Comité van Aanbeveling

jackvanhamZW
Jack van Ham
Tevens voorzitter Raad van Toezicht Liliane Fonds, voorzitter Raad van Toezicht BoP Innovation Center en bestuurslid People 4 Earth.

JelledeJongZW
Jelle de Jong
Directeur IVN Natuur- en milieueducatie.

TjerkWagenaarZW
Tjerk Wagenaar
Directeur Stichting Natuur & Milieu

JanBoukeWijbrandiZW
Jan Bouke Wijbrandi
Algemeen directeur UNICEF Nederland.

HansankerZW
Hans Anker
Strafrechtadvocaat Anker & Anker Strafrechtadvocaten.

HannoNiemeijerZW
Drs. Hanno Niemeijer
Drs. Hanno NIemeijer is een ervaren CEO in de gezondheidszorg en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Louis Bolk Instituut.
Zijn expertise schuilt in de combinatie van duurzaamheid en geneeskunde.


chrisjordanZW
Chris Jordan
Chris Jordan is een kunstenaar uit Seattle, hij is bekend om zijn werk waarin hij massaconsumptie en afval verbeeld. Momenteel werkt hij aan een documentaire ‘Midway’.

3 thoughts on “Comité van Aanbeveling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>