikaanse Tijdschrift Chemical&Engineering News (van 16 september 2013), heeft de claim van Johnson & Johnson voorgelegd aan de National Association of Clean Water Agencies. De claim is nieuw voor de Amerikaanse overkoepelende organisatie van waterzuiveringsinstallaties. Ze classificeert microbeads wel degelijk als een “emerging contaminant”, dat wil zeggen als een stof die in het afvalwater terecht komt en die waterzuiveringsinstallaties niet kunnen verwijderen of afbreken. De reden is eenvoudig. Deze installaties zijn daarvoor niet ontworpen. De woordvoerder van de Association zegt het duidelijk: “plastic microbeads tend to float and thus are likely to flow with treated wastewater into aquatic environments”.

Lees het hele artikel op:  http://cen.acs.org/articles/91/i37/Microplastic-Beads-Pollute-Great-Lakes.html

 

Published:  September 17 | Geen categorie

Freddie (16) in plastic soep jurk naar Troonrede

Amsterdam, 16 september 2013 – Freddie Aldershoff van de Plastic Soup Foundation Junior is uitgenodigd voor Prinsjesdag. In de Ridderzaal draagt zij een jurk gemaakt van plastic draagtassen om aandacht te vragen voor de plastic soep. De Plastic Soup Foundation Junior is uitgenodigd door Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren.

Freddie Aldershoff: “De zee die we nu aan het verpesten zijn is de zee waar ik later – samen met mijn generatie – last van heb. Ik wil jongeren aanmoedigen om zich in te zetten voor een beter milieu. En het zijn juist de jongeren die de politiek moeten wijzen op de problemen met de plastic soep. Het is wel onze toekomst.”

Esther Ouwehand: “De oceanen zijn de longen van de aarde: de helft van alle zuurstof die we inademen danken we aan de zee. Maar plastic troep maakt de oceanen kapot. Ik vraag op Prinsjesdag aandacht voor de plastic soep en ben heel blij dat jongeren als Freddie helpen strijden tegen het zwerfafval dat onze oceanen verziekt.”

Plastic soep jurk
De jurk die Freddie draagt is gemaakt van plastic draagtassen. Wereldwijd worden er per jaar ongeveer 0,5 tot 1 biljoen plastic tasjes gebruikt. Dat zijn meer dan één miljoen tasjes per minuut. Een plastic tasje wordt vaak eenmalig gebruikt en heeft een gemiddelde ‘levensverwachting’ van 15 minuten.

Plastic Soup Foundation Junior
De Plastic Soup Foundation Junior is er voor & door kinderen die meer willen weten over de plastic soep en in actie willen komen. De Plastic Soup Foundation Junior is onderdeel van de Plastic Soup Foundation. Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, gaat www.plasticsoupfoundationjunior.nl <http://www.plasticsoupfoundationjunior.nl> het web op. Facebook.com/PlasticSoupJunior <https://www.facebook.com/PlasticSoupJunior>  is er al.

 

Published:  September 7 | Events

Jack Johnson steunt PSF

Amsterdam, 7 september 2013
Op uitnodiging van sing songwriter Jack Johnson was de PSF er bij in en voor de Heineken Music Hall in Amsterdam. De artiest, die zich wereldwijd hard maakt voor minder plastic, steunt daarmee zowel financieel als inhoudelijk de organisatie.
Actrice Harriet Stroet maakte speciaal voor de gelegenheid een plastic jurk van tassen, maar niet iedereen is zo eco minded als Jack & Harriet zijn……
Published:  September 6 | Geen categorie

Jack Johnson & de Plastic Soup Foundation

Amsterdam, 6 september 2013

Jack Johnson is misschien wel de meest duurzame singer songwriter ter wereld en morgenavond strijkt hij neer in Amsterdam voor een uitverkocht concert in de Heineken Musical Hall.

Johnsons concerten zijn zo duurzaam, dat er vrijwel niets in het milieu terecht komt. Alles wordt gerecycled.

Daarnaast ondersteunt hij in elk land dat hij aandoet een paar goede doelen en in Nederland is dat  - onder andere –  de Plastic Soup Foundation (PSF).

