Published:  January 29 | Blog

Nederland: het Duitse afvalputje voor microplastics

In september 2011 schreef Stichting De Noordzee producenten aan van verzorgingsproducten die microplastics bevatten en wees ze op het milieuprobleem. L‘Oreal antwoordde dat de “microkorreltjes gefilterd of opgenomen worden in de afvalwaterzuivering omdat ze niet oplossen” en het bedrijf “is daarom van mening dat onze scrubproducten niet bijdragen aan de aanwezigheid van microplastics in de Noordzee.” Nivea Consumentenadvies voegde daar aan toe: “… en dan worden deze verbrand. Derhalve komen deze deeltjes niet in de zeeën en oceanen terecht.” In de zomer van 2012 publiceerden prof. Vethaak (Deltaris) en dr. Leslie (IVM/VU) een verkennende studie. Hun bevindingen wijzen erop dat 10% van de microplastics niet door de afvalwaterzuivering worden tegengehouden en via effluent wel degelijk in zee terecht kunnen komen. Prof. Vethaak wees onlangs in een presentatie voor parlementariërs op een nog vrijwel onbekend probleem. In Nederland wordt het rioolslib, dat dus die overige 90% microplastics bevat, verbrand, precies zoals Nivea stelt. Maar in Duitsland mag rioolslib over het land worden uitgereden als mest. Al die afgevangen microplastics worden dus doodleuk over het land verspreid. Regen spoelt ze uit en via sloten en rivieren bewegen al deze microplastics zich stroomafwaarts.

Nederland is het afvalputje van Duitse microplastics.

Michiel Roscam Abbing

Leave a Reply