Comité van Aanbeveling

jackvanhamZW
Jack van Ham
Voorzitter Raad van Toezicht Liliane Fonds, voorzitter Raad van Toezicht BoP Innovation Center en bestuurslid People 4 Earth, tevens oud-voorzitter Plastic Soup Foundation.

chrisjordanZW
Chris Jordan
Fotograaf en filmmaker uit Seattle met reportages over massaconsumptie en afval. Zijn werk over Midway, waar albatrosjongen met plastic gevoerd worden, schokt de wereld.

TjerkWagenaarZW
Tjerk Wagenaar
Directeur Stichting Natuur & Milieu

JanBoukeWijbrandiZW
Jan Bouke Wijbrandi
Algemeen directeur UNICEF Nederland.

HansankerZW
Hans Anker
Strafrechtadvocaat Anker & Anker Strafrechtadvocaten.
HannoNiemeijerZW
Drs. Hanno Niemeijer
Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Louis Bolk Instituut.
JelledeJongZW
Jelle de Jong
Directeur IVN Natuur- en milieueducatie.

Leave a Reply