Naast een donatie (http://allatonce.org/) biedt zijn organisatie  de PSF een platform om meer bekendheid te genereren. Door voor het concert samen met actrice Harriet Stroet op jacht te gaan naar microplastics in cosmetica, hoopt de foundation aandacht te trekken voor de toenemende vervuiling van onze oceanen, maar ook die van onze Amsterdamse grachten.

Wie wil weten of er in zijn of haar cosmetica plastic zit, is tussen 17.00 & 20.00 uur is welkom op het plein voor de Heineken Music Hall om door Harriet Stroet gecheckt te worden.

 

 

Published:  September 1 | Geen categorie

Manon Fokke verdient Politieke Pluim 2013

De Plastic Soup Foundation feliciteert Manon Fokke, Tweede Kamerlid voor de PvdA, met de Politieke Pluim 2013. Manon heeft het toevoegen van micro beads in cosmetica als eerste op de politieke agenda gezet en daarmee zowel in Nederland als Europa belangrijk verschil gemaakt.

Gefeliciteerd, Manon!

Published:  August 30 | Geen categorie

De Plastic Soup Foundation Junior vaart uit

Zondag 1 september vaart de boot van de Plastic Soup Foundation Junior uit. In de boot vissen kinderen kilo’s plastic uit de Amsterdamse grachten. Én het is het startsein voor de Plastic Soup Foundation Junior!

De  Plastic Soup Foundation Junior brengt kinderen samen die meer willen weten over plastic soep én die in actie willen komen. Er komt een prachtige website voor kinderen om interactief alles te leren over de wereld van de plastic soep. Ook krijg je antwoord op de vraag: wat kun je zelf doen om de plastic soep te verminderen? En misschien bedenkt een van de kinderen wel een geweldige uitvinding!

De Plastic Soup Foundation Junior wordt mede mogelijk gemaakt door Robert Kolenik. De Eco Chic Designer, ontwerpt een kinderstoel van plastic afval voor Chairs for Charity. De opbrengt van deze stoel gaat naar de Plastic Soup Foundation Junior. Ook komt er een ontwerpwedstrijd voor een stoel voor kinderen en scholen. Houd de website in de gaten: www.plasticsoupfoundation.org.

De boot is één van de boten die 1 september gaan Ouderwetsch Amsterdamsch Plastic Visschen. Tientallen boten en honderden visschers maken de Amsterdamse grachten schoon.  (Kijk ook op http://plasticwhale.org/

Published:  August 30 | Geen categorie

Haven van Rotterdam gaat olie terugwinnen uit plastic afval

ROTTERDAM (ANP) – Bedrijven in de Rotterdamse haven gaan olie terugwinnen uit plastic afval van schepen. Zij werken mee aan een experiment dat aan de vooravond van de Wereldhavendagen onder de noemer Collect your own fuel van start gaat.

Uit 100 kilo plastic kan een vat olie worden teruggewonnen, de helft van de olie die nodig was om dat plastic te maken. Dat zegt Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation, een van de initiatiefnemers van het experiment.

Het initiatief wordt financieel gesteund door de Rabobank. Er is 7 tot 10 miljoen euro mee gemoeid. Tot de bedrijven die actief meewerken behoren Heerema Marine Contractors, Vopak en Bek & Verburg. Het Havenbedrijf steunt het initiatief van de Plastic Soup Foundation, Stichting de Noordzee en Nature Group.

Vanuit de haven van Rotterdam zou elke 24 uur 2 vierkante kilometer aan plastic de Noordzee instromen, aldus onderzoeker Gijsbert Tweehuijsen.

 

Published:  August 26 | Geen categorie

My Beach: de hele Nederlandse kust schoon

De initiatiefnemers schrijven een blog, PSF reageert

Dag 24: Afsluiting van de MyBeach Cleanup Challenge.

Op Schiermonnikoog was vandaag de afsluiting van de MyBeach Cleanup Challenge! Van Cadzand tot Schiermonnikoog, 350 kilometer lang, hebben 563 vrijwilligers het Nederlandse Noordzeestrand schoongemaakt. Een enorme prestatie!!
In totaal is er 6590 kilo afval verzameld.
Op deze laatste dag werden de vrijwilligers geholpen door een medewerker van de gemeente Schiermonnikoog, die een grote tractor en oplegger ter beschikking stelde. De gemeenten van de Waddeneilanden verdienen sowieso een pluim voor hun bereidwilligheid en hulp!

In de top 5 van het gevonden afval staat de sigarettenpeuk op nummer 1 (op druk bezochte stranden). Daarna komen de stukjes plastic, snoep- en snackverpakkingen, doppen en stukjes touw.

Deze jaarlijks terugkerende Cleanup actie heeft tot doel het afvalprobleem in kaart te brengen en de mensen te informeren over de
gevolgen van afval op het strand en in de zee.
Op 1 september worden de resultaten van de MyBeach Cleanup Challenge aangeboden aan Tweede Kamerlid Manon Fokke en Europarlementariër Judith Merkies . Dit zal gebeuren als afsluiting van een landelijke opruimactie van de PVDA die zelfde dag.

Wil je er ook bij zijn? Van 15:00 tot 18:00 is er een speciaal programma met politici, muzikanten en activiteiten voor kinderen bij de MyBeach-locatie Paal 69 in Zandvoort.

Hopelijk komen we zo weer een stap dichterbij het uiteindelijke doel: gerichte beleidsmaatregelen om bronnen van afval in de Noordzee aan te pakken.

Published:  August 24 | Geen categorie

De maas is plastic soep

Gemiddeld drijven er bij laag water 15.000 stukken
plastic afval per uur door Maas. Bij hoog water is er zelf al eens een piek van 30.000 stukken plastic afval gemeten. Gijsbert Tweehuysen heeft de stichting ‘Waste Free Waters’ opgericht met als doel dat de Maas bij Mook in 2020 helemaal schoon is.
Lees het artikel in Dagblad de Limburger.
De maas is plastic soep

Published:  August 24 | Geen categorie

My Beach: de hele Nederlandse kust schoon

De initiatiefnemers schrijven een blog, PSF reageert

Dag 23: Strandjutten.
Vandaag werden de vrijwilligers op Ameland bijgestaan door maar liefst 80 kinderen van een middelbare school! Ook de lokale Juttersvereniging was weer present. Omroep Friesland liep mee en filmde de grote groep fanatieke vrijwilligers, die de stranden van Ameland afliep op zoek naar afval. De ervaring na afloop was kort ,maar krachtig: Ameland heeft de schoonste stranden van Nederland!

Strandjutten is al eeuwenlang een traditie op de Waddeneilanden. Een gestrand vrachtschip werd gezien als een zegen voor de sober levende en arme eilandbewoners. Kisten met whiskey, sigaren en rantsoenen voor de bemanning waren een welkome aanvulling op het magere dagelijkse menu.
Maar tegenwoordig is het meestal industrieel afval dat aanspoelt. Het museum van Buren (Ameland) toont de hoogtepunten van
de meer recente oogst: tientallen goedkope plastic telefoons, sporttassen, sportschoenen, medicinale flesjes, kunststof pallets en visnetten.

Langs de kust van Ameland varen dagelijks drie schepen die het aangespoelde plastic verzamelen: per jaar zo’n 120 ton!
Albert de Hoop, burgemeester van Ameland, pleit daarom voor maatregelen. Hij wil dat de EU met bindende regels komt over de bevestiging van zeecontainers op het dek van vrachtschepen. Dat bevestigen gebeurt vol automatisch. Niemand controleert of het goed gaat en is dat niet zo, dan is de kans groot dat deze tijdens zwaar weer overboord slaat. Dat dit regelmatig het geval is, blijkt uit de circa 150 containers die elk jaar overboord vallen op de scheepsroute ten noorden van de Waddenzee.
Wereldwijd wordt er geschat dat er jaarlijks zo’n 10.000 containers overboord gaan.
Gevaarlijk voor het milieu én het scheepsverkeer!